Krooninen yksinäisyys on yhä yleisempää, mutta se on voitettavissa

Krooninen yksinäisyys on yhä yleisempää, mutta se on voitettavissa
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Muista ihmisistä eristyksissä oleminen voi olla hyvin tuskallista, varsinkin silloin, kun se on ei-toivottua. Ihminen on sosiaalinen olento, ja sen vuoksi tarvitsemme kontaktia muiden kanssa voidaksemme hyvin. Nyky-yhteiskunnassa kuitenkin yhä useampi tuntee itsensä irralliseksi muista ihmisistä. Tämän tunteen yksi äärimmäisistä muodoista on krooninen yksinäisyys.

Krooninen yksinäisyys on ollut tutkimuksen kohteena useissa yliopistoissa, mm. Gentin yliopistossa Belgiassa ja Duken yliopistossa Yhdysvalloissa. Tutkijat saivat selville, että yhä useampi nuori tuntee olevansa täysin eristyksissä muista. Huolestuttavinta on kuitenkin, että tämä yksinäisyyden tunne ilmenee yhdessä monien muiden negatiivisten tekijöiden kanssa.

Tämä artikkeli kertoo, mitä krooninen yksinäisyys tarkalleen ottaen on ja miksi se on yhä yleisempää. Artikkelin lopusta löydät lisäksi useita neuvoja, joiden avulla voit taistella kroonista yksinäisyyttä vastaan, jos arvelet, että jotkin sen oireet koskevat sinua.

Mitä krooninen yksinäisyys tarkalleen ottaen on?

Tunne siitä, että on eristyksissä muista on suureksi osaksi subjektiivinen, elämmehän jatkuvasti toisten ihmisten ympäröiminä. Yksinäisyys ei siis yleensä ole lähtöisin siitä, että elämässämme ei olisi ollenkaan muita ihmisiä, vaan on yleensä yhteydessä siihen uskomukseen, ettei kukaan arvosta meitä eikä halua viettää aikaa kanssamme.

Krooninen yksinäisyys voi olla tuskallista.

Krooninen yksinäisyys on tämän uskomuksen äärimmäinen muoto. Siitä kärsivät ihmiset kokevat olevansa täysin irtaalla muista. He tuntevat itsensä väärinymmärretyiksi ja luulevat, että muut ihmiset eivät halua olla heidän kanssaan. Tästä aiheutuu heille monenlaista haittaa jokapäiväisessä elämässä.

Ihmiset, jotka kärsivät kroonisesta yksinäisyydestä ovat lisäksi taipuvaisia eristäytymään muista. He luulevat, ettei heitä hyväksytä ja välttävät siksi sosiaalista kanssakäymistä. Tämä taas johtaa noidankehään, jossa toisten ihmisten välttely ruokkii yksinäisyydentunnetta, jolloin sosiaalisten kontaktien hakeminen tyrehtyy.

Krooninen yksinäisyys voi kärjistyä vielä tätäkin pidemmälle. Siitä kärsivät eivät ainoastaan tunne itseään yksinäisiksi, vaan myös ajattelevat, että tilanne on heidän omaa syytään. He ovat taipuvaisia luulemaan, että heissä on jotain vialla ja että muut eivät siksi halua olla tekemisissä heidän kanssaan.

Mitkä tekijät aiheuttavat kroonista yksinäisyyttä?

Asiantuntijoiden mukaan ongelman pääasiallinen ydin eivät ole henkilön sosiaaliset suhteet, vaan ne uskomukset, joita hänellä on itsestään. Heidän oman mielensä toiminta on sen taustalla, että he kokevat itsensä puutteellisiksi ja epätoivotuiksi.

Tämä on läheisesti yhteydessä omanarvontuntoon ja minäkuvaan. Kun ensimmäiset negatiiviset mielikuvat omasta itsestä ovat ilmaantuneet, suodatamme kaiken sillä tavoin, että negatiivinen minäkuva saa vahvistusta.

Näin ollen ihminen, joka kärsii kroonisesta yksinäisyydestä tulkitsee, että hän ei oikeasti ole muiden seuran arvoinen jos joku esimerkiksi välttää puhumasta hänen kanssaan. Jos taas kyse on jostakin positiivisesta tapahtumasta, hän tulkitsee senkin niin, että se tukee hänen mielettömiä uskomuksiaan. Jos siis joku kutsuu hänet juhliin, hän ajattelee saaneensa kutsun vain säälistä.

Tätä ajattelutapaa kutsutaan vahvistusharhaksi ja se on kroonista yksinäisyyttä eniten ruokkiva tekijä. Voiko sitä vastaan siis taistella? Miten nousta ylös kuopasta, jonka itse olemme kaivaneet?

Kroonisen yksinäisyyden taustalla on erilaisia tekijöitä.

Miten kroonisesta yksinäisyydestä voi päästä eroon?

Alla on lueteltu useita tapoja, joilla voi lieventää tai poistaa kroonisen yksinäisyyden oireita.

  • Aivan ensimmäiseksi sinun tulee muistuttaa itsellesi, että kukaan ei ole täydellinen. Krooninen yksinäisyys on usein yhteydessä alhaiseen itsetuntoon.
  • Mieti, haluaisitko muuttaa jotain itsessäsi ja ryhdy sitten toimeen. Mikään ei ruoki itsetuntoa niin kuin kova työ jonkin motivoivan tavoitteen saavuttamiseksi. Voidessasi olla ylpeä itsestäsi tulet huomaamaan, miten paljon helpompaa on kohdata muita ihmisiä.
  • Altista itsesi useammin sosiaaliselle kanssakäymiselle. Jos eristäydyt muista, on todennäköistä, että tunnet itsesi kerta kerralta yksinäisemmäksi ja epäkelvommaksi. Siksi on kenties tarpeen kasvattaa riskinsietokykyä sosiaalisella kentällä: se voi olla alkuun vaikeaa, mutta tulee kerta toisensa jälkeen helpommaksi.
  • Kohenna sosiaalisia taitojasi. Voi kuulostaa uskomattomalta, mutta sosiaalisen kanssakäymisen taitoja voi oppia siinä missä muitakin. Aiheesta on nykyään saatavilla paljon tietoa, joten ota siitä selvää, jos arvelet sen olevan sinulle avuksi.

Krooninen yksinäisyys voi muodostua pahaksi ongelmaksi mikäli sitä ei hoideta. Onneksi on kuitenkin olemassa monia keinoja, joilla sen otteesta voi päästä pois. Se ei ole aina helppoa, mutta kun onnistut siinä, elämänlaatusi paranee huomattavasti.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.