Vygotsky, Luria ja Leontiev: koulutuksen vallankumous

Vygotsky, Luria ja Leontiev: koulutuksen vallankumous
Alejandro Sanfeliciano

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Alejandro Sanfeliciano.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

1900-luvun alussa sosiaalisen vallankumouksen jälkeen syntyi uusi psykologian ala vastustuksena Pohjois-Amerikan kapitalismille. Yksi ensimmäisistä ongelmista, jonka se pyrki ratkaisemaan, oli uuden koulutusjärjestelmän löytäminen, joka voisi vastata sen vaatimuksia. Tämän uuden neuvostoaikaisen psykologian muodon merkittäviä hahmoja ja vallankumouksellisen koulutusjärjestelmän luojia olivat Vygotsky, Luria ja Leontiev.

He näkivät koulutuksen keskeisenä ongelmana, ja seuraavan sukupolven pitäisi jatkaa heidän aloittamaansa vallankumousta. Nykyään heidän tieteellisiä tutkimuksiaan pidetään erittäin perusteellisina koulutuksellisen vallankumouksen edeltäjinä. Tässä artikkelissa aiomme tutkia heidän lähestymistapaansa tarkastelemalla heidän ajatuksiaan kommunikoinnista, kehityksestä ja koulutuksen tavoitteista.

Kommunikoinnin muodot

Ensimmäinen ongelma, jonka he huomasivat koulutukseen liittyen oli kommunikaation puute luokkahuoneissa. He huomasivat, että opiskelijat olivat passiivisia tekijöitä omassa oppimisessaan, sillä kommunikaatio oli yksisuuntaista, opettajalta oppilaille. Opetusmalli oli se, että opettaja välitti tietonsa oppilaille. Sitten oppilaat imivät tiedon kyseenalaistamatta sitä.

tyhjä luentosali

Nämä kolme neuvostoliittolaista psykologia hajottivat tämän ajatusmallin etsien sen sijaan konstruktiivisempaa koulutustyyliä. Tässä mallissa oppilaat rakentavat oman tietonsa. Toisin sanoen he ovat aktiivisia tekijöitä omassa oppimisessaan.

He poistivat yksisuuntaisen kommunikaatiomallin. Jotta opiskelijat pystyvät rakentamaan omat ajatuksensa, luokkahuoneen täytyi muuttua tilaksi, jossa voidaan keskustella. Kommunikaation pitäisi tapahtua vapaasti opiskelijoiden kesken sekä opiskelijoiden ja opettajan kesken. Molempien osapuolten pitäisi olla valmiita puhumaan ja kuuntelemaan.

Opettajan tehtävä tällaisissa luokkahuoneissa ei ole välittää omaa kaikkitietävää viisauttaan. Hän pikemminkin ohjaa opiskelijoiden välistä keskustelua ja edistää oppimista. Se on uskomattoman vaikea tehtävä, mutta on osoitettu usein, että kun oppiminen on aktiivista, paranee oppiminen ja kasvatus merkittävästi.

Kehityksen tärkeys

Toinen perustavanlaatuinen ongelma, jonka he huomasivat, oli selvyyden puute siitä kuinka oppiminen ja kehitys liittyvät toisiinsa. Vygotsky vahvisti tämän periaatteen perusteet tekemänsä lähikehityksen vyöhykkeen (ZPD) teorian kautta.

Vygotskyn mielestä oli täysin järjetöntä puhua oppimisesta itsenäisenä osana yksilön kognitiivista kehitystä. Hän ehdotti teoriaa, jossa kehitys ja oppiminen vahvistivat toisiaan syklisellä tavalla.

Vygotsky ja koulutuksen vallankumous

Mutta mikä ZPD tarkalleen ottaen on? Ennen kuin tarkastelemme asiaa yksityiskohtaisemmin, on tärkeää ymmärtää, että ihmisillä on kaksi taitotasoa. Ensinnäkin pätevyys, jonka saavutamme itse ja toiseksi pätevyys, jonka saavutamme ohjaajien tuen avulla. Opiskelija voi esimerkiksi täyttää sarjan matemaattisia ongelmia itse, mutta jos he saavat ohjeita opettajalta, voivat he ratkaista jopa vaikeampia ongelmia.

ZPD on erotus sen välillä mitä ihminen pystyy tekemään tuen kanssa vähentäen siitä sen, mitä hän pystyy tekemään itse. Se on ihanteellinen kehitysalue, jota ihminen voi työstää.

Vygotskyn mukaan koulutuksen tavoite on muuttaa ZPD:n kyvyt kyvyiksi, jotka ihminen hallitsee ilman apua. Kun näin tapahtuu, yksilö kehittää uuden ZPD:n, jossa hän voi jatkaa edistymistä. Oppimis- ja kehityskierre jatkavat etenemistään.

Koulutuksen tavoitteet

Yksi pääkysymyksistä, jonka nämä vallankumoukselliset johtajat kysyivät oli: “Mikä on koulutuksen todellinen päämäärä?”. He tarkkailivat ympärillään olevaa todellisuutta ja huomasivat, että koulutuksen tavoite oli kaukana opiskelijoiden potentiaalin kehittämisestä.

He tulivat siihen johtopäätökseen, että koulutuksen tehtävänä tuohon aikaan oli tarjota ihmisille työntekoon vaadittavia taitoja. Opettaa ihmisille taitoja, jotka sopisivat markkinoiden vaatimiin asemiin.

Toisin sanoen koulutuksen oli tarkoitus luoda työdivisioona ja antaa ihmisten täyttää heille annetun työn kiintiö. Muutamilla vivahteilla ja poikkeuksilla voit huomata saman asian tapahtuvan myös nykyajan koulutusjärjestelmässä.

oppilaat oppivat ja opettaja ohjaa

Tämä psykologian uusi lähestymistapa pyrki rikkomaan tuon dynamiikan. Vygotsky, Luria ja Leontiev uskoivat, että kaikilla yksilöillä piti olla mahdollisuus kehittää heidän maksimaalista älyllistä potentiaaliaan.

Tietenkin täytyy pitää mielessä, että yhteiskunta tarvitsee aina työntekijöitä itsensä ylläpitämiseksi. Siinä mielessä he uskoivat, että olisi ihanteellista, jos opiskelijat osallistuivat suoraan sosioekonomiseen elämään. He ehdottivat, että opiskelijat jättäisivät koulun ajoittain tehdäkseen töitä, jota yhteiskunnan ylläpitämiseksi tarvitaan.

Koulutus nykyään

Tänä päivänä on helppo huomata, että näiden kolmen psykologin vastaan taisteleman ja nykyisen järjestelmän välillä ei ole paljon eroa. Useimmissa luokkahuoneissa kommunikaatio on edelleen yksisuuntaista, emmekä todellakaan maksimoi kaikkien opiskelijoiden ZPD:tä.

Vygotskyn, Lurian ja Leontievin ehdottama vallankumouksellinen koulutusjärjestelmä on jäänyt unohdukseen. Mutta miksi? Koska koulutuksen tavoitteena on yhä jättää jokaisen opiskelijan potentiaalinen kehitys ulkopuolelle. Meidän järjestelmämme pyrkii luomaan työntekijöitä, aivan kuten tehtaat luovat tuotteita.

Jos todella haluamme edetä yhteiskuntana, on koulutus avain siihen. Niin kauan kuin meillä on koulutusjärjestelmä, joka laiminlyö opiskelijoiden henkilökohtaista kehitystä, on edistyksen tapahtuminen mahdollista. Mutta mitä voimme tehdä ratkaistaksemme näin valtavan ongelman? Meidän täytyy yrittää jatkaa näihin kysymyksiin vastaamista koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyvien tieteellisten tutkimusten avulla.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.