Logo image
Logo image

Tekoäly ja psykologia

3 minuuttia
Tekoäly ja psykologia ovat alkaneet muodostaa hyvin hedelmällisen symbioosin. Tämä kehityskulku ei kuitenkaan tee tekoälyyn liittyvistä ongelmista yhtään sen vähemmän monimutkaisia. Esimerkiksi mitkä säännöt sanelevat tekoälyn toimintaa?
Tekoäly ja psykologia
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tämä artikkeli syventää tekoälyn ja psykologian välisen suhteen määritelmää ja seurauksia. Lue alta lisää siitä, miten tekoäly ja psykologia liittyvät toisiinsa.

Aloitetaan näiden alojen määritelmällä. Sana “psykologia” tarkoittaa Merriam-Webster-sanakirjan mukaan “mielen ja käytöksen tiedettä sekä yksilön tai ryhmän psyykkisiä tai behavioraalisia piirteitä”. “Tekoäly” puolestaan määritellään seuraavalla tavalla: “tietokojenkäsittelytieteen haara, joka käsittelee älyllisen käytöksen simuloimista tietokoneissa ja koneen kykyä matkia ihmisiä”.

“Surullisin puoli elämässä juuri nyt on se, että tiede kerää tietoa nopeammin kuin yhteiskunta kerää viisautta.”

-Isaac Asimov-

Psykologian haarat, jotka liittyvät tekoälyyn

Some figure

Tekoäly ja psykologia liittyvät toisiinsa: kumpikin niistä viittaa mielen prosesseihin, käytökseen ja tunteisiin. Mutta vaikka kyseessä on erilliset tieteenalat, ne eivät sulje toisiaan pois.

Katsotaan nyt niitä psykologian haaroja, jotka liittyvät tekoälyyn:

  • Kasvatuspsykologia. Pedagogiset innovaatiot käsittävät oppimisen uudella, tehokkaalla tavalla käyttäen apuna tekoälyä, esimerkiksi älykkäitä tutorointijärjestelmiä, opetusrobotiikkaa ja kasvatuksellista neurotiedettä.
  • Neurotieteet. Tekoäly tehostaa tutkimusta tällä alalla.
  • Kliininen psykologia. Korvaavatko robotit psykologit?
  • Kognitiivinen psykologia. On peräisin kybernetiikan paradigmoista. On vaikuttanut ymmärrykseen ihmisen kyvyistä; tutkimukset antavat aiheesta itse asiassa edelleen uutta tietoa. Esimerkiksi Hugo D’Alarcao näyttää artikkelissaan “Artificial intelligence: myths and realities” ne vaiheet, jotka psykologia on käynyt tieteenä läpi, sekä sen kytköksen tekoälyyn monitieteellisessä työssä. Kirjoittajan mukaan nämä tieteenalat vaikuttavatkin toisiinsa jatkuvasti.
  • Organisaatiopsykologia. Yksi tämän psykologian haaran haasteista on tehostaa valikointiprosessia tekoälyjärjestelmien kautta.
  • Oikeuspsykologia. Tekoälyä voidaan käyttää rikosten simulointiin.

Kuten näet, jotkut psykologian alat voivat hyötyä paljon tekoälystä. Toisaalta molemmat antavat oman panoksensa myös muille tutkimusaloille. Psykologi Carlos González Tardón osoittaa artikkelissaan, kuinka simuloidut olennot voivat osallistua psykologiaan ja psykoterapiaan, ja antaa tietoa myös uusista työkaluista kokeellisessa psykologiassa.

Tekoäly ja psykologia psykoterapiassa nyt ja tulevaisuudessa

Tekoälyn edistysaskeleet hoidoissa näkyvät jo. Mahtavaa, vai mitä? Ideat, joilla oli aiemmin sijaa lähinnä vain ihmisten mielikuvituksessa, ovat nyt muuttumassa todeksi.

On jo olemassa esimerkiksi tunteita tunnistavia robotteja, jotka helpottavat ihmisten elämää. Tällaiset avustavat robotit toimivat seuralaisina esimerkiksi Alzheimerin tautia sairastaville potilailleMutta on myös monia muita hankkeita, jotka voivat helpottaa sellaisten ihmisten elämää, jotka tarvitsevat apua liikkumiseensa. Miten hienoa!

Mutta tekoälyssä on kyse muustakin kuin vain ihmismäisten robottien rakentamisesta. Tekoäly soveltuu myös psykoterapiaan: esimerkiksi terapeutit työskentelevät potilaidensa kanssa virtuaalistodellisuuden kautta.

Some figure

Eettiset ongelmat

Ajatus siitä, että meillä on mullistavia menetelmiä ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi, saattaa tuntua hienolta. Mutta ensin on ratkaistava joitakin eettisiä ongelmia, ennen kuin ne voidaan sisällyttää arjen elämään.

Ei ole epäilystäkään siitä, että teknologian suoma apu voi parantaa monen ihmisen elämää. Elämme yhä vanhemmiksi, yhä useammat perheet joutuvat erilleen toisistaan, ja kaikkien aika näyttää olevan kortilla. 

Mutta kun asennat tietokoneellesi tai puhelimeesi ohjelman tai sovelluksen, hyväksyt ehdot joita harvoin edes luet. Ajattelet, että jos kaikki muutkin suostuvat niihin, mikset sinäkin. Kun teet näin, annat luvan moniin oikeuksiin, joista et ole edes tietoinen. Jätät arvion, joka sinun tulisi tehdä itse, tavallaan muiden harteille.

Katso toisaalta myös sitä, kuinka sosiaalinen media toimii. Ystäviesi seinillä on jatkuvasti mainoksia ja muita kaupallisia intressejä. Näitä ihmisten kohtaamispaikkoja pyörittävät kaupalliset hankkeet, jotka janoavat tietoa sinun mieltymyksistäsi ja kiinnostuksenkohteistasi, koska ne haluavat hyötyä sinusta.

Lisäksi jokaista psykologia ohjaa työssään ammattieettiset säännöt. He ovat tietoisia näistä säännöistä ja tietävät, että heidän on vastattava asiaankuuluvalle viranomaiselle, jos he rikkovat niitä. Tämä on sellainen tietoisuuden taso, johon kone ei vielä yllä.

Tekoäly ja psykologia: yhteenveto

Kaksi ehkäpä suurinta vaaraa tekoälyn ja psykologian liitossa on:

  • Arkaluontoisten tietojen jakaminen koneen kanssa, joka on ohjelmoitu kielelle, jota käyttäjä ei tunne.
  • Henkilö ei tunne tiettyjä standardeja tai eettisiä sääntöjä, jotka sääntelevät tiettyjä palveluja ja aktiviteetteja.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Franco, L.A.R. (2014). Psicología cognitiva e inteligencia artificial: mitos y verdades. Avances en psicología, 22 (1), 21-27.

González Tardón, C.G. (2006). Interacción con Seres Simuladas. Nuevas Herramientas en Psicología Experiemental. En Una perspectiva de la inteligencia artificial en su 50 aniversario: Campus Multidisciplinar en Percepción e Inteligencia, CMPI 2006, Albacete, España, 10-14 de Julio del 2006 actas. Universidad de Castilla y la Mancha, pp. 438-449.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.