Hengelliset johtajat, joilla on suuri vaikutus

30.4.2019

Elämme jossakin määrin karua aikaa, jossa hengelliset johtajat vaikuttavat kadonneen. Oli aikoja, jolloin valaistuneet ihmiset toimivat vertailukohteina muille, jotka pyrkivät etsimään tietänsä valaisevaa valoa. Heidän olemuksellaan ja sanoillaan oli suuri merkitys. Ihmiset kuuntelivat ja ihailivat heitä.

Keitä tämän päivän hengelliset johtajat ovat?

Nykyään meillä on hengellisten johtajien sijaan suosittuja hahmoja viihdemaailmasta. Monet ihmiset pitävät malleja, jalkapallonpelaajia, TV-hahmoja tai sosiaalista verkostoa inspiraationaan. Nämä vaikuttavat ihmiset asettavat suuntaviivoja ja trendejä ja monet ihmiset seuraavat heitä. Heidän sanomallaan sisällöllä ei ole paljon väliä – se on toissijaista. Tärkeää on se miltä näyttää ulkoa päin.

”Jos ongelma voidaan korjata, jos tilanteelle voidaan tehdä jotakin, ei ole mitään aihetta huoleen. Jos se ei ole korjattavissa, ei siitä huolehtiminen auta meitä. Huolehtimisesta ei ole mitään hyötyä.”

-Dalai Lama-

Tästä huolimatta on yhä joitakin hahmoja, melkein kaikki heistä uskonnollista alkuperää, joilla on yhä valta vaikuttaa monien omatuntoon. Heistä ei tee hengellisiä johtajia pelkästään heidän asemansa tai auktoriteettinsa, vaan he myös tarjoavat selkeän näkemyksen nykyajan maailmasta. Heitä ihaillaan ja kunnioitetaan, jopa he, jotka eivät ole samaa mieltä heidän uskomustensa kanssa. Tässä artikkelissa kerromme kolmesta hengellisestä johtajasta.

1. Dalai Lama

Dalai Lamasta tuli tiibetiläisten rauhan vastarinnan symboli. Tämä mies on kansalleen Dalai Laman neljästoista jälleensyntymä ja siten hän on yhteisönsä hengellinen johtaja. Hän on elänyt maanpaossa melkein koko elämänsä ajan siitä lähtien kun Kiina miehitti Tiibetin vuonna 1950.

munkki kävelee

Hän ehdotti pakolaisena ollessaan käytäntöä, jota hän kutsui ”keskitieksi”. Sen keskeisiä viestejä ovat väkivallattomuus ja sovinto. Hän vaatii siinä itsenäisyyttä ihmisille ja on halukas tekemään mitä vain sen saavuttamiseksi, mutta aina vuorovaikutuksen kautta.

Hän voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1989. Hänen suurin saavutuksensa oli pitää Tiibetin itsenäisyys nykyisellään ja voimissaan. Hän oli aina ollut johdonmukainen keskusteluissaan ja vuoropuheluissaan, jopa kaikista vaikeimpien konfliktien keskellä.

2. Paavi Franciscus

Mario Bergolio on katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja. Toisin kuin monet hänen edeltäjistään, hän on kuitenkin säilyttänyt kriittisen asenteensa omaa kirkkoaan kohtaan ”valtakautensa” ensimmäisestä päivästä lähtien. Itse asiassa hän valitsi nimen ”Franciscus” kunnioituksena Franciscus Assisilaiselle ja siten myös köyhyydelle.

nykypäivän hengelliset johtajat: paavi Franciscus

Franciscus on hylännyt monia etuoikeuksiaan paavina. Hän elää Vatikaanissa samassa asuinpaikassa kuin muutkin uskonnolliset ihmiset. Hän on jatkuvasti kieltäytynyt käyttämästä rikkauden symboleita tai nauttimasta erityisistä etuoikeuksistaan.

Mielenkiintoisinta hänen ajattelutavassaan on se, kuinka se luo suuria mahdollisuuksia. Hänen näkökulmansa ateismia, naisia, avioeroa ja homoseksuaalisuutta kohtaan on tehnyt hänestä kritiikin uhrin kaikista konservatiivisempien alojen keskuudessa. Hänestä on tulossa yksi maailman tärkeimmistä hengellisistä johtajista.

3. Deepak Chopra

Deepak Chopra on hindulainen lääkäri ja kirjailija, joka on kirjoittanut useita viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana maailmalla laajimmin luetuista kirjoista. Hänen kirjojensa keskeinen teema on mielen voima lääkkeellisessä paranemisessa. Hänen ajattelutapansa vaikutus on melko uskonnollinen, mutta kuten hän itse sanoo, kvanttifysiikka on myös äärimmäisen tärkeää hänelle.

nykypäivän hengelliset johtajat: Deepak Chopra

Hänen oppinsa perustuvat Ayurveda-hoitoon ja sitä käyttämällä hän on onnistunut esittelemään uusia lääketieteen ajatusmalleja. Miljoonat ihmiset ympäri maailman seuraavat hänen ajatuksiaan. Hän on myös aiheuttanut huomattavasti ristiriitaa väitteidensä selkeän tieteellisen perustan puuttumisen vuoksi.

Choprasta on tullut yksi vaikutusvaltaisimmista hengellisistä johtajista, koska hänen ehdotuksensa aiheuttavat muutoksen elämässä. Hänen ajatuksensa meditoinnista sekä energian yhdistämisestä universumin kanssa kaikuvat syvällä hänen seuraajissaan. Rakkaudella on myös perustavanlaatuinen paikka hänen ajattelutavassaan.

Maailma tarvitsee enemmän hengellisiä johtajia ja vähemmän ”vaikuttajia”. Ensin mainitut ovat viisauden, selkeyden ja ystävällisyyden hedelmiä. Jälkimmäiset ovat markkinoinnin tuotteita, joiden päätarkoituksena on saada tuottoa. Elämme sekavia aikoja, jossa suuret ajattelumallit ovat kadonneet ja kaikki vaikuttavat jääneen omien laitteidensa varaan. Siitä syystä tällaiset hengelliset johtajat osallistuvat suuresti hengelliseen pyrkimykseen, jonka osallisena me kaikki olemme jossakin määrin.