Muutosten hyväksyminen

23.2.2016

Elämässä tulee usein eteen tilanteita, joissa emme tiedä miten meidän tulisi reagoida. Tällöin voimme joko hyväksyä tai kieltää sen, mitä on tapahtumassa. Kumpi näistä on parempi vaihtoehto?

Vastaus on se, että meidän tulisi hyväksyä ympärillämme tapahtuvat asiat. Meidän tulee oppia hyväksymään kaikenlaiset tilanteet, joita elämä ja ihmissuhteemme tuovat eteemme. Mikäli taistelemme vastaan tai kiellämme nämä asiat, kyseiset ajatukset muuttuvat entistä vahvemmiksi.

“Mikään ei ole pysyvää, paitsi muutos”

-Heraclitus-

Kohtaamista, ei välttelyä

Tilanteen kohtaamisella tarkoitetaan ratkaisun etsimistä. Se tarkoittaa tilanteen kanssa elämistä parhaalla mahdollisella tavalla niin, että tilanteessa voi olla onnellinen.

Kun puhutaan hyväksynnästä, välttely ei ole edes harkittavissa oleva vaihtoehto. Vältteleminen etäännyttää meidät todellisuudesta ja saa meidät suuntaamaan vastakkaiseen suuntaan sen sijaan, että selvittäisimme edessämme olevan asian. Hyväksyntä on myös ensimmäinen askel kohti muutosta.

Hyväksyntä vastaan kieltäytyminen

Hyväksyminen on täydellisen tasapainon löytämistä, jotta on mahdollista olla onnellinen meille jaettujen korttien kanssa. Hyväksyminen tarkoittaa parasta mahdollista tapaa selvittää, parantaa ja kunnioittaa tilannetta sekä asioiden positiivisten puolien ajattelua. Se tarkoittaa asioiden ymmärtämistä sellaisena kuin ne ovat.

Asian kieltäminen tai siitä irtisanoutuminen taas tarkoittaa häiritsevässä tilanteessa elämistä joko sen takia, ettei meillä ole muuta vaihtoehtoa tai koska olemme peloissamme muutoksen edessä. Me yritämme vastahakoisesti tulla toimeen surun kanssa parhaalla mahdollisella tavalla ja yksinkertaisesti jatkamme elämäämme.

Hyväksyminen on aina paras vaihtoehto. Äläkä sekoita hyväksyntää asiasta irtisanoutumiseen. Asiasta irtisanoutuminen tarkoittaa sitä, että passiivisesti yritämme kestää tilanteen mukanaan tuoman kärsimyksen. Hyväksyminen taas tarkoittaa sitä, että otamme aktiivisesti paikkamme tilanteesta. Päätösten tekeminen on osa hyväksymistä ja tämä taas puolestaan johtaa muutokseen.

Hyväksymisen ja muutoksen oppiminen

Hyväksyminen on aina ensimmäinen askel tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla sopeutumiseksi. Se antaa meidän tuntea olomme hyväksi, sillä tilanne on silloin omissa käsissämme. Opimme käsittelemään sitä ilman kärsimystä tai tunnetta siitä, että kyseinen tilanne on meille liikaa. Meillä on kykeneväinen olo ja olemme varustautuneet tarvittavin työkaluin ja taidoin sekä arvostamme muita tilanteeseen liittyviä henkilöitä.

Hyväksymisen mukana tulevan itsetutkiskelun ansiosta hyvin usein tällaisissa tilanteissa analysoimme samalla omaa elämäämme, elämäntyyliämme sekä ihmis-, pari- ja työsuhteitamme. Nämä asiat johtavat muutokseen. Kun hyväksyntä on tuonut mukanaan tyytyväisyydentunteen siitä, että olemme onnistuneet käsittelemään tilanteen hyvällä tavalla, on aika tehdä muutoksia elämäämme.

Esimerkiksi kun parisuhteessa eteen ilmestyy ongelmia johtuen molempien puolisoiden omista epätäydellisyyksistään, ensimmäinen askel tilanteessa on hyväksyä toinen sellaisena kuin hän on. Kaikki syyttely, kunnioituksen puute ja yritykset muuttaa tätä toista ihmistä olisi syytä jättää.

Kun hyväksymme asiat sellaisina kuin ne ovat, tulemme tietoisiksi todellisuudesta. Kunnioituksemme erimielisyyksiä kohtaan kasvaa ja osaamme kohdata ne rauhallisesti. Tämän takia seuraava askel tässä oppimisprosessissa sen jälkeen kun olet hyväksynyt tilanteen, on tehdä päätös muutoksesta.

Kun hyväksymme tilanteen, lopetamme taistelun kyseistä tilannetta vastaan. Sen sijaan päätämme tehdä henkilökohtaisia muutoksia pohjautuen omaan sekä puolisomme elämään. Jos taas välttelemme kyseistä tilannetta, emme hyväksy tai kohtaa sitä. Tällöin ongelma jatkuu, vaikka se onkin piilossa.

Kun teemme päätöksen muutoksesta, teemme sen siksi, että olemme hyväksyneet tilanteen ja päättäneet, ettemme halua elää sillä tavalla. Ja koska emme voi muuttaa tilannetta tai siihen liittyviä ihmisiä, olemme itse ainoita henkilöitä, jotka voivat päättää elämämme kulun.