Älä katkaise siipiäni

Älä katkaise siipiäni
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Olet varmasti useammin kuin kerran elämäsi aikana tuntenut olevasi jumissa: sinusta on tuntunut, ettet pysty etenemään ja saavuttamaan unelmiasi, koska “siipesi on katkaistu” tai tunnet olevasi kahlittu vallitsevaan tilanteeseen.

Henkilökohtainen kasvu vaatii niin mahdollisuuksia, itseluottamusta, rohkeutta kuin tahdonvoimaakin. Puhuttaessa kasvuamme ja kehitystämme estävistä tekijöistä, ns. “siivenleikkaajista”, saatamme usein ajatella esimerkiksi vanhempiamme tai jopa opettajiamme. Vahvoja hahmoja, joilla on tai on ollut voimakas vaikutus elämäämme.

Monet opetus- ja kasvatusmallit pyrkivät ikään kuin kastroimaan lasten luontaisen uteliaisuuden sekä spontaaniuden ja valjastamaan lasten ajattelumallit jo hyvin nuoresta pitäen olemassa olevien normien mukaisiksi. Opetamme lapsiamme orjallisen tasapuolisesti ja standardien mukaan, ja samalla estämme heitä näkemästä maailmaa kaikessa monimutkaisuudessaan.

Vanhemmat ja opettajat eivät ole kuitenkaan ainoita tahoja, jotka rajoittavat henkilökohtaista kasvuamme. On myös tilanteita, jolloin sakset ovat oman kumppanimme käsissä, ja joissa parisuhteen toinen osapuoli rajoittaa vapauksiamme ja estää meitä kasvamasta ja kehittymästä ihmisenä.

Henkilökohtaisen kasvun esteet

Kuinka määritellä henkilökohtainen kasvu? Kyse on epämääräisestä, levottomasta tunteesta joka puskee meitä eteenpäin kohti tavoitteitamme. Mielemme on täynnä erilaisia unelmia sekä projekteja ja meidän täytyy haastaa itsemme tavoittelemaan niitä tunteaksemme itsemme vahvoiksi ja hyödyllisiksi.

Joskus kyse voi olla pienistä ja helpoistakin asioista; asioista joissa on helppo onnistua, ja joiden saavuttaminen saa meidät tuntemaan itsemme itsenäisiksi, vahvoiksi ja itsevarmoiksi.

Mitkä sitten ovat henkilökohtaisen kasvun suurimpia esteitä, ja kuinka voimme päästä niistä yli?

1. Luottamuksen puute

Tässä tarkoitamme sekä muiden ihmisten asenteita että sitä, ettemme itse luota itseemme tai omiin kykyihimme. Joskus tämä voi muodostaa ikävän noidankehän, joka kestää läpi elämämme. Ajatellaanpa vaikka ylisuojelevia vanhempia, jotka rakentavat lapsensa ympärille muureja ja esteitä pitääkseen tämän tiukasti omissa helmoissaan. Heidän tarkoituksensa on suojella lasta ympäröiviltä “vaaroilta”, mutta todellisuudessa he vain estävät tätä löytämästä omia vahvuuksiaan ja kykyään, uskoa omaan itseensä.

Lapsen henkilökohtainen kasvu

He tekevät mitä tahansa pitääkseen lapsen riippuvaisena itseensä, aina aikuisikään saakka – he saattavat yrittää vaikuttaa lapsen kumppaninvalintaan tai jopa estää tarttumasta potentiaalisiin uramahdollisuuksin. He leikkaavat lapsensa siivet aina uudelleen ja uudelleen, ja voi helposti johtaa lopulta siihen, että tämä tuntee itsensä ainakin joiltain osin vajavaiseksi.

2. Epävarmuus

On mielenkiintoista huomata, että joskus ihmiset jotka vaikuttavat elävän hyvin liikkuvaista ja itsenäistä elämää muuttuvat täysin löytäessään kumppanin. Jos toinen osapuoli on hyvin kontrolloiva, voi se johtaa eräänlaiseen riippuvuussuhteeseen ja sitä kautta pelkoon sekä epävarmuuteen. Tällaiset ihmissuhteet ovat meille myrkyllisiä ja tukahduttavat mahdollisuutemme henkilökohtaiseen kasvuun.

3. Kontrollin puute

Silloin kun huomaamme toisen ihmisen yrittävän katkaista siipemme ja annamme sen tapahtua, menetämme kaiken kontrollin tilanteesta. Miksi toimimme näin, miksi sallimme sen? Miksi annamme toisten rakentaa muureja ympärillemme ja estää kasvumme?

Joskus tämä johtuu pelosta, joskus kiintymyksestä tai myrkyllisestä rakkaudesta, josta olemme riippuvaisia ja jota emme halua särkeä. Kyse voi olla myös tahdonvoiman puutteesta: olemme pysytelleet liian kauan ja tiukasti omalla mukavuusalueellamme, missä kaikki on turvallista ja ennalta-arvattavaa. Mahdollisia syitä on siis monia.

Älä koskaan anna muiden ihmisten päättää asioita puolestasi tai sulkea sinua häkkiin. Kipinän tulee lähteä omista tunteistasi – kuten myös liekin. Sisäinen kasvu vaatii rohkeutta irrottautua satamasta. Sen jälkeen riittää, että suuntaat purjeet oikeaan suuntaan.

Löydä oma valtameresi, raivaa oma polkusi. Käännä selkäsi heille, jotka yrittävät katkaista siipesi. Muista, että jokainen saksia salaa selkänsä takana pitelevä ihminen yrittää vakuuttaa rakastavansa sinua ja toimivansa vain sinun parhaaksesi. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Kukaan, joka todella rakastaa sinua, ei koskaan tekisi sinulle mitään pahaa tai estäisi sinua tavoittelemasta unelmiasi. Päin vastoin, hän auttaisi sinua polkusi raivaamisessa ja turvaisi selustasi.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.