Logo image
Logo image

Altruismi, harmaa aine ja aivot

2 minuuttia
Aivojen harmaan aineen ja altruismin välillä on löydetty yhteyksiä.
Altruismi, harmaa aine ja aivot
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Kirjoittanut Yamila Papa
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Altruismi voidaan määritellä jatkuvaksi muiden tarpeista huolehtimiseksi. Toisin sanoen altruistinen ihminen tekee kaikkensa, jotta muut nauttivat hyvinvoinnista ja saavat sen, mitä he tarvitsevat.

Altruismi on läsnä kulttuurissa, koulutuksessa ja uskonnossa – sekä aivoissa. Eläimillä sitä havaitaan, kun joku yksilöistä on valmis uhraamaan itsensä lauman hyväksi.

Puhdas altruismi tarkoittaa jonkin uhraamista, oli se sitten aikaa, vaurautta, energiaa tai tietoa, etsimättä vastineeksi minkäänlaista palkkiota tai korvausta. Tällaisilla teoilla ei haeta mitään välitöntä tai välillistä hyötyä.

Epäitsekäs käyttäytyminen eläinkunnassa lisää muiden selviytymismahdollisuuksia sen kustannuksella, että omat selviytymismahdollisuudet heikkenevät.

Mikä tekee meistä altruistisia?

Some figure

Jotkut ihmiset ovat itsekkäiden vastakohta. He antavat kaikille ja tarjoavat jopa sitä, mitä heillä ei ole, muiden parhaaksi. Tutkimus on osoittanut, että yhteiskuntaluokka, koulutustaso, sukupuoli ja tulot voivat selittää, miksi olemme epäitsekkäitä tai itsekkäitä.

Toinen altruismin perustavanlaatuinen näkökohta koskee aivojen rakennetta. Näyttää siltä, että aivot eivät vain muuta kykyjä tai persoonallisuutta, kuten aiemmin ajateltiin. Professori Ernst Fehrin johtama sveitsiläinen tutkimusryhmä päätteli, että aivojen anatomian ja altruististen asenteiden välillä on vahva yhteys.

Tutkimuksen kehitys ja johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Heillä oli mahdollisuus uhrata osa rahoistaan toisen henkilön hyväksi. Tätä toimintaa pidetään altruistisena. Tutkimukset paljastivat joitain eroja. Osa osallistujista ei koskaan halunnut antaa rahaa, osa harkitsi sitä ja kolmas ryhmä antoi epäröimättä.

Some figure

Mikä oli syynä näihin eroihin? Sen voidaan ajatella liittyvän koulutukseen, tarpeeseen tai yhteisöllisyyteen. Tutkimus paljasti kuitenkin, että tietty osa aivoista yhdistää kyvyn tuntea empatiaa muita ihmisiä kohtaan. Se on osa, jossa ohimo- ja parietaalilohkot sijaitsevat.

Epäilemättä altruismi liittyy tähän kykyyn. Näin ollen tutkijat epäilivät, että erot kolmen ryhmän välillä liittyivät siihen aivojen osaan. Heidän testaamansa hypoteesi oli, että epäitsekkäästi käyttäytyvillä on suurempi määrä harmaata ainetta näiden lohkojen risteyksessä.

Osallistujat osoittivat erilaista aivotoimintaa päättäessään, halusivatko he antaa rahaa vai eivät. Korvien takana olevassa aivoalueessa huomattiin aktivoitumista sen mukaan, oliko henkilö halukas lahjoittamaan rahaa vai ei.

Muut altruismiin vaikuttavat tekijät

Professori Ernst Fehr totesi, että tulokset olivat mielenkiintoisia, vaikka mitään yksittäistä johtopäätöstä ei niiden perusteella pitäisi tehdä. Altruistista käyttäytymistä eivät määrää yksinomaan aivot tai biologiset tekijät. Lisäksi harmaan aineen määrään aivoissa voivat vaikuttaa erilaiset sosiaaliset prosessit.

Esimerkiksi, jos meitä ympäröivät hyväntahtoiset ihmiset, joilla on tapana lahjoittaa muille tai auttaa muita, se lisää myös meidän todennäköisyyttämme olla epäitsekäs. Jos taas elämme itsekkäässä ympäristössä, jossa ihmiset ajattelevat vain itseään eivätkä anna toisille mitään tai auta heitä, se vaikuttaa myös meidän päätöksiimme ja asenteisiimme. Altruismi ei siis liity pelkästään aivojen harmaaseen aineeseen, vaan siihen on useita vaikuttavia tekijöitä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.