Ohjeita henkisen rauhan ja tyyneyden löytämiseen

23.12.2015

Elämä on täynnä stressiä, kamppailua ja vastoinkäymisiä. Me kaikki kohtaamme tällaisia ongelmia tavalla tai toisella, eikä se ole aina helppoa. Elämän tuomat tavalliset haasteet voivat kuitenkin vaikuttaa toisten ihmisten henkiseen terveyteen enemmän kuin toisten. Tällaisille ihmisille henkisen rauhan ja tyyneyden löytäminen voi olla vaikeaa.

Miten voimme siis kohdata vastoinkäymiset niin, etteivät ne vaikuttaisi terveyteemmeSeuraamalla seuraavia ohjeita voit löytää henkisen rauhan ja tyyneyden silloinkin, kun elämä on vaikeaa.

Ole kärsivällinen

Kun asiat eivät mene haluamallasi tavalla ja hermostut, se voi olla hyvin stressaavaa. Ja jos asiat menevät eri tavalla kuin mitä odotit, saatat tuntea kadottaneesi otteen.

Tällaisissa tilanteissa kärsivällisyys on ehdottoman tärkeää. Kärsivällisyys on tapa sietää. On tärkeää tietää, että nämä vastoinkäymiset eivät ole pysyviä.

Sietokyky ja kärsivällisyys ovat ratkaisevia seikkoja erimielisyyksien ratkaisemisessa, etenkin jos kyse on ihmissuhteista.

Kärsivällisyys ei tarkoita sitä, että sinun tulisi antaa muiden kävellä ylitsesi. Se sen sijaan auttaa käymään vakuuttavia ja empaattisia keskusteluja. Kärsivällisyyden avulla voit helpommin asettaa rajoja ja se myös alentaa riskiäsi tulla manipuloiduksi. Se on elintärkeä ominaisuus, jonka avulla osaamme olla ottamatta asioita turhaan itseemme, ja jonka avulla voimme käyttää kokemuksiamme edistämään henkistä kasvuamme.

Täytä itsesi optimismilla

Silloin kun elämässä tapahtuu jotakin vaikeaa, siihen on helppo reagoida olemalla pettynyt tai surullinen. Automaattinen sisäinen vuoropuhelumme muuttuu negatiivissävytteiseksi ja jäämme jumiin negatiivisuuden pyörään. Mitä enemmän antaudumme tälle negatiiviselle keskustelulle itsemme kanssa, sitä huonommalta meistä tuntuu ja saatamme muuttua hyvinkin pessimistisiksi.

Tällaisissa tilanteissa optimismi on kuin toivon pilkahdus, joka auttaa meitä uskomaan, etteivät asiat lopulta olekaan niin huonosti. Tästä syystä on tärkeää muuttaa tapaa, jolla keskustelemme itsemme kanssa. Näin haastamme nuo järjettömät ajatukset ja saatamme kyetä keskustelemaan positiivisesti itsemme kanssa ja itsestämme.

Ole kiitollinen

Kun kohtaamme haasteita elämässämme ja kun asiat eivät mene niin kuin suunnittelimme, saatamme tuntea olomme surulliseksi ja masentuneeksi. Tämä estää meitä huomaamasta elämässämme olevia hyviä asioita. Meidän tulee arvostaa sitä, mitä meillä on ja omaksua kiitollinen asenne. Tämä on valinta, jota sinä voit hallita.

Tee lista kaikesta, josta voit olla kiitollinen. Älä mieti sitä, mitä sinulla ei ole, tai sitä, mitä olet menettänyt.

Kun olet kiitollinen, sinulla on hyvä olo ja syyllisyyden, toivottomuuden ja tyrmistyksen tunteet vähenevät. Olet iloisempi ja sinulla on enemmän energiaa, joka auttaa sinua selviytymään jokapäiväisistä haasteista. Kiitollisuus myös parantaa siteitäsi muihin ihmisiin ja saa sinut arvostamaan elämääsi enemmän.

Älä tavoittele täydellisyyttä

Täydellisyyden tavoittelu saa aikaan liian suuria odotuksia ja näin edesauttaa pettymysten syntymistä.

Kun asetat liian korkeita tai epärealistisia vaatimustasoja, teet itsestäsi haavoittuvaisen stressiä kohtaan. On hyvä luoda päämääriä ja pyrkiä elämässä korkeammalle, mutta älä pyri aina täydellisyyteen.

Perfektionismi saattaa saada sinut ajattelemaan, että asiat ovat sinun hallinnassasi ja että näin voit välttää kaikki epäonnistumiset, hylkäämiset ja paheksunnan.  Totuus on kuitenkin se, että joskus negatiiviselta lopputulokselta ei voida välttyä.

Vaikeampien tavoitteiden asettaminen tekee myös niiden saavuttamisesta vaikeampaa. Voimme paljon paremmin kun pyrimme täydellisyyteen säilyttäen muuntautumiskyvyn ja joustavuuden sen sijaan, että odotuksemme olisivat hyvin taipumattomia.

Viljele anteeksiantoa

Anteeksianto on tapa päästä eteenpäin. Kun viljelemme tätä arvoa, olomme on parempi ja kykenemme elämään onnellisempaa elämää.

Elämä on täynnä pettymyksiä ja vastoinkäymisiä, jotka aiheutuvat tilanteista, joihin me emme voi vaikuttaa. Meidät on ympäröity ihmisillä, jotka ovat satuttaneet meitä. Jos jäämme vellomaan tuskassa, emme kykene olemaan onnellisia tai pääsemään eteenpäin elämässämme. Meillä ei näin myöskään tule olemaan voimaa vapauttaa itseämme vihan ja surun luomasta vankilasta.

Anteeksianto ei tarkoita, että sinun tulisi unohtaa tapahtunut, eikä sitä, että sallisimme sen tapahtuvan uudelleen. Se tarkoittaa vahvuuksiesi ja sisäisen rauhasi keskittämistä. Ennen kaikkea sinun tulisi oppia antamaan anteeksi itsellesi ja jättämään syyllisyys ja suru taaksesi.