Minkä takia luotamme toisiin ihmisiin?

Minkä takia luotamme toisiin ihmisiin?

Viimeisin päivitys: 23 kesäkuuta, 2016

Kun puhutaan rakkaudesta, rahasta tai muista jokapäiväisen elämämme osa-alueista, joihin liittyy riskejä, on luottamus erittäin tärkeässä asemassa. Uusi tutkimus valaisee sitä, mikä motivoi ihmistä luottamaan toisiin ihmisiin.

Tutkimuksen suoritti ryhmä yhdysvaltalaisen Dartmouthin yliopiston tutkijoita ja se julkaistiin Journal of Neuroscience -julkaisussa.

Luottamus ihmissuhteissa

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä ihmiselämän osa-alueita. Ihmissuhteiden kehittäminen on erittäin palkitsevaa. Ihmiselle on myös perustavanlaatuisen tärkeää kuulua johonkin. Johonkin kuulumisen tunne voi edistää sekä fyysistä että henkistä terveyttä.

Yksi tärkeimpiä yhteistyöhön vaadittavia asioita on luottamus. Luottamus tarkoittaa tietyn riskin ottamista toiseen ihmiseen liittyen.

Luottaminen tarkoittaa hyväksymistä ja riskien ottamista

Päätös ryhtyä toimimaan yhdessä toisen ihmisen kanssa vaatii huomattavan ja pysyvän riskin ottamista. Tämä tietenkin riippuu myös ihmissuhteen vaiheesta ja sen sisältämästä intiimiydestä.

Dartmouthin yliopiston tutkijat halusivat ymmärtää tämän prosessin takaa löytyvää mekanismia. He testasivat tätä sosiaalisen laskennallisen arvon avulla. Tämän mallin tarkoituksena oli ennustaa päätöksentekoa yhteistyötilanteissa.

Naisen luottamus mieheen vuorikiipeilyssä

Sosiaalisen arvon tärkeys löytyy päätöksen tekemisestä

26 vapaaehtoista ottivat osaa kyseiseen tutkimukseen pelaamalla luottamuspeliä toistuvasti.

Osallistujat uskoivat, että he pelasivat taloudellisiin investointeihin liittyvää peliä läheisen ystävän, tuntemattoman henkilön sekä koneen kanssa. Vaikka tilanne muuttui, todellisuudessa osallistujat pelasivat koko ajan yksinkertaisen algoritmin kanssa, joka tarjosi vastavuoroista luottamusta 50 % ajasta.

Tutkijat kehittivät tämän laskennallisen mallin ennustaakseen jokaisen pelaajan tekemiä päätöksiä jokaisella kierroksella, jotka pohjautuivat pelaajien edellisiin kokemuksiin pelissä.

Tulokset osoittivat, että osallistujien mielestä positiivinen kanssakäyminen läheisen ystävän kanssa oli palkitsevampaa kuin positiivinen kanssakäyminen koneen tai tuntemattoman henkilön kanssa.

Tutkijat saivat selville myös sen, että sosiaalisen arvon malli auttoi heitä paremmin ennustamaan investointiin liittyviä päätöksiä.

Kyseisen mallin avulla ennustettiin osanottajien käytöstä. Mallin avulla saatiin selville, että ihminen saa aivoihinsa sosiaalisen arvon palkitsevan signaalin, mikäli yhteistyöhön liittyvät päätökset ovat vastavuoroisia. Tämän signaalin vahvuus määräytyy sen mukaan, kuinka läheinen kyseinen ihmissuhde on.

Sosiaalisen arvon signaali liittyy siihen, kuinka paljon toimintaa tapahtuu aivojen etuotsalohkossa sekä yhdessä tyvitumakkeessa. Mallin avulla onnistuttiin ennustamaan selvästi sosiaalisen arvon palkitsevuutta.

Tietokoneella työskentelyä

Luottamus ja palkinto

Hermokuva osoitti, että etuotsalohkossa ja tietyssä tyvitumakkeessa ilmenevät signaalit korreloivat sosiaalisen arvon signaalien kanssa, kun osallistujat tekivät päätöksiä.

Yksi tyvitumakkeista on avainosassa palkintojen käsittelemisessä. Etuotsalohko liittyy toisen ihmisen henkisen tilan arvosteluun.

Yhdessä nämä kaksi aivojen aluetta osoittivat, että pelaajat tunsivat saaneensa suurimman sosiaalisen palkinnon, kun he ymmärsivät pelaavansa läheisen ystävän kanssa.

Näin tapahtuu siitäkin huolimatta, että osallistujat saivat tietää, että pelaajat tekivät puolet ajasta toisenlaisen siirron. Tästäkin huolimatta heidän aivonsa saivat palkitsevan signaalin ja he luottivat edelleen ystäväänsä enemmän kuin muihin pelaajiin.

“Nämä tulokset osoittavat sosiaalisten suhteiden tärkeyden jokapäiväisiä päätöksiä tehdessämme, ja etenkin sen, miten ihmissuhteet voivat muuttaa omaksumaamme arvoa liittyen tiettyihin ratkaisuun,” totesi yksi tutkimuksen johtajista, Lucas Changel.

Tästä syystä tutkijoiden mukaan sosiaalinen arvo motivoi tekemään yhteistyötä toistuvasti.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.