Millä tavoin teinit hyötyvät vaihto-oppilasvuodesta ulkomailla?

Ulkomailla opiskelu on loistava mahdollisuus kehittyä henkilökohtaisella tasolla. Tutustu niihin etuihin, joita vuosi ulkomailla voi tarjota omalle teinillesi.
Millä tavoin teinit hyötyvät vaihto-oppilasvuodesta ulkomailla?
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 12 joulukuuta, 2022

Nykyään yhä useammat ihmiset pyrkivät korkea-asteen koulutukseen ja hakevat töitä, jotka edellyttävät erityistä pätevyyttä. Samasta syystä on myönteistä, että teini-ikäiset valitsevat vaihtoehtoja, jotka auttavat heitä erottumaan muista ja hankkimaan tiettyjä elämäntaitoja, joita arvostetaan suuresti tulevissa työpaikoissa. Tässä suhteessa teinit hyötyvät vaihto-oppilasvuodesta ulkomailla.

Tällaisen elämyksen mukanaan tuomista toivon ja innostuksen tunteista huolimatta se on myös haaste. Ja lisäksi se on haastavaa heidän vanhemmilleenkin. Jos olet teini-ikäisen tytön tai pojan vanhempi, sinulla saattaa olla epäilyksiä siitä, onko edes tarkoituksenmukaista lähettää lapsesi viettämään vuotta toiseen maahan. Niinpä tänään haluamme keskustella sen tärkeimmistä eduista.

Miten teinit hyötyvät vaihto-oppilasvuodesta

Ensinnäkin on tärkeää muistaa, että kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia, emmekä me kaikki tarvitse samoja kokemuksia. Jos nuori ei halua opiskella ulkomailla, se ei vähennä hänen arvoaan tai kykyjään. Persoonallisuudesta riippuen kaikki eivät välttämättä ole kiinnostuneita vaihto-oppilasvuodesta tai siitä ei ehkä ole heille hyötyä.

Toisaalta, jos he ovat kiinnostuneita mahdollisuudesta opiskella ulkomailla vuoden ajan, tässä on joitakin kokemuksen tärkeimmistä eduista:

1. Vieraan kielen oppiminen

Vaikka kielten oppimisen kannalta kriittinen ajanjakso on lapsuus, teini-ikä on myös erinomaista aikaa uuden kielen oppimiseen tai sellaisen vakiinnuttamiseksi. Lisäksi teineillä on tässä suhteessa useita etuja pienempiin lapsiin verrattuna:

  • Muodollisen operaatioajattelun hankkiminen antaa teinille mahdollisuuden pohtia toista kieltä, analysoida sen rakennetta ja edistyä nopeasti sen morfosyntaksissa.
  • Tässä elämänvaiheessa he käyttävät tehokkaita muististrategioita paremmin. Tämä helpottaa sanaston hankkimista.
  • Mitä tulee kielen käsittelyyn käytännön tasolla, teini-ikäiset pystyvät paremmin analysoimaan ymmärtämäänsä ja esittämään kysymyksiä tai pyytämään keskustelukumppania toistamaan itseään parantaakseen viestintätaitojaan.

Ikään liittyvien etujen lisäksi se, että henkilö on täysin uppoutunut kieltä puhuvaan ympäristöön, tekee oppimisesta paljon helpompaa. Loppujen lopuksi itsensä ymmärtäminen ja ilmaiseminen on välttämätöntä päivittäisessä rutiinissamme, joten mikä voisi motivoida paremmin oppimaan uuden kielen?

Teinit hyötyvät vaihto-oppilasvuodesta mm. oppimalla uuden kielen uudessa kulttuurissa.
Toisen kielen oppiminen kosketuksissa sen kulttuuriin nopeuttaa oppimisprosessia.

2. Uppoutuminen uuteen kulttuuriin

Matkustaminen toiseen maahan tarkoittaa, että nuoret voivat tarkkailla sen kulttuuriperinteitä ja osallistua niihin sekä oppia sen historiasta ja tavoista. Eri kulttuurien ymmärtäminen auttaa heitä laajentamaan mieltään, kehittämään suurempaa psykologista joustavuutta ja olemaan suvaitsevaisempia. Tämä antaa heille laajemman näkökulman maailmaan ja herättää heidän uteliaisuutensa.

Vaihto-oppilasvuotena teinit majoittuvat pääsääntöisesti paikallisten perheiden luo, ja näin he voivat uppoutua täysin erilaiseen elämäntyyliin kuin heidän kotimaansa kulttuuri. Epäilemättä tämä vapauttaa heidät ennakkoluuloista ja auttaa heitä olemaan empaattisempia ja avoimempia.

3. Eri koulutusjärjestelmien tuntemus

Erilaisen koulutusjärjestelmän kokeileminen on myös loistava tilaisuus oppia uutta. Joissakin maissa koulut ovat erittäin muodollisia, kun taas toisissa maissa kouluelämä on rennompaa. Esimerkkinä voidaan ottaa vaikkapa koulupuku, joka on käytössä monissa maissa.

Monet nuoret voivat vaihto-oppilasvuoden aikana päästä jopa heidän tarpeisiinsa paremmin sopiviin opintosuunnitelmiin tai koulutusjärjestelmiin. Tämä lisää heidän motivaatiotaan ja itsetuntoaan ja voi myös parantaa heidän akateemista suorituskykyään.

3. Autonomian ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen

Henkilökohtaiseen kasvuun keskittyvä kokemus parantaa huomattavasti autonomian kehittymistä. Teini on toisessa maassa, kaukana perheestään ja mukavuusalueeltaan, ja tämä pakottaa hänet ottamaan vastuun monista päivittäisistä tilanteista.

He oppivat olemaan monin tavoin omavaraisempia, päättäväisempiä ja itsenäisempiä. Tämä auttaa heitä rakentamaan vahvaa itseluottamusta. Kun vuosi ulkomailla on ohi, nämä edut säilyvät.

4. Suuremman vastuun hankkiminen

Vuosi ulkomailla on nuorille loistava tilaisuus kasvattaa vastuuntuntoa. Poissa kotoa oleminen tarkoittaa, että he eivät saa vanhempiensa apua (jota usein voivat kotona saada liikaakin) ja heidän on myös oltava vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja edistymisestään.

Tietenkin heillä on isäntäperheensä, opettajat, tutorit ja muut aikuiset, jotka ovat vastuussa heistä, mutta viime kädessä päätökset ovat heidän. Kotitehtävien suorittaminen, opiskelu, uudessa kodissa auttaminen, rahanhallinta ja ajan järjestäminen ovat kaikki tehtäviä, joihin he eivät ehkä ole kiinnittäneet niin paljon huomiota omassa kodissaan.

5. Sosiaalisten taitojen vahvistaminen

Teinit hyötyvät vaihto-oppilasvuodesta tapaamalla paljon uusia ihmisiä. Heidän täytyy uskaltaa heittäytyä sosiaalisiin tilanteisiin sekä isäntäperheen kanssa että ystävien ja tuttavien kesken.

Koska ihmiset, joiden kanssa he joutuvat kanssakäymiseen, ovat eri kulttuureista ja puhuvat eri kieliä, tämä tarkoittaa, että he tulevat kehittämään empatiaa, neuvottelutaitoja, tiimityöskentelyä ja itsensä ymmärtämistä. Epäilemättä nämä ovat erittäin arvokkaita elämäntaitoja.

Ulkomailla opiskelu kannustaa sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Vuoden opiskelu ulkomailla on rikastuttava kokemus

Lyhyesti sanottuna lukuvuoden viettäminen toisessa maassa voi rikastuttaa nuoria monin tavoin ja auttaa heitä kasvamaan ja kypsymään sekä henkilökohtaisella että akateemisella tasolla. Palattuaan kotimaahansa he tuntevat itsensä paremmin ja ovat löytäneet paljon uusia näkökohtia intohimoistaan, haluistaan ja kyvyistään.

Lisäksi he ovat voineet kehittää taitoja ja hankkia oppia, joista on tulevaisuudessa todella hyötyä. Heille ei vain avaudu enemmän uramahdollisuuksia, vaan he ovat myös avoimempia, itseensä luottavaisempia ja itsenäisempiä yksilöitä. Ei ole epäilystäkään siitä, että se on harkitsemisen arvoinen mahdollisuus.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Enkvist, I. (2010). El éxito educativo finlandés. Bordón: Revista de pedagogía62(3), 49-67.
  • González, M. (1991). El aprendizaje de segundas lenguas en la adolescencia. Signos teoría y práctica de la educación, 14-25.
  • Lightbown, P. M., & Spada, N. (2021). How Languages Are Learned 5th Edition. Oxford university press.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.