Uudet riippuvuudet: luokitukset ja interventio

25.10.2019
Maailma muuttuu jatkuvasti, ja sen myötä muuttuvat myös ilmiöt, jotka nopeuttavat patologioita. Tässä artikkelissa puhumme Vicente Caballon luokitusjärjestelmän mukaisista uusista riippuvuuksista.

Riippuvuudet ovat yksi suurimmista psykologisista ongelmista puhumattakaan siitä, että sitä on myös kaikkein vaikeinta hoitaa. Pidättyvyys on niin epämiellyttävää, että potilaiden on todella vaikea olla antamatta riippuvuuksilleen periksi. Niiden perinteisten kaikkien tuntemien riippuvuuksien lisäksi, kuten huume- ja peliriippuvuus, nyt mukaan on tullut uusia riippuvuuksia.

Huumeet pystyvät tarjoamaan aivoille voimakasta ja välitöntä, mutta lyhytkestoista tyydytystä. Tämän lisäksi huumeet lievittävät myös negatiivisia tuntemuksia. Esimerkiksi huonojen uutisten edessä tai huonon päivän päätteeksi saatamme etsiä itsellemme huumeita, jotka tarjoavat mielihyvää. Tämä sama pätee myös tylsyyteen ja vihaan. Negatiivisen vahvistamisen prosessin myötä huumeet heikentävät niitä tunteita, joita emme halua sietää. Tällä tavalla meistä tulee riippuvaisia.

Nykypäivänä yhä useammat ihmiset eivät pysty sietämään halun tuottamaa epämukavuutta. Oli kyse sitten jonkun sosiaalisen verkostosi jäsenen tietämästä asiasta, nälästä tai tarpeesta olla tuottelias.

Nämä uudet riippuvuudet eivät ole vielä osa diagnostista luokitusjärjestelmää, mutta todennäköisesti ne lisätään siihen lähitulevaisuudessa. Niillä on itse asiassa samoja kliinisiä piirteitä kuin päihderiippuvuudellakin: oman käyttäytymisen hallinnan menetys, psykologinen riippuvuus, sietokyky ja pidättyvyys.

älypuhelin kädessä

Uudet riippuvuudet

Seuraavaksi käsittelemme tutkija Vicente Caballon ehdottamia uusien riippuvuuksien tyyppejä. On mahdollista, että tunnistat jotkut näistä, sillä niistä on tullut osa monien ihmisten päivittäistä elämää. Tämän lisäksi ne ovat niin sanotusti laillisia ja normalisoituja.

Tästä huolimatta on tärkeää tunnistaa nämä riippuvuudet ja taistella niitä vastaan. Jos emme tee näin ajoissa, niistä tulee kroonisia ja ne voivat vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiimme ja perheeseemme, ja ne saattavat aiheuttaa ongelmia työssä ja koulussa.

Nettiriippuvuus

Yksilö on nettiriippuvainen, kun hän käyttää sitä vähemmän tiedon etsimiseen ja enemmän psykologisena pakotienä todellisesta elämästä.

Nettiriippuvuudesta kärsivä yksilö käyttää 4-80 tuntia viikossa netissä surffailuun. Jotkut sessiot voivat kestää jopa 20 tuntia. Heillä on taipumusta käyttää eri stimulantteja, kuten kahvia, pysyäkseen hereillä pidempään. Nettiriippuvuudesta kärsivä henkilö peittelee tavallisesti käyttäytymistään ja hän tuntee voimakasta tarvetta käyttää internettiä. Jotkut nettiriippuvuudesta kärsivät henkilöt kärsivät myöskin sen terveydellisistä seurauksista, kuten rannekanavaoireyhtymästä.

On olemassa erilaisia nettiriippuvuuden kategorioita, kuten kyberseksiriippuvuus ja chathuoneriippuvuus. Jälkimmäinen tarjoaa läheisyydentunnetta ja yhteyttä käyttäjään. Hyväksytyksi tulemisen tunne johonkin tiettyyn ryhmään on todella tärkeää.

Puhelinriippuvuus

Puhelimet tarjoavat jatkuvaa aivojen palkitsemiskeskuksen stimulointia. Kaikki on reaaliaikaista ja välitöntä. Kun ihmiset käyttävät puhelimiaan, he tuntevat olevansa oman digitaalisen yhteisön hyväksymiä. Tämä on yksi syy siihen, miksi puhelimet ovat niin koukuttavia.

Puhelinriippuvuudesta parantuminen on itse asiassa yksi monimutkaisimmista riippuvuuksista parantumisen prosesseista. Tämä johtuu siitä, että puhelimet ovat nykyään niin yleisiä, että niistä on tullut todellisia välttämättömyyksiä.

Ruokariippuvuus

Tämä tunnetaan myös ”hyperfagisena riippuvuutena,” ja tälle on luonteenomaista ahnas syöminen, suurien ruoka-annosten syöminen ilman näläntunnetta. Yksilö voi syödä kunnes hän tuntee olevansa epämiellyttävän täynnä, ja tuntea syyllisyyttä kun hänestä tuntuu pahalta.

Ruokariippuvuus näyttää olevan stressaavien tilanteiden tai pitkäkestoisen stressitekijän, kuten masennuksen, tulos. Ruoka-addiktit suosivatkin nopeasti metabolisoivia vetykarbonaatteja (makeiset, maitotuotteet, jne.) jotka stimuloivat serotonergistä toimintaa.

uudet riippuvuudet: ahmiminen

Työriippuvuus

Työaddikteilla on jatkuva tarve tuntea olevansa tuottelias. Tämä saa heidät tekemään töitä impulsiivisesti ja jatkuvasti. Lomalla ollessaan he ovat ärtyneitä ja heillä on kognitiivisia vääristymiä koskien sitä, kuinka paljon heidän on tehtävä töitä. Työriippuvainen henkilö saattaa sanoa esimerkiksi: ”jos en mene tapaamiseen ja viimeistele raportteja huomiseksi, olen epäonnistunut.” Alhaisella itsetunnolla ja perfektionismilla on tekemistä työriippuvuuden kanssa.

Muita uusia riippuvuuksia ovat mm. seksiriippuvuus, shoppailuriippuvuus tai liikuntariippuvuus.

Uusien riippuvuuksien hoitaminen

Olettaen, että käyttäytymisriippuvuudet ovat samanlaisia kuin kemialliset riippuvuudet, ottaen huomioon kuinka riippuvuus alkaa ja kuinka se pysyy yllä, myös väliintulo-ohjelmat ovat samanlaisia.

Echeburua, Corral ja Amor (2005) kirjoittivat mielenkiintoisen artikkelin koskien behavioristisia riippuvuuksia ja niiden hoitoa.

Hoidon lopullinen tavoite ei ole täydellinen pidättyvyys, toisin kuin kemiallisessa riippuvuudessa. Tavoite on sen sijaan se, että potilaat oppisivat sellaisen käyttäytymisen uudestaan, joka on välttämätön päivittäisessä elämässä.

Tällainen ohjelma sisältää seuraavat asiat: motivaatio muuttua, riippuvuuteen liittyvien virikkeiden analysointi, näiden virikkeiden hallinta, strategioiden oppiminen ja niille altistuminen tiettyjen ongelmien ratkaisemiseksi ja sortumisen ehkäisemiseksi.

Teknologiariippuvuuksien osalta asiantuntijat ovat ehdottaneet jotain tarkempaa. Yhteystapojen rikkominen, realististen tavoitteiden asettaminen koskien teknologian käytön aikataulua, hälytysten ja muistutusten käyttö, jne. Jos ongelma on jokin tietty sovellus, addiktin on vältettävä käyttämästä sovellusta, mutta hänen ei tarvitse lopettaa itse laitteen käyttöä.

  • Caballo, V. (2014). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Edición Pirámide. 2º edición