Opi kaikki psykoosilääkkeiden käytöstä

4.10.2019
Tyypillisten ja epätyypillisten psykoosilääkkeiden avulla hoidetaan skitsofrenian oireita. Jatka lukemista oppiaksesi lisää psykoosilääkkeiden ominaisuuksista ja sivuvaikutuksista!

Ihmiset voivat ostaa psykoosilääkkeitä vain lääkärin määräyksestä. Ne ovat hyväksyttyjä lääkkeitä mielenterveysongelmien hoitamiseen, joille psykoottiset oireet ovat ominaisia. Esimerkiksi skitsofreniaan, skitsoaffektiiviseen häiriöön sekä muihin kaksisuuntaisen mielialahäiriön muotoihin tai vakavaan masennukseen.

Joitakin psykoosilääkkeitä voidaan käyttää myös vakavan ahdistuksen hoitoon (mutta vain hyvin pienissä annoksissa) sekä fyysisiin ongelmiin, tasapaino-ongelmiin ja pahoinvointiin. Lääkärit eivät kuitenkaan suosittele niitä dementian psykoottisten oireiden hoitamiseen.

Toinen nimitys näille lääkkeille on ”neuroleptit”. Jotkut ihmiset suosivat tätä termiä, koska se tarkoittaa ”hermojen ottamista haltuun”, mikä kuvaa täydellisesti sitä, mitä tämä lääke tekee.

Psykoosilääkkeiden taustalla oleva tiede

Useat mahdolliset selitykset selittävät psykoosilääkkeiden potentiaalisen tehokkuuden:

 • Ne ehkäisevät dopamiinin toimintaa. Tiedämme, että useimmat näistä lääkkeistä estävät joitakin dopamiinireseptoreita aivoissa. Se vähentää viestien kulkua psykoottisten tilojen aikana.
 • Muutokset muissa aivojen kemiallisissa aineissa. Useimmat psykoosilääkkeet vaikuttavat myös muihin kemiallisiin aineisiin aivoissa, kuten serotoniiniin ja noradrenaliiniin. Nämä kaksi aivojen välittäjäainetta auttavat säätelemään mielialaa.
psykoosilääkkeitä aivoille

Skitsofrenian dopaminergiset polut

Yksi laajimmin hyväksytyistä hypoteeseista skitsofreniaan liittyen väittää, että dopamiini on skitsofreniaan kuuluva ensisijainen välittäjäaine. Dopamiini vaikuttaa aivoihin monien polkujen kautta:

 • Mesolimbinen polku. Tämä on dopamiinia vapauttavien neuronien kokoelma, joka heijastuu ventraaliselta alueelta nucleus accumbens -tumakkeeseen ventraalisella aivojuoviolla. Kun tämä polku yliaktivoituu, aiheuttaa se harhoja ja hallusinaatioita.
 • Mesokortikaalinen polku. Tutkijat tekevät eron etuaivolohkon dorsolateraalisen ja ventromediaalisen polun välille. Ensimmäisen alueen yliaktiivisuus aiheuttaa skitsofrenian negatiivisia ja kognitiivisia oireita. Kun toinen polku yliaktivoituu, aiheuttaa se negatiivisia henkisiä oireita.

Muita dopaminergisiä polkuja:

 • Neuronien polku. Se on osa ekstrapyramidaalista hermostoa. Tämän alueen dopamiinivaje voi johtaa Parkinsonin tautiin, kun taas liiallinen määrä dopamiinia voi aiheuttaa hyperkineettisiä liikkeitä.
 • Tuberoinfundibulaarinen polku. Tämä polku säätelee prolaktiinin vapautumista, joka estetään dopamiinilla.

Psykoosilääkkeiden päätyypit

Nämä lääkkeet jaetaan kahteen klassiseen kategoriaan: ensimmäisen sukupolven psykoosilääkkeisiin (vanha) ja toisen sukupolven psykoosilääkkeisiin (uusi). Molemmat voivat olla tehokkaita, mutta niillä on erilaiset sivuvaikutukset.

Pääero näiden kahden ryhmän välillä on siinä, että ensimmäisen sukupolven psykoosilääkkeet estävät dopamiinia, kun taas toisen sukupolven psykoosilääkkeet vaikuttavat serotoniinitasoon.

Jotkut tutkijat sanovat, että tietyillä toisen sukupolven lääkkeillä on vähemmän kehon liikkeisiin vaikuttavia sivuvaikutuksia kuin ensimmäisen sukupolven lääkkeillä.

Ensimmäisen sukupolven psykoosilääkkeet

Tutkijat kehittivät nämä lääkkeet 1950-luvulla. Ne jaettiin eri kemiallisiin ryhmiin. Ne kaikki toimivat enemmän tai vähemmän samalla tavalla ja potilaat ottivat niitä yleensä suun kautta.

Nämä lääkkeet voivat aiheuttaa ekstrapyramidaalisia sivuvaikutuksia, kuten:

 • Uneliaisuutta
 • Levottomuutta
 • Suun kuivumista
 • Ummetusta
 • Näköongelmia
 • Henkisiä esteitä
 • Nännien eritystä
 • Amenorreaa (kuukautisten poisjäämistä)
 • Jäykkyyttä tai lihaskouristuksia

Joitakin ”tyypillisiä” ensimmäisen sukupolven psykoosilääkkeitä ovat: klorpromatsiini (Largactil), flupentiksoli (Fluanxol), flufenatsiini (Modecate), haloperidoli (Haldol), loksapiini (Loxapac), perfenatsiini (Trilafon), primotsiidi (Orap), trifluoperatsiini (Stelazine) ja tsuklopentiksoli (Clopixol).

lääkkeitä

Toisen sukupolven psykoosilääkkeet

Terveysalan ammattilaiset suosivat yleensä toisen sukupolven psykoosilääkkeiden määräämistä, jotka tutkijat kehittivät 1990-luvulla. Niiden on tapana aiheuttaa lievempiä lihaksiin ja hermoihin liittyviä sivuvaikutuksia kuin ensimmäisen sukupolven lääkkeiden.

Ne myös aiheuttavat vähemmän seksuaalisia sivuvaikutuksia vanhoihin lääkkeisiin verrattuna. Nämä uudemmat lääkkeet aiheuttavat kuitenkin todennäköisemmin metabolisia ongelmia, kuten nopeaa painonnousua.

Klotsapiini on ainoa lääke, jonka Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on hyväksynyt skitsofrenian hoitamiseen, joka sietää muita hoitoja. Lääkärit määräävät sitä myös auttaakseen skitsofreniasta kärsiviä potilaita itsetuhoisten ajatusten kanssa.

Joitakin esimerkkejä tällaisista lääkkeistä ovat risperidoni (Risperdal), ketiapiini (Seroquel), olantsapiini (Zyprexa), tsiprasidoni (Zeldox), paliperidoni (Invega), aripipratsoli (Abilify) ja klotsapiini (Clorazil). Klotsapiini eroaa muista lääkkeistä ja kerromme siitä hieman myöhemmin tässä artikkelissa.

Terveydenhuollon tarjoajat käyttävät näitä toisen sukupolven psykoosilääkkeitä ahdistuksen ja mielialahäiriöiden, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) sekä pakko-oireisen häiriön (OCD) hoitoon. He tekevät niin huolimatta siitä, että FDA ei ole virallisesti hyväksynyt tällaisten lääkkeiden käyttöä kyseisiin häiriöihin.

Psykoosilääkkeet, joilla on eniten sivuvaikutuksia

Klotsapiinia lukuunottamatta molemmat lääkeryhmät ovat yhtä tehokkaita. Lääkärit valitsevat lääkityksen sivuvaikutuksiin perustuen.

Yksi epätyypillisten neuroleptien hyödyistä on se, että ne eivät osallistu mesolimbisen polun dopaminergiseen estoon, mistä on hyötyä potilaalle. Ne myös lisäävät dopamiinin eritystä neuronien polulla sekä mesokortikaalisella polulla. Tämä vähentää dopaminergisen eston aiheuttamaa ekstrapyramidaalista vaikutusta ja negatiivisia oireita.

Ottaen huomioon sen, että useimmat kliiniset kokeet ovat vertailleet lääkkeitä haloperidoliin suhteellisen suurella annostuksella, on tästä mahdollisesta edusta epäilyksiä. Vaikuttaa myös siltä, että myös muita tavallisia sivuvaikutuksia ilmenee.

Tutkijat uskovat, että epätyypilliset psykoosilääkkeet voivat olla tehokkaampia kuin vanhemmat lääkkeet negatiivisten vaikutusten tai vain yleisten negatiivisten oireiden hoitamisessa (potilaan ajattelun ja käyttäytymisen vähentyminen).

Asiantuntijat yhdistävät klotsapiinin myös suurempaan antikolinergisen vaikutuksen esiintyvyyteen (samankaltainen klorpromatsiinin kanssa). Näiden erityisten ongelmien esiintyminen muiden epätyypillisten psykoosilääkkeiden kanssa ei ole suurempaa kuin haloperidolin.

Antikolinergiset vaikutukset, uneliaisuus, hypotensiiviset lihakset ja painonnousu ovat epätyypillisten psyykosilääkkeiden tavallisia sivuvaikutuksia. Niiden käytöllä vaikuttaa myös olevan suurempi hyperklygemian riski, varsinkin klotsapiinin ja olantsapiinin kohdalla.

Joidenkin haittavaikutusten yleisyys riippuu käyttämistäsi epätyypillisistä psykoosilääkkeistä. On mahdotonta tehdä luotettavia johtopäätöksiä lääkkeiden suhteen, koska meillä ei ole riittävästi tutkimuksia aiheeseen liittyen. Ainakaan vielä…