Logo image
Logo image

Hoitajan oireyhtymä ja sivulliset uhrit

3 minuuttia
Hoitajan oireyhtymä ja sivulliset uhrit
Kirjoittanut Sara Clemente
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Mitä pitäisit työstä, joka kestää 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä? Näin tapahtuu monille ihmisille, joiden täytyy hoitaa heistä riippuvaisia henkilöitä. Tämä rooli voi kuitenkin tietyissä olosuhteissa aiheuttaa hoitajan oireyhtymän.

Jatkuva huomio, jota hoitajan on annettava riippuvaiselle henkilölle, voi tuottaa huomattavaa stressiä. Tämä on yksi päävaikutuksista hoitajan oireyhtymässä ja se voi häiritä auttamista ja hoitamista.

Tämä häiriö ei ole kovin tunnettu, tai ainakaan siitä ei juurikaan puhuta, mutta sillä on useita eri oireita ja erittäin vakavia sekä fyysisiä että psyykkisiä seurauksia. Sillä on useita samanlaisia piirteitä kuin loppuunpalamisella ja työstressillä. Vastaava oireyhtymä terveydenhuoltoalan työntekijöillä on myötätuntouupumus.

Hoitaja ja riippuvainen henkilö

Nämä ihmiset ovat yleensä vastuussa muista, jotka tarvitsevat jatkuvaa apua. Oireyhtymää esiintyy ihmisillä, joiden täytyy hoitaa henkilöä tai henkilöitä, joilla on jonkinasteinen neurologinen tai psykiatrinen vajaatoiminto. Esimerkiksi vakavaa Alzheimerin tautia sairastavat tarvitsevat täyttä omistautumista ja jatkuvaa valvontaa.

Yksi pääominaisuuksista hoitajan oireyhtymässä on hoitajan henkinen ja fyysinen uupumus. Uupuminen on niin voimakasta, että se vaikuttaa vakavasti hänen psykologisiin ja sosiofyysisiin valmiuksiinsa. Lisäksi, jos hoitaja ja potilas elävät saman katon alla, loppuunpalaminen tapahtuu nopeammin ja se on vakavampaa. Silloin hoitajalle on lähes mahdotonta olla tekemättä huoltamisesta elämänsä keskipistettä.

Some figure

Pakotettu rooliin

Yleensä henkilöstä ei ole vapaaehtoisesti tullut hoitajaa. Useimmissa tapauksissa tämä rooli pannaan täytäntöön kunkin henkilön tai perheen eri vaatimusten mukaan. Nämä ihmiset huomaavat yhtäkkiä kantavansa ylimääräistä “kuormaa”, jota he eivät olleet lainkaan odottaneet.

Joillakin ihmisillä on enemmän valmiuksia kohdata tällainen uusi tilanne ja hoitaa se luonnollisemmin kuin toiset. Toisilla ei ole niin paljon resursseja. Heidät on upotettu alusta alkaen haasteeseen, jota he pitävät lähes mahdottomana. He tuntevat hukkuvansa siihen ja näkevät uuden roolinsa sietämättömänä ja raskaana. Molemmissa tapauksissa riippuvaisesta henkilöstä tulee heidän uuden elämänsä keskipiste. Lopulta riippuvainen henkilö kuluttaa suurimman osan hoitajansa ajasta ja energiasta.

Kukaan ei ole valmistautunut fyysisesti tai psykologisesti elääkseen 24 tuntia vuorokaudessa henkilön kanssa, joka heikkenee vähitellen.

Uusi rutiini

Jostakusta toisesta huolehtiminen ilman lepoa on kuluttavaa. Mutta siitä tulee vieläkin vaikeampaa, jos hoitajan täytyy uhrata itsensä prosessissa. Useimmissa tapauksissa hoitajan on vähitellen totuttava uusiin tehtäviin, jotka hänelle on annettu. Hänen on luotava uusi rutiini, jossa hänen huolehtimastaan henkilöstä tulee hänen prioriteettinsa. Vähitellen hoitajalla ei ole enää yhtään aikaa itselleen. Hän asettaa riippumattomuutensa sivuun ja uhraa omat tarpeensa ja toiveensa.

Vapaa-aika

Hoitajan vapaa-aika vähenee koko ajan ja hän luopuu harrastuksistaan ja vapaa-ajan toimistaan. Vapaa-ajan aktiviteetit uhrataan perhesuhteiden säilyttämiseksi. Tämän lisäksi hoitajan ystäväpiiri pienenee pienenemistään. Tämä tietenkin johtuu siitä, että hän viettää vähemmän ja vähemmän aikaa heidän kanssaan. Hän voi päätyä eristäymään täysin ulkomaailmasta.

Some figure

Perhe

Perhesuhteet voivat joskus kärsiä, seurauksena siitä, että uusi ihminen on nyt osa kotitaloutta. Tämän seurauksena syntyy usein uusia konflikteja. Ärtyneisyys alkaa tunkeutua taloon ja riitoja tulee enemmän. Ihmisillä on myös uusia tehtäviä suoritettavana. Usein tämä ei miellytä kaikkia kotitaloudessa.

Työ

Töistä taas saattaa olla enemmän poissaoloja kuin ennen. Hoitaja saattaa alkaa laiminlyömään tehtäviään tai jopa luopua työstään. Seurauksena tästä taloudellinen tilanne pahenee. Tämä voi laukaista fyysisen ja henkisen ylikuormituksen jo ennestään vaikean tilanteen lisäksi.

Paine ja jatkuva kamppailu kasvaa päivittäin. Hoitajalle on aina vain vaikeampaa käsitellä äskettäin saamaansa roolia raikkaudella ja innolla. Hoitaja alkaa kärsiä kroonisesta väsymyksestä, unettomuudesta ja mielialan vaihteluista. Tämä herättää jatkuvan surun, ahdistuksen ja hädän tunteita.

Muutokset, jotka tapahtuvat hoitajan elämässä ovat erilaisia, henkilöstä ja tilanteesta riippuen. Ne voivat vaikuttaa häneen sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä.

Hoitajan oireyhtymän alku

Hoitamisesta tulee rutiinia, johon hoitaja uppoutuu, eikä hän enää kiinnitä huomiota siihen mitä hän tekee. Stressi, ahdistus, väsymys ja uupumus seuraavat. Tämä on tyypillinen tilanne, jossa hoitajan oireyhtymä voi kehittyä. Ärtyneisyys ja kärsimättömyys lisääntyvät, kuten myös motivaation puute ja jopa väkivaltaa voi esiintyä.

Tämän seurauksena henkilö voi alkaa suuntaamaan näitä negatiivisia asenteita ja tunteita riippuvaista henkilöä kohtaan. Hoitaja voi jopa hylätä hänestä riippuvaisen henkilön. Näet nyt, miten tärkeää on estää hoitajan oireyhtymän syntyminen. Ei vain siksi, että se vaikuttaa negatiivisesti hoitajaan, mutta myös siksi, että se voi huonontaa riippuvaisen henkilön elämänlaatua.

Tämä kaksinaisvaikutus on korjattava. Hoitajan pitäisi hakea apua kokeneilta ammattilaisilta päästäkseen alkuun. Hänen tulisi myös asettaa avun hakeminen etusijalle, sillä hän tarvitsee apua riippuvaisen henkilön hoitamisessa. Sekä hoitaja että riippuvainen henkilö ovat molemmat aivan yhtä tärkeitä. Tämän takia molempien tarpeet tulee ottaa huomioon, jotta tilanne ratkeaa tyydyttävästi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.