Motorinen aivokuori: ominaisuudet ja toiminnot

26.3.2019

Aivomme sallivat meidän suunnitella, syödä, juosta ja jopa hymyillä. Monimutkaisten, mutta hämmästyttävien motorisen aivokuoren toimintojen avulla pystymme suorittamaan lukuisia päivittäisiä toimintoja. Motorinen aivokuori auttaa meitä hallitsemaan, suorittamaan ja suunnittelemaan eri liikkeitä.

Tämän lisäksi se sallii meidän reagoida virikkeisiin, mikä on oleellista selviytymisemme kannalta. On tärkeää huomioida, että tämä aivojemme osa ei toimi itsekseen. Pystymme liikkumaan sen ansiosta, että tällä aivojen alueella on yhteyksiä myös muihin aivojen alueisiin.

Tässä artikkelissa käsittelemme motorisen aivokuoren sijaintia, sen rakennetta ja toimintoja, ja myöskin siihen liittyviä patologioita, kun motorinen aivokuori on vaurioitunut tai kun se ei toimi niin kuin sen pitäisi.

Motorinen aivokuori: mikä se on ja missä se sijaitsee?

Motorinen aivokuori on osa isoaivoja, joka puolestaan on osa aivoja. Sen päätoimintoja on liikkeen edistäminen. Sen avulla voimme tuottaa ja suorittaa tahdonalaisia liikkeitä. Tämä aivojen alue sijaitsee otsalohkossa, juuri Rolandon halkeaman ja somatosensorisen alueen edessä.

Tämä alue käsittää alueen, joka tunnetaan Penfieldin homunculuksena. Tämä alue viittaa aivokuoren osiin, jossa liike tapahtuu.

 

motorinen aivokuori ja somatosensorinen aivokuori

Motorisen aivokuoren alueet

 • Primaari motorinen aivokuori: Tämä on motorisen aivokuoren pääalue. Se on vastuussa hermoimpulssien luomisesta, jotka ovat välttämättömiä tahdonalaisten liikkeiden tuottamiseksi. Tämän lisäksi se on vastuussa määräysten lähettämisestä kehon tahdonalaisille lihaksille. Kyseessä on alue, jolla on alhainen jännityskynnys.
 • Täydentävä motorinen alue: Tämä alue koordinoi asentoa. Sillä on tekemistä suurten lihasryhmien liikesarjaan.
 • Premotorinen aivokuori: Se on vastuussa liikkeiden säilömisestä, jotka ovat peräisin menneistä kokemuksista. Se koordinoi ja ohjaa samanaikaisesti liikesarjoja ja primaarin motorisen aivokuoren aktiivisuutta. Se sijaitsee primaarisen aivokuoren ja Sylvian halkeaman edessä. Sillä on tekemistä puhumiseen välttämättömien liikkeiden kanssa.
 • Brocan alue: Tämä alue hallitsee puhuttua kieltä. Se sijaitsee alemman otsalohkon gyruksessa.
 • Taaempi parietaalinen aivokuori: Tämä alue muuttaa visuaalisen informaation motoriseksi informaatioksi.
mies ja kirjaimet

Motorisen aivokuoren patologia

Jos tämä aivojen osa vaurioituu, sillä voi olla vakavia seurauksia. Syy tähän on siinä, että me tarvitsemme tätä motorista aivokuorta voidaksemme suorittaa päivittäisiä toimintojamme.

Tässä on tämän aivojen osan vaurioitumisen mahdollisia seurauksia:

 • Halvaantuminen: Tämä koostuu täydellisestä tai osittaisesta yhden tai useamman kehon osan liikuntakyvyn menetyksestä. Kun vaurioituminen tapahtuu yhdellä aivopuoliskolla, se ilmenee vastakkaisella puolella. Esimerkiksi motorisen aivokuoren vaurioituminen vasemmalla puoliskolla vaikuttaa oikeaan puoleen.
 • Apraksia: Tässä henkilö ei kykene suorittamaan liikkeitä pyynnöstä. Tämä tarkoittaa, että hän ymmärtää hänelle annetun pyynnön, ja että hänellä on taipumusta suorittaa se, mutta häneltä puuttuu hänen motorisen toimeenpanon hallinta.
 • Dysartria: Tässä on kyse puhehäiriöstä, jossa henkilöllä on vaikeuksia artikuloida ääniä tai sanoja.
 • Agrafia: Tämä koostuu kyvyttömyydestä ilmaista ajatuksia kirjoitetulla kielellä.
 • Brocan afasia: Tässä tapauksessa henkilö kärsii ilmaistun kielen muuntautumisesta. Sille on luonteenomaista vaikeudet artikuloida sanoja, kirjoittaa muutoksia ja vaikeus muistaa sanoja.

Lisätutkimukset

Tutkijat yrittävät löytää vastauksia, jotka voisivat auttaa määrittämään kuinka korjata motorisen aivokuoren vaurioita. Tämä selittää sen, miksi aivokuorta tutkitaan niin paljon. Esimerkiksi helmikuussa vuonna 2018 Lina Bunketorp ja hänen työtoverinsa julkaisivat tästä aiheesta artikkelin Restorative Neurology and Neuroscience –aikakauslehdessä.

Tässä artikkelissa he kertoivat tutkineensa kuinka tärkeä motorinen aivokuori on liikkeen kannalta. Tutkimuksissaan he osoittivat adaptiivisen motorisen aivokuoren plastisuuden otteen jälleenrakentamisella yksilöissä, jotka kärsivät tetraplegiasta.

Nämä lähestymistavat auttavat meitä ymmärtämään paremmin kuinka aivokuori vastaa vaurioihin ja niiden hoitoon. Tutkijat yrittävät löytää lopullisia ratkaisuja aivokuoren vaurioihin.

Lopuksi, motorinen aivokuori on liikkeen akseli. Ilman sitä emme kykenisi suorittamaan mitään liikkeitä.

 • Bear, M. F. Connors, B. W., Paradiso, M.A., Nuin, X. U., Guillén, X. V. & Sol Jaquotot, M. J. (2008). Neurociencias: la exploración del cerebro. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wikins.
 • Bunketorp Käll, L., Cooper, R.J. Wangedell, J., Fridén, J., & BjöRNSDOTTER, m. (2018). Adaptative motor cortex plasticity following grip reconstruction in individuals with tetraplegia. Restorative neurology and neuroscience, 36 (1), 73-82.