Mikä on takuujärjestelmän tarkoitus?

Takuujärjestelmä on oikeusjärjestelmä, joka on käytössä useissa maissa, vaikkakin sitä sovelletaan erilailla maasta riippuen. Suomessa tällainen takuu- tai vakuusjärjestelmä ei ole käytössä vaihtoehtona tutkintavankeudelle.
Mikä on takuujärjestelmän tarkoitus?
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Takuujärjestelmän ensisijainen tarkoitus on taata, että syytetty on tietyn laillisen prosessin valvonnan alaisena. Syytettyä valvotaan niin, että myöhempänä päivämääränä hänet voidaan tuomita sen mukaisesti, täyttääkö hän ehdot vai ei.

Takaus voidaan määritellä täydellisen vapauden ja vankilatuomion välillä. Tämä käsite ymmärretään henkilökohtaisena varotoimena.

On myös tärkeää pitää mielessä, että takaus riippuu aina tiettyjen velvoitteiden hyväksymisestä. 

Takuujärjestelmän tarkoitus on pitää vähemmän ihmisiä vankiloissa.

Miksi joillekuille asetetaan takaus?

Kuten mainitsimme aikaisemmin, takaus on varotoimenpide. Tuomari antaa takauksen, kun hän on kohtuullisen varma siitä että syytetty on tehnyt kyseessä olevan rikoksen. Pitääkseen syytettyä silmällä ennen oikeudenkäyntiä, ja jopa oikeudenkäynnin aikana, tuomari voi soveltaa käytäntöjä, kuten väliaikainen vankeus tai aresti. Syytetyn henkilön vapautta tai liikkumisvapautta rajoitetaan huomattavasti.

Tällaisia toimenpiteitä ei ole kuitenkaan aina välttämätöntä soveltaa. Kun tuomari on sitä mieltä, ettei syytetty todennäköisesti pakene, hän voi suostua muihin toimenpiteisiin. Näin tehdään myös siksi, jotta voidaan välttää kalliita vaihtoehtoja, jollain esimerkiksi väliaikainen vankeus on.

Tuomari tekee päätöksen jokaiseen tilanteeseen perustuen. Esimerkiksi ulkomaalaisille vangituille harvemmin myönnetään takausta. Tämä johtuu etenkin siitä, että heidän riskinsä piiloutua tai paeta on korkeampi.

Lailliset ominaisuudet ja takuujärjestelmän tarkoitus

Takauksen lailliset puitteet vaihtelevat valtioittain, mutta ne kaikki näyttävät seuraavan tiettyjä samoja käytäntöjä.

Takuujärjestelmän ensisijaiset ominaisuudet ovat:

  • Instrumentaalinen. Tämä selittyy sillä, että rikoksen ja syytetyn välillä on yhteys, ja takuu toimii ehkäisevänä toimenpiteenä.
  • Väliaikaisuus ja muutettavuus. Toisin sanoen, muutoksia voi esiintyä ja vaihtoehtoisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön missä vaiheessa prosessia tahansa.
  • Toimivalta. Vain tuomari voi tehdä päätöksen koskien sitä, mitkä varotoimet otetaan käyttöön.
  • Väliaikainen luonne. Eli takaus voi muuttua tai päättyä, kun siihen johtaneet toimet ovat muuttuneet.

Etenkin tämä viimeinen ominaisuus on tärkeä. Tämä johtuu siitä, että tuomarin on vapautettava syytetty, jos ilmenee että hän onkin syytön, ja siksi varotoimet päättyvät.

Tuomarin tavarat.

Velvollisuudet takauksen aikana

Oikeusjärjestelmä voi pyytää takaukseksi joko rahasummaa tai jotain muuta. Tuomari päättää sen rikoksen luonteen ja vakavuuden sekä syytetyn sosiaalisen statuksen ja taustan pohjalta. Oikeus saattaa takavarikoida vaikkapa syytetyn passin tai ajokortin.

Tietyissä tilanteissa syytetyn on ilmestyttävä tuomarin eteen määräajoin. Tämä on hallintatoimenpide, jonka oikeus voi määrätä. Tuomari päättää, kuinka usein syytetyn on ilmestyttävä.

Oikeusjärjestelmällä on myös oikeus takavarikoida syytetyn omaisuutta. On tärkeää kuitenkin huomioida, että tämä ei ole varsinaisesti varotoimenpide, vaikka sillä onkin ehkäiseviä tarkoituksia.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Koulutus vankiloissa
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Koulutus vankiloissa

On käyty keskustelua siitä, onko koulutus suljetuissa ympäristöissä, kuten vankiloissa, tehokasta. Onko kyseessä vain utopia? Näkevätkö oppilaat tu...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.