Logo image
Logo image

Byung-Chul Hanin viisi avainkäsitettä

3 minuuttia
Byung-Chul Hanin teokset rohkaisevat ihmisiä asettumaan rajatonta tuotteliaisuutta, digitalisoitumista ja orjuutta vastaan. Nämä ovat nykyaikaisia todellisuuksia, jotka tämän filosofin mukaan vaikuttavat meihin.
Byung-Chul Hanin viisi avainkäsitettä
Viimeisin päivitys: 09 heinäkuuta, 2019

Byung-Chul Hanin filosofinen työ on todella mielenkiintoista. Hänen käsitteensä ovat ehdottomasti analysoimisen arvoisia, etenkin siksi, että ne sallivat meidän pohtia nykyisiä elämäntapojamme.

Tämä etelä-korealainen filosofi ja kirjailija on kulttuuritieteiden asiantuntija, ja hänestä on ehdottomasti tullut yksi kunnioitetuimmista nykyajan ajattelijoista. Hänen työnsä keskittyy maailmaan jossa elämme, ja myöskin teknologian vaikutuksiin elämäntapaamme, kulttuuriin jossa teemme liikaa töitä, tai kapitalistisen globalisaation seurauksiin.

“Työn tekemisen ja saavuttamisen yhteiskunta ei ole vapaa yhteiskunta. Tällainen yhteiskunta luo uusia rajoitteita. Lopulta orjan ja isännän dialektiikka ei tuota yhteiskuntaa, jossa jokainen on vapaa ja vapaa-ajalle kykeneväinen. Lopulta tämä johtaa yhteiskuntaan, jossa isännästä itsestään tulee työtä tekevä orja.”

-Byung-Chul Han-

Hänen merkittävimpiä töitään ovat The Burnout Society, The Agony of Eros, Topology of Violence, and Psychopolitics: Neoliberalism, ja New Technologies of Power. Jotkut käsitteet erottuvat näistä kirjoista, ja ne edustavat tapaa, jolla Byung-Chul Han näkee maailman.

1. Itsemme hyväksikäyttö

Byung-Chul Hanin filosofia pohtii tapaa, jolla nykyään teemme töitä. Byung-Chul Hanille ihmiset seuraavat hajamielisesti sosiaalista mandaattia: tehkäämme niin paljon kuin voimme. Jonkin aikaa sitten ihmiset tekivät vain mitä heidän oli tehtävä. Mutta nykyään ajattelemme, että meidän olisi oltava menestyksekkäitä hinnalla millä hyvänsä, ja silloin me ahdistumme, jos emme menesty.

Pahinta on, että kukaan ei pakota meitä tekemään näin. Jokainen meistä antautuu vapaaehtoisesti työn ja kulutuksen järjestelmälle.

Some figure

2. Kommunikaatio

Byung-Chul Han toteaa, että ihmissuhteet on korvattu yhteyksillä. Nykyään ihmiset kommunikoivat tietolähteiden välityksellä, joita löytyy jokaisesta maailman kolkasta.

Hän totesi, että todellista kommunikaatiota ei ole enää olemassa johtuen fyysisen läsnäolon puutteesta. Nykyään on olemassa vain tiedonvälitystä. Kaikkia aistejamme, paitsi näköaistiamme, ei enää käytetä niin paljon kuin aikaisemmin. Ja siksi nykyään on olemassa heikkoa kommunikaatiota. Ja tämän lisäksi ihmiset etsivät vain sellaisia ihmisiä jotka ovat heidän kanssaan samaa mieltä, heitä jotka voisivat potentiaalisesti “tykätä” heidän sosiaalisen median postauksistaan.

3. Puutarha

Byung-Chul Han on sitä vastaan, mihin digitaalinen maailma meitä painostaa. Hänen teoksissaan puutarhan käsite on kutsu alkaa käyttämään aistejamme enemmän. Tämä etelä-korealainen filosofi puhuu ”salaisesta puutarhasta,” eksklusiivisesta paikasta, jossa voimme olla yhteydessä todellisuuteen, jossa digitaalista maailmaa ei ole olemassa. Hänen mukaansa salaiseen puutarhaan yhteydessä pysyminen on tapa palauttaa se, mitä hän kutsuu ”todelliseksi kauneudeksi”.

4. Muut

Meidän yhteiskunnassamme olemme omistautuneita muille, sellaiselle mikä ei ole meidän. Jokainen pyrkii olemaan tasa-arvoinen muiden kanssa. Trendikkäät ja “viraalit” asiat ovat ilmeisiä osoituksia halusta kuulua yhteisöön, jossa jokainen ajattelee samalla tavalla.

Byung-Chul Han sanoo, että mitä enemmän olemme samanlaisia, sitä enemmän meillä on tarvetta tuntea olevamme tuotteliaita. Hän sanoo, että monimuotoisuus on uusliberalismin tavoitteiden vastainen. Jos eläisimme maailmassa jossa vain muutamat ihmiset käyttäisivät älypuhelimia ja toiset eivät, se olisi haitallista markkinoille. Mutta asia ei ole näin. Ihmiset ovat passiivisia olentoja, joten he ovat joko asiakkaita tai tuottajia.

Some figure

5. Aika

Aika on seuraava kriittinen elementti. Byung-Chul Han sanoo, että meidän on muutettava tapaa jolla käytämme aikaa. Välitämme nykyään vain nopeasti työskentelemisestä ja merkittävien asioiden kanssa työskentelemisestä, asioiden nopeuttamisesta ja niiden helpottamisesta. Tämä on lakko jatkuvuutta ja pitkäkestoisuutta, arvokkaita asioita vastaan.

Byung-Chul Hanille on perusteellista, että omistamme hieman aikaa itsellemme. Meidän olisi oltava muutama hetki itseksemme, tekemättä mitään, tai sitten pidettävä vain hauskaa. 

Byung-Chul Hanin teokset ovat epäilemättä rikastuttavia. Parasta on, että hän harjoittaa itse sitä mistä hän puhuu. Hän haluaa vahvistaa sieluaan ja vapauttaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Dow, S. R. (2015). Muchedumbre, artes y política. Byung-Chul Han y las racionalidades comunicativas contemporáneas. Palabra Clave, 18(2).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.