Logo image
Logo image

Luovuutemme riippuu siitä, mistä me tulemme

2 minuuttia
Luovuutemme riippuu siitä, mistä me tulemme
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Viimeisin päivitys: 15 marraskuuta, 2022

”Luovuusluokkien” ollessa nousussa, monet yritykset yrittävät hyödyntää mielikuvitusta ja innovaatiota. Mutta kun on kyse luovuudesta, joidenkin yhteiskuntien virtaus on nopeampaa kuin muiden. 

Näin on siitä syystä, että luovuudella on yhteys kulttuuriin. Näin ehdottaa ainakin tuore tutkimus Montrealin Concordia-yliopistosta.

Tämä viimeaikainen, Journal of Business Research –aikakauslehdessä julkaistu tutkimus vertasi noin 300 taiwanilaista ihmistä (kollektiivinen kulttuuri) kanadalaisiin ihmisiin (individualistinen yhteiskunta).

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että individualistisiin yhteiskuntiin kuuluvat ihmiset luovat enemmän ideoita verrattuna heidän kollektiivisiin kollegoihinsa. Nämä vertailut ovat samoissa olosuhteissa kuin luovan tuotannon arvioinnin suorittamisessa.

Yhteiskunta ehdollistaa luovuuden

Tutkijat spekuloivat, että kun yhteiskunnalla on individualismi kollektivismia vastaan, se voi luoda ympäristön, jossa luovuus on sallittua. 

Some figure
Aivoriiheä käytetään usein luovuuden edustajana, joten päätimme tehdä aivoriihitehtäviä käyttäen neutraaleja virikkeitä Taiwanissa ja Kanadassa,” sanoi Gad Saad. Saad toimii professorina John Molsonin kauppaoppilaitoksessa Concordian yliopistossa, ja hän on myös yksi tämän tutkimuksen kirjoittajista.

Ajattelu “laatikon ulkopuolelta”

Saad ja hänen kollegansa uskovat, että individualistisen yhteiskunnan jäsenet suoriutuisivat erityisen hyvin tehtävässä, joka vaatii ajattelua “laatikon ulkopuolelta”, toisin sanoen lateraalista ajattelutapaa.

Toisaalta taas kollektiivisen yhteiskunnan jäsenet eivät olisi yhtä halukkaita ottamaan osaa tällaisiin ajatuksiin. He olisivat vastahakoisempia erottumaan ryhmästä.

Tutkijat värväsivät opiskelijoita kahdesta yliopistosta, Taipein yliopistosta (Taiwan) ja Montrealin yliopistosta (Kanada). He keräsivät heiltä seuraavat tiedot:

  • Luotujen ideoiden määrä.
  • Ideoiden laatu, jotka määriteltiin riippumattomien tuomarien arvioiden pohjalta.
  • Aivoriihiryhmien aikaansaamien negatiivisten toteamusten määrä, kuten ”tämä on typerä ajatus, ajattelen sen olevan virhe.”
  • Kuinka negatiivisia nämä toteamukset olivat, esimerkiksi ajatuksella ”tämä on kaikkein surkein ajatus ikinä” on voimakkaampi negatiivinen konnotaatio kuin ajatuksella ”tämä ajatus on todella tylsä.”
  • Ryhmän jäsenten osoittama itseluottamuksen taso, kun heitä pyydettiin arvioimaan oma suoriutumisensa verrattuna toisiin ryhmiin.

Kun on kyse luovuudesta, laatu on parempi kuin määrä

”Tämä tutkimus tuki laajalti hypoteesejamme,” sanoi Saad. Tutkijat selittivät, että individualistit saivat aikaan paljon enemmän ajatuksia ja he esittivät enemmän negatiivisia toteamuksia. Kanadalainen ryhmä osoitti myös suurempaa itseluottamusta kuin sen taiwanilainen vastapuoli.

“Kun on kyse tuotettujen ideoiden laadusta, kollektivistien ajatukset olivat parempia kuin indivdualistien ajatukset.”

Saad selittää, että tämä on samassa linjassa myös toisen tärkeän kulttuurisen ominaisuuden kanssa muissa kollektiivisissa yhteiskunnissa. Niillä on taipumusta olla enemmän reflektiivisiä. Individualistit ovat toiminnallisia ja ajattelevat pitkään ennen kuin toimivat. 

Luovuuden rooli kulttuurissa ja liiketoiminnassa

Tutkimukset, kuten tämä, ovat perusteellisia voidaksemme ymmärtää kulttuurieroja. Tämä on entistä tärkeämpää, sillä maailman taloudellinen keskus liikkuu koko ajan kohti Aasiaa.

Some figure

“Maksimoidaksemme näiden kansainvälisten ryhmien tuotteliaisuus, maailmanlaajuisten yhtiöiden on ymmärrettävä idän ja lännen ajattelutapojen kulttuurilliset erot”, sanoo Saad.

Aivoriihi on tekniikka, jota käytetään yleisesti uusien ideoiden luomiseksi, kuten uusien tuotteiden luomiseksi. Se ei kuitenkaan välttämättä ole tehokas kaikissa kulttuurillisissa asetelmissa. 

Saad sanoo myös, että vaikka kollektiivisten yhteiskuntien yksilöt tarjoavatkin vähemmän luovia ajatuksia, niiden laatu vaikuttaa kuitenkin olevan yhtä hyvällä tasolla, tai jopa paremmalla, kuin heidän individualististen vastapuoliensa luovat ajatukset.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.