Logo image
Logo image

Ympäristöterveyden merkitys

2 minuuttia
Ympäristöterveys on tärkeä asia niin kollektiivisesti kuin yksilöllisestikin.
Ympäristöterveyden merkitys
Viimeisin päivitys: 07 toukokuuta, 2022

Nykyään ilmastonmuutoksella on jo pysyvä vaikutus ihmisten terveyteen maailmanlaajuisesti. Ympäristöterveys on ratkaiseva tekijä yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä tehtäessä, sillä se määrää hyvinvoinnin yksilötasolla.

Aaron Bernstein on yhdysvaltalaisen Harvard TH Chan School of Public Health -keskuksen ilmasto-, terveys- ja ympäristökeskuksen väliaikainen johtaja. Tämä koulu on Harvardin yliopiston kansanterveysalan jatko-oppilaitos, joka perustettiin vuonna 1913. Se sai nimen School of Public Health vuonna 1922. Bernstein toteaa, että muuttoliikkeen traumat, väkivalta, tartuntataudit, mielenterveysongelmat ja ravitsemukselliset puutteet muodostavat kuvion, joka jatkuu ja kehittyy. Hän myös varoittaa, että vakavan kuivuuden odotetaan yleistyvän ilmastonmuutoksen edetessä.

“Jos haluat löytää joitakin planeetan epäterveimpiä ihmisiä, voit löytää heidät niiden joukosta, jotka ovat joutuneet muuttamaan kodeistaan. Tämä tapahtui Syyriassa, jossa vuosien 2006–2011 kuivuus pakotti maaseutualueilla asuneet paimentolaiset luopumaan laumoistaan ja muuttamaan kaupunkeihin, joissa he eivät olleet tervetulleita. Poliittisesti epävakaassa maassa se oli viimeinen oljenkorsi kamelin selässä, joka muuttui väkivallan tulvaksi.

Samoin tapahtui Somaliassa, missä vuonna 2011 alkanut kuivuus aiheutti nälänhädän, jolloin miljoonat ihmiset siirtyivät naapurimaihin, joilla oli tuskin varaa ottaa heitä vastaan.”

-Aaron Bernstein-

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristö- ja yksilön terveyteen

Bernstein väittää lisäksi, että ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen kaikilla alueilla. Hän keskittyy myös ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten aiheuttamaan julkisten terveysmenojen kasvuun. Tämä on tilanne, joka toivon mukaan saa meidät vihdoin luopumaan fossiilisista polttoaineista energialähteenä.

“Tiedämme tarpeeksi ymmärtääksemme, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on kustannustehokkain strategia sellaisten terveysvaikutusten ehkäisemiseksi, joita emme halua.”

-Aaron Bernstein-

Some figure

Harvard on etsinyt ratkaisua ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen vähentämiseen merkittävästi ja pysyvästi. Sieltä sanotaan, että elämänlaadun parantamiseksi politiikkojen tulisi keskittyä kasvihuonekaasupäästöihin.

Tutkijat havaitsivat, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan koko ihmiskunnan hyvinvointiin ja vaarantaa lajimme jatkuvuuden. Itse asiassa ympäristön terveys on ratkaisevaa. Se voi joko heikentää elämänlaatuamme tai auttaa meitä välttämään sukupuuton.

“Kasvihuonekaasut eivät ainoastaan lämmitä ilmakehää ja muuta veden kiertokulkua – niillä on suoria vaikutuksia moniin lajeihin, mukaan lukien kasveihin. Jos ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa, se muuttaa tiettyjen perusravintokasvien ravintoprofiilia.”

-Aaron Bernstein-

Tutkimukset

Samuel Myers on Harvardin ympäristöterveysosaston päätutkija. Hän kirjoitti kollegoidensa kanssa tutkielman Increasing CO2 threatens human nutrition (suom. “Lisääntyvä hiilidioksidi uhkaa ihmisten ravintoa”). He ennustivat viime vuosien päästöjen kehityksen perusteella ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vuonna 2050.

Lisäksi he havaitsivat vehnän sinkkipitoisuuden alenevan yhdeksän prosenttia ja riisin proteiinimäärän alenevan lähes kahdeksan prosenttia, mikä olisi haitallista ruokavaliomme ravintoarvoille.

Tämä sinkin ja proteiinin puute ruoassamme olisi erittäin haitallista. Sinkki on määräävä tekijä monien lapsuusiän sairauksien sairastuvuus- ja kuolleisuusluvuissa, erityisesti tartuntataudeissa.

Some figure

Jos tarvittavia toimenpiteitä ei tehdä tässä suhteessa, ravitsemukselliset puutteet aiheuttavat peruuttamattomia vahinkoja maailmanlaajuisesti. Aaron Bernstein toteaakin Harvard Public Health -lehden toimittajan Madeline Drexlerin haastattelussa, että “kasvihuonekaasujen vähentäminen maapallon ilmakehässä voi olla suurin/paras interventio kansanterveyden kannalta”, mikä tuo todella myönteisiä seurauksia koko ihmiskuntaan lähitulevaisuudessa.

Ympäristöterveys ja sen tärkeyden tiedostaminen on ensimmäinen askel kohti radikaalia muutosta. Tällä on epäilemättä suora vaikutus ihmiskunnan hyvinvointiin.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.