Logo image
Logo image

Mikä on digitaalinen kuilu?

2 minuuttia
Digitaalinen kuilu, kuten muutkin eroavaisuudet, on lähtökohta epätasa-arvolle muillakin aloilla, kuten töissä. Mitkä ovat sen välittömimmät ja konkreettisimmat seuraukset?
Mikä on digitaalinen kuilu?
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Käytännössä katsoen 1900-luvun lopulta 2000-luvun alkuun on otettu huomattavia teknologisia edistysaskeleita. Mutta ovatko kaikki pysyneet kehityksessä mukana? Tässä artikkelissa kerromme, mikä on digitaalinen kuilu.

YK:n pääsihteeri Kofi Annan on sanonut“Tieto- ja viestintäteknologia ei ole mikään ihmelääke, mutta se voi parantaa kaikkien elämää tällä planeetalla”.

Digitaalinen kuilu tarkoittaa kuilua niiden ihmisten välillä, jotka käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa ja jotka eivät käytä sitä – joko siksi että heillä ei ole siihen mahdollisuutta tai koska he eivät osaa. Tässä artikkelissa opit lisää tästä käsitteestä sekä sen synnyttämistä ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista.

Some figure

Mikä on digitaalinen kuilu?

Teknologiset innovaatiot eivät jakaudu tasaisesti järjestelmässä. Toisin sanoen kaikista yrityksistä tai yksilöistä ei tule teknologian käyttäjiä, saati sitten edistyneitä sellaisia. Kulttuuriset ja taloudelliset erot alikehittyneissä maissa saavat aikaan sen, että vain 10 %:lla väestöstä on pääsy internetiin, kun taas teollistuneissa maissa luku on 58 %.

Isolla osalla väestöä on siis puutteelliset tiedot tästä prosessista, joka avaa ovia suurempaan kehitykseen ja mukavuuteen kaikilla päivittäisen elämän osa-alueilla. Nykyään teknologiaa voidaan nimittäin pitää keskeisenä työkaluna ihmiselämän kehityksen ja edistyksen kannalta.

Epätasa-arvoa syntyy erityisesti seuraavissa:

  • Pääsy laitteistoon. Tätä nimitetään ensimmäiseksi digitaaliseksi kuiluksi.
  • Tietämättömyys ulottuvilla olevasta teknologiasta. Tämä on toinen digitaalinen kuilu.

Ensimmäinen ja toinen digitaalinen kuilu

Avainasia on ymmärtää, että suurin este ei ole saatavuus, vaan käyttö. Teknologiset innovaatiot ovat riippuvaisia siitä, miten niitä käytetään. Tästä syystä on oleellisen tärkeää, että jokainen yksilö pystyy käyttämään niitä omien tarpeidensa ja etujensa mukaisesti.

Internetiin pääsy ei riitä. Ihmisillä tulisi olla digitaalisia taitoja, koska niitä tarvitaan henkilökohtaisessa ja ammatillisessa elämässä. Ennen kaikkea yhteiskunnissa, joissa arvostetaan informaation ja osaamisen lisääntymistä.

Yksi huomionarvoinen seikka on sukupuolten välinen epätasa-arvoisuus digitaalisia taitoja koskien. Siinä missä ensimmäiseen digitaaliseen kuiluun liittyy selvä sukupolvien välinen ja kasvatuksellinen osatekijä, toinen digitaalinen kuilu vaikuttaa enimmäkseen naisiin. Näin ollen huoli sukupuolten välisistä eroista tietokoneiden ja internetin käytössä on kasvussa. Valitettavasti sitä on vaikea ratkaista.

Digitaaliseen kuiluun liittyvät ongelmat

Sosiaalisesta näkökulmasta, kun merkittävä osa väestöä ei pääse käsiksi kaikkeen ratkaisevan tärkeään teknologiaan, syntyy uudenlaista taloudellista ja sosiaalista epätasa-arvoisuutta. Lisäksi tämä vahvistaa jo olemassa olevia eriarvoisuuksia.

Uuden teknologian käyttöön liittyy kaksi vastakkaista napaa, jotka vaikuttavat selkeästi työmarkkinoihin:

  • Ihmiset, jotka pääsevät helposti käsiksi teknologiaan.
  • Ihmiset, jotka eivät pääse siihen käsiksi koska se on hankalaa, kallista tai mahdotonta.

Tämä kahtiajako on nähtävissä eri maiden välillä, mutta myös saman maan tai kaupungin ihmisten välillä.

Maat, jotka eivät pysty hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa, menettävät kilpailukykyään. Lisäksi erot saman maan ihmisten välillä luovat uudenlaisen kuilun työmarkkinoilla. Siinä ensimmäisellä ryhmällä on etuoikeus valita ja päästä työpaikkoihin.

Onko tähän ratkaisua?

Some figure

Yhä suuremmat teknologiset edistysaskeleet ovat tuoneet mukanaan lukuisia hyötyjä. Niistä voidaan mainita seuraavat:

  • Mahdollistavat kommunikaation maailman joka kolkan kanssa nopeasti ja helposti.
  • Ne ovat erinomainen opetustyökalu.
  • Ne ovat viihteen ehtymätön lähde.

Näistä ja monista muista syistä maiden on eliminoitava digitaalinen kuilu ja demokratisoiva tieto- ja viestintäteknologian käyttö.

Digitaalisen kuilun kaventaminen vähentää epätasa-arvoisuutta ja tarjoaa useammalle ihmiselle mahdollisuuden opiskella ja löytää parempia työpaikkoja.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Mujeresenred, http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1567
  • BBVA Openmind, https://www.bbvaopenmind.com/humanidades/sociologia/la-brecha-digital/
  • Definición.de, https://definicion.de/brecha-digital/

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.