Logo image
Logo image

Online-uhkapelien esiin nouseva ongelma

3 minuuttia
Online-uhkapelaamisimpulssin voimakkuus heikentää usein itsehillintäkykyä. Tämä voi johtaa verkkopelaajien sosioekonomisiin, perheen sisäisiin ja psyykkisiin ongelmiin.
Online-uhkapelien esiin nouseva ongelma
Viimeisin päivitys: 24 tammikuuta, 2023

Online-uhkapelejä pelaavien ihmisten on vaikea vastustaa kiusausta pelata. Tämä halu kasvaa asteittain ja luo sellaista jännitystä, joka voidaan lievittää vain pelaamalla toistuvasti. Tämä voi johtaa vakaviin seurauksiin, ei vain taloudellisiin, vaan myös perhettä koskettaviin ja henkisiin seurauksiin.

On kuitenkin huomattava, että kaikilla online-pelaajilla ei ole tätä ongelmaa. On kuitenkin tiettyjä keskeisiä ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä niille ihmisille, joille pelaamisesta tulee riippuvuus.

Some figure

Pakonomaista uhkapeliä

Uhkapelihäiriö on riippuvuutta aiheuttava sairaus, jolle on tunnusomaista jatkuva ja toistuva ongelmallinen pelikäyttäytyminen, joka johtaa merkittävään heikkenemiseen tai ahdistukseen. Sen uskotaan syntyvän tiettyjen biologisten, psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksen seurauksena.

Tutkimukset viittaavat siihen, että 1,1–1,6 prosenttia väestöstä kärsii pelihäiriöstä. Se alkaa usein murrosiässä tai varhaisessa aikuisiässä ja alkaa tulla ongelmaksi useita vuosia myöhemmin.

Uhkapelihäiriöstä kärsivillä henkilöillä voi olla myös muita psykiatrisia ongelmia. Yleisiä liitännäissairauksia ovat mielialahäiriöt (20-55,6 prosenttia), päihteiden käyttö (35-76,3 prosenttia) ja muut impulssihallintahäiriöt. Myös itsemurhayritykset ovat yleisiä.

Patologisen uhkapelaamisen diagnostiset kriteerit

DSM-5 -käsikirja sanoo, että henkilö kärsii tästä häiriöstä, jos hän täyttää vähintään neljä seuraavista kriteereistä kahdentoista kuukauden aikana:

 • Hänen täytyy panostaa yhä suurempia summia saadakseen halutun jännityksen.
 • Hän on hermostunut tai ärtynyt yrittäessään vähentää pelaamista tai lopettaessaan pelaamisen.
 • Hän on yrittänyt toistuvasti hallita, vähentää tai lopettaa uhkapelaamista, aina tuloksetta.
 • Hänen ajatuksensa ovat usein uhkapeleissä.
 • Hän pelaa usein, kun hän tuntee olonsa levottomaksi, avuttomaksi, syylliseksi, ahdistuneeksi tai masentuneeksi.
 • Hävittyään rahapeleissä hän tulee usein takaisin seuraavana päivänä yrittääkseen voittaa.
 • Hän valehtelee piilottaakseen osallistumisensa uhkapeleihin.
 • Hän on vaarantanut tai menettänyt tärkeän ihmissuhteen, työpaikan tai akateemisen uran uhkapelaamisen takia.
 • Hän luottaa siihen, että muut antavat hänelle rahaa helpottaakseen hänen uhkapelaamisensa aiheuttamaa vakavaa taloudellista tilannettaan.

Online-uhkapelit

Online-uhkapelit on online-alustoilla pelattava rahapelimuoto. Jos vertaamme kasvokkain pelaamista online-pelaamiseen, huomaamme, että jälkimmäisessä tapauksessa on suurempi riski tulla riippuvaiseksi useista syistä. Esimerkiksi:

 • Online-alustat tarjoavat helpon pääsyn ja sitä on helpompi tehdä salassa.
 • Tällaisten alustojen käyttö on erittäin helppoa ja kätevää, koska pelaajat voivat käyttää niitä kotoa käsin.
 • Kun pelataan verkossa, rahan käsitys menettää merkityksensä, koska sitä ei käsitellä fyysisesti.
 • Koska vahvistusta tapahtuu satunnaisesti, käyttäytyminen kestää pidempään, mikä tekee riippuvuudesta vahvemman.

Viime vuosina siirtyminen nettipelaamiseen on aiheuttanut muutoksen myös sairaalloisen pelaajan profiilissa. Ennen he olivat yleensä 30–40 -vuotiaita miehiä, joiden tavoitteena oli ansaita rahaa tai saada takaisin menettämänsä.

Nykyään verkkopelaajat ovat vain 15–35-vuotiaita nuoria, jotka etsivät ärsykkeitä, joiden avulla he voivat paeta todellisuutta. Naisilla aloitusikä on myöhempi, 35–40 vuoden iässä, mutta heidän etenemisensä kohti uhkapelihäiriötä on nopeampaa (Castilla et al., 2013).

Online-uhkapelaamisen kielteiset seuraukset

Sairaallisella uhkapelaamisella on kielteisiä seurauksia yksilölle, hänen perheelleen ja yhteiskunnalle. Se voi vaikuttaa negatiivisesti yksilön fyysiseen ja henkiseen terveyteen. On havaittu, että patologisten pelaajien keskuudessa on paljon erilaisia psykologisia ongelmia.

Online-uhkapelit vaikuttavat taloudellisesti yksilön elämään ja johtavat usein suuriin velkoihin, köyhyyteen ja jopa henkilökohtaiseen konkurssiin. Lisäksi on ihmisiä, jotka rahoittaakseen riippuvuutensa turvautuvat rikollisiin toimiin, kuten ryöstöihin ja prostituutioon.

Patologinen online-uhkapelaaminen voi myös vaikuttaa kielteisesti ihmissuhteisiin, mikä johtaa parisuhdeongelmiin, perheen hylkäämiseen ja perheväkivaltaan. Itse asiassa tutkimukset ovat osoittaneet, että uhkapelurien lapsilla on lisääntynyt riski kehittää käyttäytymisongelmia, masennusta ja päihteiden väärinkäyttöä.

Some figure

Interventiot online-uhkapelaamiseen

Useat nykyisen kirjallisuuden katsaukset osoittavat, että psykologiset interventiot ovat tehokkaimpia vaihtoehtoja tälle häiriölle. Ne liittyvät merkittäviin parannuksiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä (Cowlishaw et al., 2012; Rash & Petry, 2014). Tässä on kaksi niistä.

Motivoiva haastattelu

Tämä on yksi lupaavimmista vaihtoehdoista joko ainoana toimenpiteenä tai yhdessä muiden tekniikoiden kanssa. Motivoiva haastattelu antaa potilaille mahdollisuuden tunnistaa ja ratkaista ambivalenssinsa muutoksen suhteen. Yksi sen avainelementeistä on normatiivinen palaute. Sen avulla yksilöt analysoivat ongelmallista pelikäyttäytymistään.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tehokas uhkapelihäiriössä. Tämän terapian avulla potilaat ymmärtävät pelikäyttäytymiseen liittyvät kognitiiviset vääristymisensä. Tämä voi heikentää häiriöön liittyviä sinnikkyysmalleja ja irrationaalisia uskomuksia.

Lopuksi mainittakoon, että verkossa saatavilla olevien pelien runsaan määrän myötä online-uhkapelien yleisyys todennäköisesti kasvaa tulevina vuosina. Siksi on tarpeen kehittää ehkäisy- ja sääntelystrategioita, joiden avulla ihmiset voivat nauttia verkkopeleistä ilman riippuvuutta aiheuttavaa käyttäytymistä.

On myös tärkeää ymmärtää, että patologinen uhkapelaaminen on heterogeeninen tila. Se kehittyy ja säilyy biologisten, psykologisten ja sosiaalisten muuttujien monimutkaisen vuorovaikutuksen ansiosta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • American Psychiatric Association [APA]. (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (5ª Ed.). Panamericana.
 • Brazeau, B. W. & Hodgins, D.C. (2022). Gambling disorder. In G. Asmundson (Ed.). Comprehensive clínica psychology (2nd Ed.).  
 • Castilla, C., Berdullas, S., Vicente, A., & Villamarín, S. (2013). Apuestas online: el nuevo desafío del juego patológico. Infocop61, 3-6.
 • Cowlishaw, S., Merkouris, S., Dowling, N., Anderson, C., Jackson, A., & Thomas, S. (2012). Psychological therapies for pathological and problem gambling. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11).
 • George, S., & Murali, V. (2005). Pathological gambling: An overview of assessment and treatment. Advances in Psychiatric Treatment11(6), 450-456.
 • Menchon, J. M., Mestre-Bach, G., Steward, T., Fernández-Aranda, F., & Jiménez-Murcia, S. (2018). An overview of gambling disorder: from treatment approaches to risk factors. F1000Research7.
 • Psyhology Today. Gambling Disorder (Compulsive Gambling, Pathological Gambling) https://www.psychologytoday.com/us/conditions/gambling-disorder-compulsive-gambling-pathological-gambling
 • Rash, C. J., & Petry, N. M. (2014). Psychological treatments for gambling disorder. Psychology research and behavior management7, 285.
 • Raylu, N., & Oei, T. P. (2002). Pathological gambling: A comprehensive review. Clinical psychology review22(7), 1009-1061.
 • Schreiber, L. R., Odlaug, B.L. & Grant, J.E. (2013). Medications for behavioral addictions. In P. M. Miller (Ed.). Interventions for addiction: comprehensive addictive behaviors and disorders (Vol. 3). Academic Press.
 • Sundqvist, K., & Rosendahl, I. (2019). Problem gambling and psychiatric comorbidity—risk and temporal Sequencing among women and men: Results from the Swelogs case–control study. Journal of gambling studies35(3), 757-771.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.