Logo image
Logo image

Itselleen uskollisena olemisen arvo

3 minuuttia
Itselleen uskollisena olemisen arvo
Viimeisin päivitys: 27 tammikuuta, 2017

Itselleen uskollisena olemisen arvo on valtava. Todistaakseni että itselleen uskollisena oleminen voi tarjota suuria etuja ajattelutapaasi ja miten ymmärrät maailman, haluaisin kertoa humanistisen psykologian periaatteista.

On hyvin mahdollista että olet kuullut humanistisesta psykologiasta. Tämä liike on ollut ja on edelleen pätevä vaihtoehto käyttäytymistieteelle ja freudilaiselle psykoanalyysille.

Mitä on humanistinen psykologia

Humanistinen psykologia on psykologian koulukunta joka perustuu siihen, että toisenlaiset omantunnon tilat ovat erinomainen keino täyden ihmispotentiaalimme saavuttamiseen, antaen erityistä merkitystä sanattomalle kokemukselle.

Some figure

Humanistinen psykologia on nykyaikainen suuntaus joka sai alkunsa Yhdysvalloista osana 1960-luvun vallankumouksellisia kulttuuriliikkeitä. Se on lopulta vakiinnuttanut asemansa pätevänä psykologisena lähestymistapana erilaisilla sosiaalisilla ja taiteellisilla aloilla.

Perustellakseen humanistisen psykologian lähestymistapoja suuntauksen kannattajat tukeutuvat kuuluisan ranskalaisen filosofin, Jean-Jacques Rousseaun, teorioihin. Rousseau kuvailee ihmisiä jaloina villeinä jotka ovat kehittäneet tuottoisat, hyväntahtoiset, onnelliset ja hyvät luonteet. Niin kauan kuin haitalliset kokemukset tai itse yhteiskunta eivät turmele heidän luonnettaan.

“Jokainen intohimo on hyvä niin kauan kuin se on hallinnassa, ja jokainen intohimo on paha kun se tekee meistä orjiaan.”

– Jean-Jacques Rousseau –

 

Itselleen uskollisena oleminen humanistisen psykologian mukaan

Humanistinen psykologia kuvailee ihmisten luonteenpiirteet seuraavasti:

 • Ihmisen tulisi olla yleismaailmallinen. Jokaisessa ihmisessä tunteet, käytös, teot ja ajatukset yhtyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.
 • Ihmisen käytös on tarkoituksellista, henkilökohtaisesta näkökulmasta katsottuna, jossa vapaus ja omanarvontunto ottavat osaa oleellisella tavalla.
 • Jokaisen olennon henkilökohtaisen olemassaolon tulisi kulkea ihmisten välisen yhteyden läpi, yhteyden, jonka avulla jokainen olento kehittyy. Näin aina kuitenkin huolehtien yksilöllisyydestään sosiaalisissa suhteissa ikäistensä kanssa.
 • Ihminen on itsenäinen henkilö. Jokainen yksilö kykenee tekemään omat päätöksensä, päätökset jotka vuorostaan suuntaavat hänen kehitystään hänen niin halutessaan.
 • Itsenäinen henkilö kykenee kantamaan omat vastuunsa niin sosiaalisissa kuin ihmissuhteissa.
 • Ihmisten luontainen ja luonnollinen taipumus on itsensä oivaltaminen. Tämä edistää yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista kasvua.
 • Jokaisen ihmisen jokainen sisäinen kokemus on henkilökohtainen, ja sillä on merkitys itsessään. Nämä kokemukset ovat olennainen akseli jolle jokaisen henkilön itsestään muodostamat käsitykset rakentavat havaintojen verkon.

“Yksi hyvien tekojen eduista on se, että ne nostattavat sielua ja kohottavat sen tekemään toisia, entistä parempia tekoja.”

– Jean-Jacques Rousseau –

Some figure

Humanistisen psykologian lähestymistavat

Tutustutaan eri lähestymistapoihin, joita humanistisen psykologian teoriat tarjoavat. Kaikissa niissä on nähtävissä ensiarvoisen tärkeänä itselleen uskollisena oleminen mahdollisimman merkityksellisen olemassaolon saavuttamiseksi:

 • Eksistentialismi: on yksi humanistisen psykologian klassisista lähestymistavoista. Eksistentialismin perusajatus on se, että ihmisten suurin ongelma on olemassaolo sinänsä, ei olemus. Eksistentialismissa aika tulkitaan elämän mahdollisuutena ja tulevaisuus muuttuu mahdollisuudeksi elää tämä aika vapaasti. Eksistentialistit vahvistavat että ahdistuksessamme ei ole mitään järkeä koska ihmiset voivat hyödyntää olemassaoloaan monen muun ilmaisukeinon kautta heitä ahdistavien keinojen sijaan.
 • Transpersonalismi: tämä Maslow’n tukema humanistinen virtaus hyväksyy transpersonaalin lähestymistavan jossa perusperiaate pohjautuu ihmisen psyykkisen tyytyväisyyteen. Tyytyväisyyteen, joka pyörii välttämättömyyksien skaalan ympärillä. Näille välttämättömyyksille meidän tulee antaa etusija riippuen niiden merkityksellisyydestä psyykkiseen elämäämme.
 • Carl Rogersin humanistinen psykoterapia perustuu kahteen perusajatukseen. Ensinnäkin täydelliseen luottamukseen terapeutin ja asiakkaan välisessä suhteessa. Tämä tarkoittaa sekä empatian siirtämistä potilaalle että potilaan kokemuksen ja maailman ymmärtämistä jotta terapeutti kykenisi ymmärtämään potilasta paremmin. Toiseksi se merkitsee terapeutin johtavan aseman täydellistä hylkäämistä. 
 • Logoterapia. Viktor Frankl perustaa humanistisen lähestymistapansa elämän tarkoituksen etsimiseen. Tarkoituksen, joka haastavien tilanteiden edessä toimii henkisen terveytemme takeena, lankana joka sitoo meidät elämään ja joka myös estää meitä putoamasta hankaliin tilanteisiin. Uskollisuutemme tähän ajatukseen on juurikin se syy joka puolestaan suojelee meitä.
 • Transaktioanalyysi. Tämä Bernen tukema lähestymistapa kuvailee humanistista psykologiaa luottamuksen palauttajana ja suojelijana sekä kyseessä olevan henkilön olemassaolon potentiaalina.
 • Bioenerginen lähestymistapa: Lowen puhuu jokaisen henkilön luonteen tutkimisen puolesta jotta voitaisiin välttää neuroosit ja tunteiden tukahduttaminen, mikä puolestaan aiheutuu kykenemättömyydestä ilmaisemaan biologista energiaansa vapaasti.

On ilmiselvää että humanistinen psykologia keskittyy suuresti itselleen uskollisena olemisen tärkeyteen, koska vain olemalla oma itsensä voi pystyä kehittämään valtavaa potentiaaliaan ja psyykkisiä kykyjään. 

 

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.