Henkinen hyväily on parasta ruokaa sielulle

18 elokuu, 2017

Henkisen hyväilyn taide ylittää yksinkertaisen fyysisen kosketuksen. Se merkitsee sielun hyväilyä silmäyksillä, se tarkoittaa lapselle puhumista lempeästi: “Minä olen ylpeä sinusta”. Henkinen hyväily on myös “Ajattelen sinua, arvostan sinua ja rakastan sinua”. Nämä hyväilyt ovat kuin musiikkia sielulle.

Eric Berme on psykiatri ja transaktioanalyysin luoja. Hän määrittelee henkisen hyväilyn etsityn tunnustuksen peruspilariksi, joka ennen kaikkea pyrkii tarjoamaan ihmisille virikkeitä. Puhumme eräänlaisesta tapahtumasta, viisaasta vaihdosta, jossa erityinen kieli toimii aitona ruokana herkälle psyko-emotionaaliselle universumille, joka määrittelee ja ylläpitää olemassaoloamme.

“Olen päässyt pisteeseen, jossa arvet opettavat vain hyvässä.”

-Mario Benedetti-

Riippumatta siitä, kuinka paljon voimme puolustaa itsenäisyyttämme tai satunnaisia yksinäisyyden tarjoamia nautintoja, ihmiset ovat perusluonteeltaan sosiaalisia. Selviytyäksemme, ollaksemme onnellisia ja turvassa me tarvitsemme virikkeitä: henkistä hyväilyä. Ongelma on kuitenkin siinä, että yhä edelleen me olemme henkisen maailman oppilaita, emme taitajia.

Kuten jo tiedämme, on niitä, jotka pihistelevät energiaansa jota tarvitaan vastavuoroisuudessa. On myös niitä, jotka syystä tai toisesta eivät näe itseään tarpeeksi arvokkaina saadakseen sitä. Lisäksi on olemassa lukuisia negatiivisen henkisen hyväilyn, sarkasmin, halveksunnan ja välinpitämättömyyden arkkitehteja.

valohämähäkki

Henkinen hyväily on uhanalainen laji

Hellyys, aivan kuten kunnioituskin, eivät edellytä fyysistä yhteyttä, jotta ne voitaisiin näyttää tai vahvistaa. Henkinen hyväily voi tapahtua myös työpaikalla, mikäli pomo luottaa työntekijöihinsä. Tällöin hän vahvistaa ja arvostaa heitä ilman ihailtavuuden, kunnioituksen tai kiitollisuuden sanoja. Itse asiassa, aivan kuten Berme sanoi, tällainen toimenpide muodostaa jokaisen sosiaalisen teon perustan, jota jokaisen meistä olisi syytä soveltaa.

“Mielen kouluttaminen ilman sydämen kouluttamista ei oikeastaan edes ole kouluttamista.”
-Aristoteles-

Mitä enemmän henkistä hyväilyä omistamme toisille ja puolestaan saamme heiltä, sitä rikkaampaa ja ammattitaitoisempaa rinnakkaiselomme on. Modernin tietoisuuden yhteiskunnassa me kuitenkin menetämme kykymme yhdistyä toisiin yksinkertaisilla silmäyksillä. Emme vahvista enää toisiamme verbaalisesti tai kykene tarjoamaan oikeita sanoja oikealla hetkellä. Tänä päivänä emojit luovat keskusteluidemme vahvistukset ja luotamme niihin ajoittain aivan liikaa.

Meidän pitäisi pystyä kehittämään psyykkistä kieltämme osoittaaksemme tunnustusta, vastavuoroisuutta, empatiaa ja kunnioitusta. Esimerkiksi lapset eivät ainoastaan tarvitse henkistä hyväilyä vanhemmiltaan. Myös koulun ja kasvattajien tulisi olla intuitiivisia tilanteessa, jossa yleiset turhautumisen, eristyneisyyden ja turvattomuuden kaltaiset ulottuvuudet pysähtyvät.

Samoin myös organisaatioiden ja yritysten tulisi kehittää suotuisampia ja myönteisempiä ilmapiirejä, jotka kannustavat ja arvostavat työntekijöitä, ja lopulta rohkaisevat heitä luovuuteen ja tuotteliaisuuteen.

mies ja hevonen

Itsesi ja toisten hyväily

Henkisen hyväilyn tulisi virrata välillämme lämpimän kesäiltapäivien tuulen tapaan. Täydessä rauhallisuudessa, valaisemalla kaikkia heitä jotka tarvitsevat sitä, jotka ovat kaatuneet, piirtäen hymyjä vielä hetki sitten niin katkerien ihmisten kasvoille.

Claude Steiner, tunnetun teoksen “Emotional Education” kirjoittaja, nosti esille näkökulman, joka kannattaa pitää mielessä. On olemassa ihmisiä, jotka eivät tiedä kuinka tarjota henkistä hyväilyä. Lisäksi on myös heitä, jotka eivät yksinkertaisesti usko ansaitsevansa toisia. Nämä ovat ihmisiä, jotka syystä tai toisesta lakkasivat hyväilemästä itseään. Toisin sanoen he lakkasivat arvostamasta itseään ja lopettivat itsetuntonsa ruokkimisen.

Tällainen käyttäytyminen sopii niin kutsuttuun “niukkuuden lakiin”. Toisin sanoen: älä pyydä positiivista hyväilyä ja hylkää negatiivista. Todellisuudessa meidän kaikkien tulisi elää päinvastaisessa maailmassa, jota  “niukkuuden lain” sijaan hallitsisi “runsauden laki”.

 • Tarjoa positiivista hyväilyä.
 • Hyväksy ne myös.
 • Osaa pyytää positiivista hyväilyä.
 • Osaa hylätä negatiivista.

Henkisen hyväilyn käyttöönoton taide

Henkinen hyväily on ennen kaikkea arvostamisen taito. Arvostat toista ihmistä osoittamalla hänelle, että “Sinä olet olemassa minulle, sinä olet tärkeä.”

Vahvistuminen ilmentyy kohteliaisuutena, kiitoksena tai jopa lohdutuksena, ja suosii kyseisen henkilön itsetunnon vahvistamista. Lisäksi se suosii kahden henkilön välistä yhteiskunnallista yhteistyötä. Ja siksi, kaikki voittavat.

perhoset lasipurkissa

On kuitenkin hyvä tietää, että henkisellä hyväilyllä on myös pimeä puolensa. Tässä emme enää puhu taiteesta, vaan pikemminkin aggressiosta. Se voi edustaa seuraavanlaisia toimia:

 • Henkisen hyväilyn käyttäminen psykologisena manipulaationa.
 • Teeskentelyn käyttö aseena voiman tai tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Lopulta ihmiset harjoittavat huomattavasti enemmän positiivista kuin negatiivista käyttäytymistä. Päivän lopussa se on syy miksi selviydymme lajina: hellyyden, arkuuden, huomion, harkinnan jakamista… Ja siksi on aina hyvä muistaa henkisen hyväilyn periaatteet ja edut:

 • Henkistä hyväilyä voidaan tarjota missä, milloin ja mihin aikaan tahansa.
 • Henkinen hyväily on halpaa, helppoa tarjota ja tarjoaa mahtavat sivuvaikutukset.
 • Henkinen hyväily ylittää sosiaaliset luokat, iän, sukupuolen ja rodun. Se on universaali valuutta.
 • Henkinen hyväily on parasta lääkettä pelkoa, turhautuneisuutta tai muita psykologisia ongelmia vastaan.
 • Henkinen hyväily edistää hyvää henkistä ja tunneperäistä terveyttä ja hyvinvointia. Epäilemättä se on parasta ruokaa sielulle.