Innovatiivinen hoito hypokondriaan

Hypokondriasta kärsivillä on pakkomielteinen ajatus siitä, että tulevat sairastumaan, että heidän täytyy ylläpitää hyvää terveyttä tai välttää kuolema. Psykiatri Ingvard Wilhelmsen on suunnitellut toimenpiteen, jossa 70 prosenttia hypokondriasta kärsivistä onnistuu toipumaan.
Innovatiivinen hoito hypokondriaan
Cristina Roda Rivera

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Cristina Roda Rivera.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Ihmiset, joilla on hypokondria eli kansanomaisesti luulotauti, yrittävät pitää oman kuolemansa hallinnassaan. Niinpä he tutkivat itseään, kehoaan ja terveyttään jatkuvasti.

Hypokondria on iästä, sukupuolesta ja alkuperästä riippumatonta käyttäytymistä. Potilaat osoittavat liiallista huolta terveydestään. Useimpien hypokondriasta kärsivien kohtaama haaste on olla kuolematta “nyt”.

Ne, jotka ovat huolissaan kuolemasta, ovat huolissaan sydämestään, syövästä ja aivohalvauksesta. Toisaalta ne, jotka ovat huolissaan fyysisestä terveydestään, saattavat olla huolissaan multippeliskleroosista tai amyotrofisesta lateraaliskleroosista, muiden sairauksien muassa.

Psykiatri Ingvard Wilhelmsen on johtanut sisätautien työnsä ohella hypokondriaklinikkaa lähes 20 vuoden ajan. Hänen kognitiivisen käyttäytymisterapiaohjelmansa avulla 60-70 prosenttia hänen potilaistaan koki merkittävää paranemista.

Hypokondria

Hypokondriasta kärsivä ihminen pelkää kärsivänsä vakavasta sairaudesta huolimatta diagnostisista testeistä, jotka osoittavat hänen terveytensä olevan hyvä. Lisäksi hän kokee äärimmäistä ahdistusta johtuen sellaisista kehonsa viesteistä, joihin useimmat ihmiset eivät kiinnitä huomiota.

Heidän huomionsa voi esimerkiksi kaapata aivastus, jonka he ajattelevat olevan oire kauheasta sairaudesta.

Vuotuisesta avohoidosta noin 5 prosenttia on hypokondriaa. Yli 200 000 ihmisellä diagnosoidaan hypokondria joka vuosi. Se on mielenterveyshäiriö.

Se alkaa yleensä varhaisessa aikuisiässä ja voi ilmaantua sen jälkeen, kun siitä kärsivä tai joku hänen tuntemansa henkilö on kokenut sairauden tai kun hän on menettänyt jonkun läheisen vakavan sairauden takia.

Noin kahdella kolmasosalla hypokondriasta kärsivistä on psykologinen häiriö, kuten paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö tai vakava masennus. Hypokondrian oireet voivat vaihdella. Ne riippuvat eri tekijöistä, kuten stressistä, iästä ja siitä, onko kärsijä jo kovin huolissaan.

Hypokondriaan liittyvällä ahdistuksella voi olla omat oireensa, ja hän voi kokea vatsakipuja, huimausta tai kipua ylivoimaisen ahdistuksen seurauksena. Itse asiassa, sairauden aiheuttama ahdistus voi vallata henkilön elämän siinä määrin, että hänen huolestaan tulee niin stressaavaa, että hänen terveytensä heikentyy.

Hoito hypokondriaan: hyväksy todellisuus.
Hypokondria voi tapahtua kenelle tahansa, mutta ne, jotka ovat alttiita ahdistukselle, ovat haavoittuvampia.

Mikä laukaisee hypokondrian?

Vaikka erityistä syytä ei ole, tiedämme, että hypokondriasta kärsivillä on todennäköisimmin perheenjäsen, joka myös kärsii siitä. Toisaalta henkilö on voinut käydä läpi vakavan sairauden ja pelätä huonon kokemuksensa toistuvan.

Lisäksi hypokondriasta kärsivillä voi olla kova stressikausi tai he ovat kokeneet vakavan sairauden lapsuudessaan. Tai heillä saattaa olla jo mielenterveyshäiriö, ja heidän luulonsa on osa sitä.

Ihmiset, jotka kärsivät luulotaudista, yrittävät hallita omaa kuolemaansa. Jotenkin he uskovat, että heidän huolensa viivyttää sitä.

Ingvard Wilhelmsenin hoito hypokondriaan

Psykiatri Ingvard Wilhelmsen on luonut hypokondriaan hoidon, jossa puhutaan kuolemasta ja luovutaan yrityksistä hallita sitä. Tätä luulotautinen mieluummin välttäisi. Wilhelmsenin keksimä hoito hypokondriaan on johtanut toipumiseen noin 70 prosentilla potilaista.

1. Ole halukas ajattelemaan kuolemaa

Yleensä Wilhelmsen hoitaa potilaita, joilla on ollut hypokondria usean vuoden ajan ja jotka ovat kokeilleet psykoterapiaa ilman parantumista. Hän on kehittänyt kolmivaiheisen hoitojakson, jota potilaiden on noudatettava.

Ensimmäinen kohta koskee oman kuolevaisuuden hyväksymistä. Luulotautinen on juuttunut tavoitteeseensa hallita omaa kuolemaansa. “On täysin hienoa, että haluaa hallita elämää, mutta meidän on pidettävä kiinni asioista, jotka todella ovat hallittavissa. Kuolema on periaatteessa hallitsematon,” Ingvard Wilhelmsen selittää.

2. Usko siitä, oletko terve vai sairas

Seuraava askel Wilhelmsenin menetelmässä on kerätä tietoa siitä, uskooko henkilö olevansa sairas vai terve. Me emme tietenkään voi valita, olemmeko me terveitä vai emme, mutta voimme valita, mitä haluamme uskoa tietyllä hetkellä. Jos potilas päättää uskoa olevansa terve, hän käyttäytyy kuin hän sitä olisikin.

Wilhelmsen rohkaisee potilaitaan lopettamaan sairauksista lukemisen tai jatkuvan sydämen ja pulssin tarkistamisen, jos he pelkäävät sydänsairauksia. Tai lopettaa kasvainten etsimisen tai vapinan havaitsemisen, koska he pelkäävät syöpää tai amyotrofista lateraaliskleroosia.

3. Selviytyminen epävarmuudesta

Wilhelmsenin kolmas askel on psykologisten strategioiden hankkiminen selviytyäkseen epävarmuudesta ja ajatuksista. Kaikilla on katastrofaalisia ajatuksia, ne eivät ole epätavallisia. Tällaisten ajatusten ongelma on, että vastaus on aina tulevaisuudessa.

Tärkeintä on työskennellä potilaiden kanssa, jotta he tunnistavat tällaiset ajatukset ja vähentävät niiden vaikutusta. Potilaan on hyväksyttävä, että hänen ajatuksensa ovat vain ajatuksia.

Monet potilaista uskovat, että tulevaisuudesta huolehtimisessa on turvallisuuden tunnetta. Kipu ei kuitenkaan muutu helpommaksi käsitellä vain siksi, että olet harjoitellut sitä etukäteen. Jos nimittäin saat vakavan syöpädiagnoosin, olet surullinen ja järkyttynyt kaikesta huolimatta.

Hoito hypokondriaan terapeutin vastaanotolla.
Ihmiset, jotka kärsivät hypokondriasta, ajattelevat, että jatkuva huoli omasta terveydentilasta suojaa heitä sairauksilta.

Pitkäaikainen tehokkuus

3-5 istunnon jälkeen suurin osa Wilhelmsenin potilaista toipuu. Lisäksi seurannassa kymmenen vuotta myöhemmin heidän on huomattu olevan edelleen yhtä vakaita.

Avain on lopettaa yrittäminen hallita sairauteen ja kuolemaan liittyviä tapahtumia. Jos potilaiden tavoitteena on saavuttaa rauhaa ja tyyneyttä mieleensä ja kehoonsa, heidän on myös hyväksyttävä se, että he eivät voi koskaan olla täysin turvassa. Heidän on tehtävä valinta.

Tällä hetkellä ollaan tutkimassa sitä, miksi Wilhelmsenin hoito hypokondriaan toimii niin hyvin. Tavoitteena on myös selvittää, voivatko muut terapeutit oppia hänen menetelmänsä ja käyttää sitä omilla potilaillaan. Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on saada lisätietoa siitä, milloin muutos tapahtuu potilaissa ja miksi.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Nosofobia: sairaalloinen sairauksien pelko
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Nosofobia: sairaalloinen sairauksien pelko

Sairastumisen pelko tai nosofobia on alkukantainen pelko, aivan kuten kuoleman ja hulluuden pelko. Se on järjetöntä, sairaalloista sairauksien pelk...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Barsky, A., Ahern, D., & Bentata, L. C. (2004). La terapia cognitivo-conductual es efectiva en pacientes hipocondríacos. FMC-Formación Médica Continuada en Atención Primaria11(8), 521.
  • Veddegjærde, K.-EF, Sivertsen, B., Skogen, JC, Smith, ORF y Wilhelmsen, I. (2020). Efecto a largo plazo de la terapia cognitivo-conductual en pacientes con trastorno hipocondríaco. BJPsych Open, 6, Artículo e42. https://psycnet.apa.org/record/2020-38012-001
  • Wilhelmsen. Hypochondriasis or Health Anxiety. Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245064579?via%3Dihub

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.