Virtuaalinen psykologin vastaanotto

Lääketieteen ammattilaisten virtuaaliset vastaanotot ovat viime aikoina tulleet yhä suositummiksi, etenkin pandemian vuoksi.
Virtuaalinen psykologin vastaanotto
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 06 toukokuuta, 2022

Hiljattain, pandemian aikana, normaaleihin lääkärin- ja psykologinkäynteihin pääsyä rajoitettiin ankarasti. Tästä syystä lääkärinkäynnit videopuhelujen kautta lisääntyivät kovaa vauhtia. Tälle terveydenhuollon alueelle kuuluu myös virtuaalinen psykologin vastaanotto.

Kaikella uudella on taipumus aiheuttaa vastahakoisuutta, ja videopuhelujen kautta suoritettavien lääkärinkäyntien alalla on vielä parannettavaa. Epäilemättä tämä menettely on kuitenkin tullut jäädäkseen.

Tässä artikkelissa tarkastelemme virtuaalisiin psykologin vastaanottoihin liittyviä epäilyjä ja annamme siitä yksityiskohtaisempaa tietoa.

Miten virtuaalinen psykologin vastaanotto suoritetaan?

Vaikka virtuaalinen psykologin vastaanotto vaikuttaa melko innovatiiviselta, todellisuudessa se poikkeaa hyvin vähän perinteisestä, kasvotusten käytävästä konsultaatiosta. Itse asiassa mekanismi pysyy samana.

Strategiat ja tekniikat ovat samat perinteisessä terapiaistunnossa kuin videopuhelussa. Ensinnäkin tehdään potilaan analyysi ja arviointi. Tämän jälkeen valitaan sopivin terapia ja laaditaan tavoitteet odotetun kehityksen perusteella.

Myöhemmissä istunnoissa sovittuja tavoitteita seurataan, jotta nähdään, onko ne saavutettu. Tällä tavalla työstetään tavoitteita ja uusia vaihtoehtoja.

Vaikka saattaa vaikuttaa siltä, että näiden vaihtoehtojen välillä on monia eroja, tärkein niistä on se, miten tapaamiset suoritetaan.

Voidaanko mitä tahansa psyykkistä häiriötä käsitellä videopuhelun kautta?

Useimmat ongelmat ja häiriöt voidaan hoitaa joko kasvokkain tai etänä.

Äärimmäisen vakavissa tapauksissa, kuten esimerkiksi vakavassa masennuksessa, johon liittyy itsemurhariski, tai akuutin kiihtyneisyyden tiloissa psykoottisessa jaksossa, ei kuitenkaan ole suositeltavaa valita virtuaalista vastaanottoa. Tämä johtuu siitä, että on olemassa vaara, että arvokasta tietoa katoaa, varsinkin jos on olemassa se mahdollisuus, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa kriisinsä hallitsemiseksi.

Etäneuvonta ei myöskään olisi ihanteellinen vaihtoehto potilaille, joilla on huono perhetuki. Tämä johtuu siitä, että heidän perhesiteitään ja vuorovaikutustaan koskevia tietoja voidaan jälleen kadottaa. Nämä ovat tärkeitä tietoja, jotta potilasta voitaisiin käsitellä parhaalla mahdollisella tavalla.

Suurin osa psykologisista häiriöistä ja ongelmista soveltuu hyvin todennäköisesti verkkovastaanottoon. Tämä on hyödyllistä, kun otetaan huomioon mielisairaustapausten lisääntyminen nykypäivänä.

Virtuaalinen psykologin vastaanotto on nykypäivää.
Virtuaaliset vastaanotot kehittyvät jatkuvasti tarjoamaan erilaista tukea. Ne ovat käytettävissä tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla.

Milloin virtuaalinen psykologin vastaanotto on tehokkain vaihtoehto?

Tähän kysymykseen on monia vastauksia. Vastaus riippuu itse psyykkisestä ongelmasta ja henkilötyypistä.

Esimerkiksi nuoret ja uuteen teknologiaan perehtyneet ovat kiinnostuneempia käyttämään virtuaalisia resursseja. Heillä on taipumus arvostaa sekä ajan että rahan säästöä. Ikää ei kuitenkaan pidä nähdä esteenä, kunhan ei ole olemassa kommunikaatio-ongelmia, kuten kuurous tai sokeus.

On myös ihmisiä, jotka matkustavat usein työn takia, viettävät paljon aikaa poissa kotoa tai joilla ei ehkä ole edes omaa lääkäriä tai terapeuttia toistuvien osoitteenmuutosten vuoksi. Siksi virtuaalinen psykologin vastaanotto on heille suuri etu. Tämä koskee myös niitä, joilla on liikkumisvaikeuksia.

Videopuhelut voivat olla hyödyllisiä myös tietyntyyppisten häiriöiden hoidossa. Esimerkiksi sosiaalisista fobioista ja agorafobiasta kärsivät voivat näin pysyä ympäristössä, jossa he tuntevat olonsa turvallisemmaksi kommunikoidessaan psykoterapeutin kanssa.

Yleisesti ottaen ongelmat, joihin virtuaalinen psykologin vastaanotto sopii hyvin, ovat seuraavat:

 • Perheterapia
 • Syömishäiriöt (etenkin nuorilla)
 • Riippuvuusongelmat
 • Ahdistus
 • Itsetunto-ongelmat
 • Masennus
 • Ongelmat sosiaalisten taitojen hallinnassa
 • Työongelmat
 • Fobiat
 • Seksuaaliset ja parisuhdeongelmat
 • Hypokondria ja somatisaatiot
 • Unihäiriöt

Miten tietojen yksityisyys varmistetaan virtuaalisessa vastaanotossa?

Ehkä kuvittelet, että kliiniset tiedot ja tiedot terapiaistunnoista ladataan pilveen ja ne ovat hakkereiden haluttu kohde. Totuus on kuitenkin, että on olemassa erilaisia alustoja, jotka toimivat tietokoneohjelmien kanssa, ja ne takaavat 100 prosentin turvallisuuden. Tietojen salausprotokollaa todellakin noudatetaan, mikä takaa ehdottoman luottamuksellisuuden.

Tätä varten tarvitaan turvallinen digitaalinen ympäristö. WhatsApp-viestit tai sähköpostit eivät ole hyvä vaihtoehto, koska ne eivät salaa tietoja riittävästi. Siksi, jos etsit terapeuttia, sinun tulee asettaa etusijalle sellaiset ammattilaiset, jotka takaavat ja ilmaisevat selkeästi ja kirjallisesti, että yksityisyys ja turvallisuus on aina suojattu.

Mitä haasteita psykologit kohtaavat virtuaalisessa terapiassa?

Mielenterveysalan ammattilaisten suurin haaste on luultavasti uuteen teknologiaan liittyvien epäilyjen voittaminen. Siksi kyberturvallisuuden on oltava yksi tukijaloista, joille virtuaaliset konsultaatiot perustetaan. Lienee tarpeetonta sanoa, että kun aikaa kuluu ja näitä alustoja käytetään useammin, potilaiden alkuperäinen nihkeys vähenee.

Toinen haaste on rekrytoida ammattilaisia tähän uuteen konsultointimuotoon. Loppujen lopuksi kaikki lääkärit eivät ole koulutettuja tällä alalla eivätkä ehkä tunne menetelmää. He voivat jopa tuntea epämukavuutta tämän hoitomuodon kanssa.

Ketään ei saa pakottaa käyttämään tätä menetelmää. Kaikki kuitenkin toivovat, että muiden ammattilaisten tulokset ja tyydyttävät kokemukset varmistaisivat, että vastahakoiset pääsevät lopulta eroon kaikista alkuvaiheen hankaluuksista. Virtuaalinen psykologin vastaanotto ei kuitenkaan ole yhdenkään psykologin velvollisuus ja meidän tulee kunnioittaa niitä, jotka pitävät perinteistä, kasvotusten käytävää konsultaatiota parempana.

Psykologi kasvokkain konsultaatiossa.
Perinteiset terapiaistunnot jatkuvat. Molempien järjestelmien on oltava sovussa, niin ettei kumpikaan syrjäytä toista kokonaan.

Verkkoterapian edut

Virtuaalisella psykologin vastaanotolla on useita etuja:

 • Peruuttamattomia tapaamisia ei tule niin herkästi. Näin on helpompi sovittaa aikataulut ja nopeuttaa sekä lyhentää odotusaikoja. Potilas valitsee vastaanottomuodon, päivän ja kellonajan terapeutin vapaista ajoista. Istuntojen kesto on sama, mutta matkustukseen ei kulu lainkaan aikaa, joten ihmiset voivat optimoida työ- ja yksityiselämänsä paremmin.
 • Suurempi valikoima ammattilaisia, joista valita. Koska enää käynti ei rajoitu tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, saatavilla olevien ammattilaisten valikoima laajenee.
 • Ripeämpi henkilökohtainen palvelu. Tapauksesta riippuen potilas voidaan alustavan arvioinnin jälkeen ohjata uudelleen sopivamman ammattilaisen luo.
 • Turvallinen ympäristö. Istunnot pidetään yleensä suojatulla alustalla, joka on käytössä matkapuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Kaikki keskustelut ovat yksityisiä ja luottamuksellisia.

Virtuaaliset lääkärin ja psykologin vastaanotot ovat arvokas resurssi. Se säästää kaikkien arvokasta aikaa, eikä odotushuoneissa tarvitse odotella. Puhumattakaan siitä, että monia mielenterveysongelmia voidaan lähestyä potilaan kodin yksityisyydestä ja mukavuudesta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • González-Peña, Paloma, Torres, Ramón, Barrio, Victoria del, & Olmedo, Margarita. (2017). Uso de las nuevas tecnologías por parte de los psicólogos españoles y sus necesidades. Clínica y Salud28(2), 81-91. https://dx.doi.org/10.1016/j.clysa.2017.01.001
 • Marcías Morón, Juan José, and Luis Valero Aguayo. “La psicoterapia on-line ante los retos y peligros de la intervención psicológica a distancia.” Apuntes de Psicología, 36 (1-2), 107-113. (2018).
 • Gratzer, David, and Faiza Khalid-Khan. “Internet-delivered cognitive behavioural therapy in the treatment of psychiatric illness.” CMAJ 188.4 (2016): 263-272.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.