Vahvoista lapsista tulee vielä vahvempia aikuisia

Vahvoista lapsista tulee vielä vahvempia aikuisia

Viimeisin päivitys: 22 heinäkuuta, 2016

Tunteet ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan lasten kasvattamisesta onnellisiksi ja menestyviksi aikuisiksi. Mutta mikäli lapsen henkinen kehitys keskeytyy tai häiriintyy jollakin tapaa, lapsi tulee kokemaan monenlaisia henkilökohtaisia ja sosiaalisia ongelmia koko elämänsä ajan.

Lapsen henkisestä kasvatuksesta vastuussa oleminen ei ole helppoa. On hyvin vaikeaa saada lapsi ymmärtämään esimerkiksi sitä, että hänen tunteillaan on yhtä monia eri vivahteita kuin väreillä, vaikkei niitä voisikaan nähdä.

junarata

Tunteellinen tietoisuus lapsen vahvuuden perustana

Tunteellinen tietoisuus on perustavanlaatuisen tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta. Meidän tulee siis olla tietoisia siitä, mikä saa aikaan turhauttavia ja negatiivisia tunteita, ja mikä taas positiivisia ja mukavia tunteita, jotta kykenemme rohkaisemaan, ymmärtämään ja kontrolloimaan niitä.

On tärkeää, että lapselle kehittyy tunneälyä sekä kyky välittää tunteensa tehokkaasti, jotta he voivat kunnolla tuntea itsensä aikuisina.

Se, että opetamme lapsiamme tarkkailemaan, näyttämään ja tunnistamaan tunteensa, auttaa heitä menestymään elämässään. Itse asiassa tällä tavoin teemme heistä vähemmän haavoittuvaisia konfliktitilanteissa.

Vinkkejä näiden taitojen tukemiseksi lapsissa löytyy Shapiro Lawrencen kirjasta Lasten tunneäly:

Huoltajuuskeskustelun aikana Martinin asianajaja kysyi häneltä:

– Miltä sinusta tuntuu vierailla isäsi luona joka viikonloppu?

– En tiedä, vastasi Martin.

– Oletko iloinen nähdessäsi isäsi Bostonissa? Kysyi asianajaja, yrittäen kontrolloida tunteitaan, ettei olisi johtanut Martinia mihinkään tiettyyn suuntaan.

Jos lapsi kasvaa ympäristössä, jossa tunteita tukahdutetaan ja niiden ilmaisemista vältellään, on todennäköistä, että lapsesta tulee tunteellisesti mykkä henkilö.

Eli vaikkei koskaan olekaan liian myöhäistä oppia tunteiden kieltä, ne jotka oppivat sen varhain, osaavat ilmaista itseään kaikkein selkeimmin. He ovat tietoisempia itsestään ja näin he osaavat myös samaistua muihin paremmin. Tämä taas avaa ovia menestykseen ja auttaa heitä saavuttamaan päämääränsä.

Tästä syystä meillä on moraalinen “velvollisuus” viljellä tätä elintärkeää ominaisuutta lapsissamme. Sillä ainoastaan kasvattamalla vahvoja lapsia voimme välttyä siltä, että meidän tulisi korjata niin monia rikkinäisiä aikuisia. Yksinäisyyden, luottamuspulan ja rakkaudenpuutteen itseään ja yhteiskuntaa kohtaan rikkomia ihmisiä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.