Mitä Gestalt-terapia on?

 

Gestalt-terapia on yksi humanistisen terapian laji, jossa on otettu vaikutteita psykoanalyysista ja itämaisesta filosofiasta. Aivan kuten muutkin humanistisen terapian lajit, tämä psykoterapia ei keskity sairauden ympärille vaan ennemminkin terveyden ammentamiseen jokaisen ihmisen sisältä löytyvästä valtavasta voimasta.

“Gestalt-terapia ei ole mikään kokoelma eri tekniikoita, vaan ennemminkin keino välittää asennetta, eräänlainen tapa olla elämässä.”

-Claudio Naranjo-

 

Monet kirjailijat kuten psykiatri Fritz Perls, psykologi Laura Perls ja sosiologi Paul Godman olivat aikoinaan tämänkaltaisen humanistisen psykoterapian lajin ensimmäisiä uranuurtajia. Ajan myötä Gestalt-terapia jakaantui kahteen eri haaraan: toinen keskittyi enemmän teoreettisiin prosesseihin Laura Perlsin luotsaamana ja toinen pohjautui enemmänkin yksilön henkilökohtaisen kehityksen eksistentiaaliseen prosessiin, jonka oppi-isänä pidetään Fritz Perlsiä.

“Terapia on aivan liian hyödyllistä tullakseen rajoitetuksi vain sairaiden ihmisten käytettäväksi.” 
-Erving ja Miriam Polster- 

 

Jälkimmäiseksi mainitussa metodissa psykiatrian piireissä tunnettu Claudio Naranjo on viime aikoina noussut tämän hetken selkeimmäksi seuraajaksi Fritz Perlsille. Mies on omistautunut Gestalt-terapian laajempaan kehittämiseen ja hänestä on tullut alalla maailmanlaajuinen mentori ja asiantuntija. Lisäksi hänet tunnetaan transpersoonallisen psykologian uranuurtajana ja hän on niittänyt mainetta psykoterapian ja hengellisyyden yhdistämisessä.

Gestalt-terapian perusteet

Täällä ja nyt 

Gestalt-terapiassa pannaan suurta painoarvoa nykyhetkeen – ajatukseen siitä, että “Tässä ja nyt” on tärkeää. Tämä tarkoittaa sen ymmärtämistä, että kaikki se, mikä tapahtuu, tapahtuu tässä hetkessä, sillä mennyttä ei enää ole olemassa ja tulevaisuus on vasta edessäpäin. 

 

”Täällä” (spatiaalinen) ja ”nyt” (ajallinen) ovat molemmat peruskäsitteitä, joilla on juuret itämaisissa filosofioissa. Gestalt-terapiassa kehittymisen ja kasvun kannalta on ollut merkityksellistä se, että yksilö ottaa vastuun itsestään ja omasta toiminnastaan itsensä tukemisen kautta. 

Gestalt-terapia ja naisen jalat

Huomion kiinnittäminen kokemuksiimme ja niiden hyväksyminen

Elämässä koettujen asioiden käsitteleminen vaatii yhteyttä nykyhetkeen. Näiden kokemusten hyväksyminen voi tapahtua vain siinä tapauksessa, että ihminen tulee tietoiseksi siitä, millaisessa tilanteessa hän elää juuri sillä hetkellä.

Gestalt-terapiassa huomion kiinnittäminen tarkoittaa itseensä kohdistuvaa huolenpitoa ja tietyissä tilanteissa esiin nousevien tunteiden ja ajatusten tunnistamista siten, ettei anna itselleen edes mahdollisuutta paeta sillä hetkellä kokemastaan tilanteesta. 

Jos ihminen kokee pelkoa, raivoa, onnellisuutta tai torjuntaa, on ehdottoman tärkeää pystyä käsittämään tuntemansa tunne (toinen Gestalt-terapiaan liittyvä avainkäsite), jotta hän voisi hyväksyä tuntevansa sitä tunnetta juuri sillä hetkellä.

Jos tätä ei tapahdu, tunteet ja ajatukset joutuvat tukahdutetuiksi ja pahimmassa tapauksessa täysin estetyiksi, mikä saa aikaan epämiellyttävän tunteen ja saattaa tulla esille psykosomaattisessa muodossa (kun fyysinen vaikutus on peräisin psykologisesta prosessista).

Vastuu

Vastuu on käsitteenä hyvin keskeisessä roolissa Gestalt-terapiassa. Se on sellainen asia, johon henkilökohtaiseen kehitykseensä keskittyvä ihminen pyrkii jatkuvasti elämässään. Tällaisen henkilön kohdalla ensimäinen askel on ottaa vastuuta siitä mitä tekee ja tuntee ja mitä hän elää henkilökohtaisten kokemustensa kautta. Tällä tavalla hän ei syytä toisia ihmisiä tai ympäristöään siitä, mitä eri tilanteissa sattuu ja tapahtuu.

 

Kun yksilö on kykeneväinen ottamaan vastuuta omasta itsestään ja tulemaan yhä tietoisemmaksi siitä millainen on, tulee hänestä sen myötä myös vähitellen kykeneväinen muutoksiin ja ottamaan spontaanisti oman elämänsä hallintaansa. Se on eräänlainen prosessi, jonka myötä hänelle kehittyy kyky kohdata erilaisia tilanteita.

“Vastuullinen käyttäytyminen edellyttää sitä, että on läsnä, täällä. Ja aito läsnäolo on sitä, että on tietoinen ympäristöstään. Tämä tietoisuus ei sovi yhteen vastuuttomuuden illuusion kanssa, joka houkuttelee meitä välttämään elämän tosiasioita.”
-Claudio Naranjo-

Gestalt-psykoterapian keskeisimmät periaatteet 

Seuraavaksi esittelemme Claudio Naranjon laatiman listan, josta löytyvät Gestalt-terapian keskeisimmät periaatteet:

1 – Elä nyt, mikä tarkoittaa sitä, että sinun tulee keskittyä elämään nykyhetkessä sen sijaan, että katsoisit taaksepäin menneisyyteen tai eteenpäin kohti tulevaisuutta. 

2 – Elä tässä hetkessä ja täällä, mikä tarkoittaa sitä, että sinun tulee kytkeä itsesi niihin asioihin, jotka ovat paikalla juuri nyt sen sijaan, että haikailisit jotain, joka ei ole tässä juuri nyt. 

3 – Lakkaa kuvittelemasta: koe vain oikeita asioita.

4 – Hylkää tarpeettomat ajatukset; keskity sen sijaan tuntemaan ja tarkkailemaan.

5 – Valitse itseilmaisu manipulaation, selittelyn, perustelun tai tuomitsemisen sijaan.

6 – Anna tarvittaessa tilaa myös kivulle ja epämiellyttäville tunteille samaan tapaan kuin annat tilaa mielihyvälle; älä rajoita kykyäsi olla tietoinen.

 

7 – Älä anna kenenkään muun sanoa sinulle ”pitäisi” tai ”täytyy” kuin itsesi, omasta suustasi lausuttuna.

8 – Ota täysi vastuu tekemisistäsi, tunteistasi ja ajatuksistasi. 

9 – Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet.

Gestalt-terapian ydin kätkeytyy näihin periaatteisiin, jotka saavat aikaan laajemman ja syvemmän prosessin, joka vie kohti henkilökohtaista kehittymistä.

Gestalt-terapeutit näkevät potilaissaan valtavasti potentiaalia, jota löytyy tarpeeksi mistä tahansa vastoinkäymisestä ylitsepääsemiseen ja joka riittää aivan mainiosti kunkin yksilön henkilökohtaisen onnen saavuttamiseen.

“Pidä siitä ajatuksesta kiinni, että potilaasi on täysin kykeneväinen ihminen, joka pystyy kohtaamaan ja käsittelemään vaikeita asioita ilman, että sinä tekisit sen hänen puolestaan. Hän pystyy kestämään kivun ja tulee aina pystymään siihen. Hän saattaa jonain päivänä valita väärän polun kuljettavakseen ja oppia sitä kautta virheistään. Kunnioita hänen kykyään sietää vaikeita tilanteita, hänen sinnikkyyttään ja hänen taitoaan hallita stressiään ja hermostuneisuuttaan itsenäisesti. Kunnioita sitä osaa hänessä, joka on terve ja sopeutuvainen ja hänen toimintamallejaan. Luota siihen, että hän pystyy itse tukemaan itseään ja omaa potentiaaliaan ihmisenä.”
-Fritz Perls, 1974- 

Lähde:

Peñarrubia, F. (1998). Terapia Gestalt: La vía del vacío fértil/Gestalt Therapy: The Way of the Empty Fertile. Alianza Editorial.