Mitä riippuvuuden takana piilee?

27.2.2016

Riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että olemme jääneet koukkuun johonkin tiettyyn aineeseen, tapaan tai jopa ihmiseen. Tällöin henkilö on niin riippuvainen addiktion kohteestaan, että hänen koko elämänsä pyörii tämän asian ympärillä.

Ihmiset tulevat riippuvaiseksi tietyistä asioista luodakseen tiettyjä tuntemuksia tai fyysisiä reaktioita itsessään. Tällaisia riippuvuuden kohteita voivat olla esimerkiksi lääkkeet, huumausaineet, alkoholi, ruoka yms. Ihminen voi myös tulla riippuvaiseksi jostakin tietystä tavasta, liittyipä se sitten esimerkiksi seksiin, pelaamiseen, urheiluun tai työhön. Näin ollen minkälaiset tavat tahansa voivat aiheuttaa addiktion. Riippuvaisen henkilön elämä pyörii näiden tapojen ympärillä.

Voimme myös olla riippuvaisia ihmisistä. Tämä toimii samalla tavalla kuin riippuvuus muita asioita kohtaan, sillä käytännössä riippuvaisuutta aiheuttava suhde on addiktin koko elämä.

Miten riippuvuus syntyy?  

Riippuvuudet ovat tapoja vältellä tyydyttymättömyyden tunnetta sekä todellisuutta. Riippuvuus on välttelyn mekanismi, ja suurin osa elämänsä tosiasioita välttelevistä ihmisistä eivät ole edes tietoisia siitä, mitä he välttelevät. Todellinen ongelma jää himojen peittoon. Addikti keskittää kaikki ajatuksensa riippuvuuden kohteeseensa ja se syy, joka on aiheuttanut riippuvuuden, jää täysin oman onnensa nojaan.

Yleensä kun riippuvuus alkaa, se alkaa pienissä määrin. Se ei aluksi vie paljoa aikaa ja se liittyy johonkin tuttuun. Tämä viehättävä asia aiheuttaa mielihyvää ja hyvän olon tunnetta ja saa henkilön jopa unohtamaan ongelmansa. Kuitenkin melkein aina riippuvuudet kärjistyvät siihen pisteeseen asti, että ihmisen koko elämä pyörii niiden ympärillä.

Miten riippuvuudesta pääsee eroon?

Olipa tilanne mikä tahansa, ensimmäinen askel on aina tiedostaa kyseinen riippuvuus, sillä joskus addiktit eivät edes ole tietoisia riippuvuutensa olemassaolosta. Addikti ajattelee, että hän voi lopettaa koska tahansa, mutta oikeasti asia ei ole näin. Mikäli riippuvuus perustuu tyydyttymättömyyden tunteeseen, näitä tunteita aiheuttavia asioita olisi hyvä käsitellä terapian kautta. Seuraava askel olisi löytää elämäntyyli, jossa addikti pystyy helposti pysymään erossa riippuvuutensa kohteesta.

Miten voin välttää riippuvuuden?

Jos elämäsi on tasapainoinen ja tyydyttävä, riski tulla riippuvaiseksi jostakin asiasta on pieni. Tästä syystä olisi tärkeää olla tietoinen omasta tyytyväisyyden tasostaan.

Pelko on suurin addiktioon johtava riskitekijä. Pelko muuttaa omaa elämää päätöksiä tekemällä. Tästä syystä yritämme päästä pakoon todellisuutta riippuvuuden avulla, sillä meillä ei ole rohkeutta muuttaa sitä, mikä aiheuttaa tyytymättömyyttä elämässämme.