Aidot ihmiset: ihmiset, jotka inspiroivat

Aidot ihmiset: ihmiset, jotka inspiroivat
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Aidot ihmiset priorisoivat terveellisiä ihmissuhteita. He ovat rehellisiä, ennakkoluulottomia ja itsenäisiä, kun on kyse omista valinnoista. Aidot ihmiset uskovat molemminpuoliseen kunnioitukseen, vastavuoroisuuteen ja arvoihin, jotka ovat tekopyhyyttä vastaan. Ne ovat autenttisia hyvyyden esimerkkejä, ja ne inspiroivat ja motivoivat muita olemaan parempia ihmisiä.

Muutama vuosi sitten Forbes-aikakauslehti julkaisi tästä aiheesta erittäin mielenkiintoisen artikkelin. Artikkelin kirjoittaja puhui siitä, kuinka nykyään tunneäly on yksi perusresursseista. Tunneäly auttaa meitä olemaan henkilökohtaisesti tyytyväisiä henkilökohtaisella tasolla ja ammattitasolla. Tällä emotionaalisella kyvyllä on kuitenkin pieni ja mielenkiintoinen ’’ansa’’.

“Autenttisuus edellyttää haavoittuvuutta, läpinäkyvyyttä ja eheyttä.”

-Janet Louise Stephenson-

Tunneälystä ei ole paljon hyötyä, jos henkilö ei ole aito. Tämä on asia, jonka voimme nähdä liiketoimien johtajista. Johtajat, esimiehet ja pomot saavat koulutuksen sosiaalisista taidoista kuten itsevarmuudesta, empatiasta, tunteiden hallinnasta, jne. Mikään näistä koulutuksista ei kuitenkaan tee heistä tehokkaita järjestöllisellä tasolla. Jotain puuttuu.

Ihmiset, jotka eivät ole aitoja, eivät koskaan pysty motivoimaan yritysten henkilöpääomaa. Heiltä puuttuu se autenttinen ulottuvuus, joka sisältää läpinäkyvyyden, vilpittömyyden ja läheisyyden. He eivät kykene eivätkä he edes tiedä kuinka motivoida muita. Eivätkä he myöskään panosta luottamukseen tai luo positiivista työympäristöä. Heidän sanansa eivät ole ihailtavia tai inspiroivia.

mies on kukan kokoinen

Ovatko aidot, inspiroivat ihmiset syntyneet, vai onko heidät tehty?

On olemassa kursseja jotka opettavat kuinka saavuttaa tunneäly. Mutta voitko todella oppia olemaan aito henkilö? Ovatko ihmiset syntyneet tällaiseksi, vai onko se jotain, joka saavutetaan ajan kuluessa? Ensimmäiseksi on muistettava, että puhumme persoonallisuustyypistä. Tämä asenteiden, ajatusten, käytöksen ja psykologisten dynamiikkojen asetelma on monien tekijöiden tulosta.

Geneetikko Dean Hamer toteaa, että on olemassa tiettyjä biologisia osatekijöitä, jotka meidän on otettava huomioon. Tiedämme esimerkiksi, että on olemassa geeni joka säätelee vapautetun dopamiinin määrää aivojen mielihyväkeskuksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmiset ovat ’’geneettisesti’’ alttiita motivaatiolle, etsien uusia kokemuksia. Tämä voi merkitä joko suurempaa tai vähäisempää kykyä onnellisuuteen.

Eli siis koulutuksellisilla tekijöillä, sosiokulttuurisella taustalla ja henkilökohtaisilla kokemuksilla on edelleen tärkeä rooli. Persoonallisuus on kuin veistos, joka on tehty joko heikkolaatuisesta tai korkealaatuisesta materiaalista. Voimme aina lisätä asioita siihen, tai käyttää muita tekniikoita muokataksemme jokaista yksityiskohtaa.

Aidot ihmiset voivat tulla tähän maailmaan valmiiksi määritetyllä persoonallisuudella. Voimme myös muuttaa sitä, jos meillä on tarpeeksi tahdonvoimaa, avoin mieli ja oikeat strategiat. Voimme hioa karkeita kulmiamme ja täyttää aukkoja, jotka tekevät meistä kauniimpia, autenttisia ja holistisia psykologisia puutarhoja.

nainen on kukista tehty

Kuinka oppia olemaan aidompi

Nykyään ei ole monia psykologisia tai emotionaalisia ulottuvuuksia, joita ei voitaisi harjoittaa. Ihmisillä on suurenmoinen (ja usein aliarvioitu) kapasiteetti muuttua. Kunhan vain olemme omistautuneita henkilökohtaiselle muutokselle ja vastuussa siitä, meidän on mahdollista kehittyä. Tarkastellaanpa kuinka aitoa persoonallisuutta voi muokata.

1. Rehellisyyden harjoittaminen

Rehellisyyden harjoittaminen on tapa ja henkilökohtainen velvollisuus. Tällä harjoituksella on tiettyjä hienovaraisia puolia, jotka meidän on otettava huomioon.

  • Ensiksi, aidot ihmiset pyrkivät olemaan tietoisia tarpeistaan. He edistävät sopivaa itsetutkiskelua, jotta he voivat tuntea itsensä paremmin ja ymmärtää omia rajojaan ja arvojaan.
  • Aidot ihmiset ovat huolellisia siitä, kuinka ja mitä he voivat kommunikoida. He käyttävät vilpittömyyttä, mutta ovat myös kunnioittavia. He ovat hyviä ilmaisemaan mielipiteitään itsevarmalla tavalla.
  • Toisaalta, aidot ihmiset eivät pyri vakuuttamaan tai muuttamaan ketään argumenteillaan. He ilmaisevat mielipiteensä suoraan, mutta kenenkään ei tarvitse olla samaa mieltä heidän kanssaan.

2. Sisäinen motivaatio

Aidot ja autenttiset ihmiset toimivat ajatustensa ja uskomustensa pohjalta. He eivät tarvitse ulkoista hyväksyntää, eikä heillä ole tarvetta täyttää muiden odotuksia. Kuten voit kuvitella, autenttisena oleminen vaatii myös tietyissä määrin rohkeutta.

3. Emotionaalisen palautumisen taidot

On myös helppoa olla pettymysten, epäonnistumisten ja menetysten lamaannuttama. Mutta jos kieltäydymme olemasta tekemisissä näiden negatiivisten tunteiden kanssa, päädymme oikealle tiellemme. Aidot ihmiset ovat sitkeitä. Sitkeys sallii heidän hyväksyä heidän alhaiset hetkensä, oppia niistä ja palautua. Sitten he voivat jatkaa seuraavaan vaiheeseen niin pian kuin mahdollista.

polku lammen yllä

4. He eivät pelkää epäonnistumista; heillä on näkemys tulevaisuudesta

Autenttisilla ihmisillä on sisäinen kompassi, eivätkä he unohda polkuaan matkan varrella. Jos he yhtenä päivänä epäonnistuvat, he muodostavat uuden tien. He yrittävät löytää uuden sillan ylitettäväksi. Jos he ovat allapäin ja heiltä puuttuu motivaatiota, ja pysähtyvät lepäämään. Tulevaisuus on aina edessä, täynnä mahdollisuuksia ja toivoa. Aidot ihmiset löytävät tuon toivon, ja sinne he asettavat unelmansa.

5. Anteliaisuus ja sosiaalinen tietoisuus

Harvat ihmiset ovat sosiaalisesti tietoisempia kuin he, jotka ovat aitoja. Jos todella haluamme olla kuin he, imitoikaamme heitä. Emme ole tässä yksin. Muut ihmiset ovat osa meitä. Ja me olemme osa heitä. Kunnioituksella, harmonialla ja vastavuoroisuudella on seurauksia emotionaaliselle hyvinvoinnillemme.

Tehdäksemme tämän, meidän on unohdettava ennakkoluulot. Tämä auttaa meitä saavuttamaan autenttisuuden. Vapauttakaamme itsemme kritiikistä ja vanhentuneista perspektiiveistä. Päästäkäämme irti stereotypioista ja leimoista, jotka esineellistävät ihmisiä. Olkaamme avoimia jaetuille kokemuksille ja oppikaamme heiltä, jotka ovat ympärillämme.

Näiden emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen vaatii rohkeutta, nöyryyttä ja henkilökohtaista eheyttä. Yrittäkäämme soveltaa näitä käytännössä!


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.