Logo image
Logo image

Päivä päivältä vähemmän täydellinen

3 minuuttia
Päivä päivältä vähemmän täydellinen
Viimeisin päivitys: 28 syyskuuta, 2017

Tunnen itseni päivä päivältä vähemmän täydelliseksi. Sen sijaan että se vaivaisi minua, olen siitä ylpeä ja tunnen kasvavaa vapautta olla oma itseni. Voin nyt astella kevyemmin, tuntematta ihmisten asettamaa taakkaa hartioillani, tai piikkejä sydämessäni. Toiveikkaalla matkallani kohti harmoniaa ja mahdollisuuksia, tie avautuu eteeni tasaisena, ilman sen suurempia kuoppia tai esteitä.

Kaikista näistä edellä mainituista ajatuksista voitaisiin yhteenvetona käyttää sanoja “henkilökohtainen kasvu”. Kustannusala mallintaa monia lähestymistapoja, strategioita ja kykyjä, joita voimme hyödyntää tässä heittäytymisessä ja näin aivan oikeasti panostaa itseemme. Ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista kaivaa esiin noita kätkettyjä kykyjä, eikä maksimoida niiden vaikutusta, jotta vapautuisimme katsomaan edessämme siintävää taivaanrantaa selkeällä mielellä ja palavin sydämin.

“Mitä varten haluaisin jalat, jos kerran osaan lentää?”

-Frida Kahlo-

Kustannusala on hyvin tietoinen siitä, että eniten kysyntää lukumateriaaleille henkilökohtaisen kehityksen ja kasvun kentällä on naislukijakunnan taholta. Naiset pyrkivät ylittämään omien taustojensa asettamia rajoitteita kasvaakseen ihmisinä, muuttaakseen oman todellisuutensa sekä yhteiskunnan ympärillään. Sen kehitys on yleisesti ottaen hyvin hidasta, ja maskuliinisuuden yhä hallitsemaa.

Se ei kuitenkaan ole helppoa. Henkilökohtainen kasvu on perustavanlaatuinen edellytys maailman jokaisessa organisaatiossa. Jokaista yritystä hallitsee keskeinen sääntö: kasva – tai kuolet. Yksilötasolla tätä tarvetta ei kuitenkaan lausuta aivan yhtä selvästi. Joskus kasvuun vaaditaan, ettemme pelkää korottaa ääntämme uhmataksemme olemassaolevia normeja, tai osoittaa omia kykyjämme. Naiset ottavat jo valtaisia edistysaskeleita näiltä osin.

Some figure

Henkilökohtainen kasvu on oman itsesi ylittämistä

Suurin osa lukijakunnastamme on varmasti kuullut Abraham Maslow‘n kuuluisasta tarvehierarkiasta. Tämä teoria, jonka hän kehitti vuonna 1940, asettaa itsensä toteuttamisen tarpeet pyramidin huipulle heijastamaan viimein saavutettua todellista henkilökohtaista kehitystä.

Se, mistä kaikilla ei kuitenkaan ole ollut tietoa, on Maslow’n oivallus tämän teorian virheellisyydestä kahta vuosikymmentä myöhemmin. Itsensä toteuttamisen tarpeet edellyttävät, että keskitämme kaiken ponnistelumme, kykymme ja energiamme täysin itseemme. Se tarkoittaa, että kaipaamme nähdä kykyjemme, itsenäisyytemme, luovuutemme, rohkeutemme, ja ennen kaikkea itsevarmuutemme, puhkeavan täyteen kukoistukseensa kaikissa sen eri ulottuvuuksissa.

Maslow ymmärsi, että monet ihmiset tulkitsivat pyramidin huipun kruununa, jonka kunniakkaat ihmiset voisivat lopulta saavuttaa pystyessään näkemään itsensä kyvykkäinä, vahvoina ja ympäristöstään erillisinä tekijöinä. Näytti siltä, ettei ollut olemassa yhteistä hyvää, tai arvokkaampaa tarkoitusta. Hänen lähestymistapansa oli virheellinen. Tuosta uudesta oivalluksesta lähtien hän alkoi esitellä uutta tasoa, jonka hän sijoitti vielä korkeammalle kuin itsensä toteuttamisen tarpeet. Tämä taso oli arvokkaamman tarkoituksen saavuttamista varten: “self-transcendence” – ulottuvuus itsemme toisella puolella.

Some figure

Mielenkiintoista kyllä, juuri tämä tarve saavuttaa tuo uusi ulottuvuus on luonteenomaista niiden naisten kohdalla, jotka viljelevät henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Nykyaikaiset naiset ovat varmoja omasta identiteetistään ja potentiaalistaan. Heidän ei tarvitse nostaa itseään jalustalle eikä olla omahyväisiä. He etsivät keinoja nousta itsensä yläpuolelle sekä toisten asettamien rajoitusten tavoittamattomiin, jotta he voisivat luoda yhteyden ympäristöönsä ja muuttaakseen sen.

Rakkauden löytäminen tarkoittaa itsesi löytämistä

Vähemmän täydelliseksi – vapaaksi toisten odotuksista

Naisen ei tarvitse olla täydellinen tuodakseen parhaat ominaisuutensa esille ja menestyäkseen. Riittää, että hän on oma itsensä. Tohtori Saskia Sassen, hollantilainen sosiologi and kirjailija, on tunnettu työstään globalisaatiota koskien. Hänen mukaansa suurin osa meistä tuntee velvollisuutta mukautua maailmaan, joka ei yksinkertaisesti toimi.

“En odota mitään keneltäkään. Odotukset aina satuttavat.”

-William Shakespeare-

Siksi naisten tulisi ymmärtää, ennen niin kipeästi kaipaamansa henkilökohtaisen kehityksen tai itsensä yläpuolelle pyrkimisen haasteen hyväksymistä, että ensin heidän täytyy vapautua.  On välttämätöntä rikkoa heitä vangitsevien stereotypioiden, käskyjen, ennakkoluulojen ja vanhaksi käyneiden odotusten valta.

Ei ole välttämätöntä olla täydellinen ollakseen arvokas ihmisenä. Ei ole olemassa täydellistä vartaloa, täydellistä ammattilaista, täydellistä äitiä, täydellistä ystävää, täydellistä tytärtä, tai vaimoa.
Some figure

Olet oma itsesi, ja ansaitset olla se, joka haluat olla. Päästäksesi siihen, sinulla tulee olla keskittymiskykyä, toivoa, tavoitteita ja intohimoa, niin että voit katsella taivaanrantaan ja taistella tavoitteidesi toteutumisen puolesta jokaisen päivän jokaisena hetkenä. Toisekseen, sinun tulee unohtaa toisten ihmisten odotukset ja keskittyä omiisi, koska ainoastaan niillä on todellista merkitystä.

Viimeisimpänä, ei kuitenkaan vähäisimpänä, on omana itsenä olemisen tärkeys. Tämä tuo vapauden ristiriidoista, petoksista ja puolueellisuudesta. Vain niin tehdessäsi voit elää tasapainoisesti. Ainoastaan silloin voit huolehtia itsestäsi tavalla, jolla ansaitset tulla huolehdituksi. Ainoastaan silloin tuot maailmalle nähtäväksi parhaan version itsestäsi. Vain tämän prosessin myötä kykenet muuttamaan maailmaa hieman kunnioitettavampaan ja arvokkaampaan suuntaan.

3 miesvaltaista uskomusta, jotka estävät naisia parantumasta

Kuvitus: Irene Sheri

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.