Tämän Facebook-päivityksesi kertovat sinusta

29.2.2016

Miksi jotkut ihmiset julkaisevat Facebookissa jatkuvalla syötöllä hauskoja henkilökohtaisia anekdootteja ja toiset julistavat rakkauttaan kumppaniaan kohtaan, ilmaisevat poliittisia mielipiteitään tai jakavat yksityiskohtia edellisestä ruoka-annoksestaan?

Siitä lähtien kun Facebook aloitti toimintansa vuonna 2004, tilapäivitykset ovat olleet palvelun hyödynnetyimpiä ominaisuuksia. Tilapäivitykset antavat käyttäjille mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan ystävilleen, jotka puolestaan voivat ”tykätä”, jakaa ja kommentoida julkaisuja. Kuvittelisin kuitenkin että kaikki tämä on sinulle jo tuttua kauraa, joten siirrytään sen enempää saivartelematta suoraan aiheen mielenkiintoiseen puoleen.

Huolimatta tilapäivitysten olennaisesta roolista osana Facebookin käyttöä, vain harvat tutkimukset ovat pureutuneet niihin kuvioihin ja yhteyksiin, jotka liittyvät julkaisujen kaikkein yleisimpiin teemoihin. Eräs tutkimus kuitenkin otti ensiaskeleen aiheen piirissä tutkimalla niitä persoonallisuuden piirteitä, jotka liittyvät siihen, kuinka usein henkilö julkaisee päivityksiä liittyen seuraaviin teemoihin:

  1. Sosiaaliset aktiviteetit ja päivittäinen elämä
  2. Älylliset virikkeet
  3. Saavutukset, ruokavalio ja kuntoilu
  4. Merkittävät ihmissuhteet

Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, oliko löydetyillä korrelaatiolla yhteyttä Facebookin käytön motiiveihin; esimerkiksi hyväksytyksi tulemisen tarpeeseen (huomion ja hyväksynnän hakeminen), itseilmaisuun (omien mielipiteiden, tarinoiden ja valitusten ilmaiseminen), kommunikaatioon (viestinvaihto ja yhteydenpito) ja ei-henkilökohtaisen tiedon jakamiseen (esim. ajankohtaiset tapahtumat).

Lisäksi tavoitteena oli tutkia, saavatko tietyistä aiheista usein tilapäivityksiä tekevät ihmiset enemmän tykkäyksiä ja kommentteja julkaisuilleen.

He, jotka saavat paljon tykkäyksiä ja kommentteja tuntevat itsensä sosiaalisesti hyväksytyiksi, kun taas he joiden julkaisut jäävät vähemmälle huomiolle saattavat helpommin tuntea itsensä ulkopuolisiksi ja kärsivät heikommasta itsetunnosta.

Narsistiset julkaisut

Ihmiset, jotka säännöllisesti julkaisevat Facebook-sivuillaan päivityksiä liittyen ruokavalioonsa, kuntoiluunsa ja saavutuksiinsa omaavat tutkimuksen mukaan muita todennäköisemmin narsistisia piirteitä. Toisaalta saavutusten hehkuttaminen näyttäisi myös keräävän kaikkein eniten huomiota virtuaalisilta ”ystäviltämme”.

Vaikuttaisi siis siltä, että narsistinen retostelu Facebookissa kannattaa, sillä tällainen ”Facebook-käytös” kerää kaikkein eniten tykkäyksiä ja kommentteja. Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että vaikka Facebook-ystävämme usein tuntuvat ilmaisevan tukea ja kannustusta, he kuitenkin tuntevat salaisesti jonkunlaista vastenmielisyyttä moista itsekeskeisyyttä kohtaan.

Lisää yhteyksiä persoonallisuuden ja Facebookin käytön välillä

Tutkimus paljasti myös muita yhteyksiä persoonallisuuden ja Facebookin käytön välillä:

 • Romanttisista suhteistaan usein julkaisuja tekevillä ihmisillä on todennäköisemmin keskimääräistä heikompi itsetunto.
 • Itsestään tietoisten ja perheellisten ihmisten tilapäivitykset koskevat usein heidän lapsiaan.
 • Ulospäinsuuntautuneet ihmiset julkaisevat muita useammin päivityksiä koskien sosiaalisia aktiviteettejaan ja päivittäistä elämäänsä.
 • Älyllisiin aiheisiin liittyviä kirjoituksia julkaisevat todennäköisimmin ns. levottomat sekä tiedon- ja kommunikaationjanoiset ihmiset.

Päätän tämän artikkeliin kahteen mielenkiintoiseen huomioon. Ensinnäkin, mainostajat kiinnittävät vierailemiemme nettisivujen lisäksi huomiota myös siihen sisältöön, jota julkaisemme sosiaalisessa mediassa. Jakamamme sisältö antaa usein hyödyllistä tietoa erilaisille yrityksille, jotka koettavat löytää uusia potentiaalisia asiakkaita.

Toisekseen, eräs toinen pilottitutkimus tuo esiin mahdollisuuden, että tulevaisuudessa pystyisimme jollain tapaa kommunikoimaan jo edesmenneiden ihmisten kanssa heidän elinaikanaan jakamansa tiedon ansiosta. Uskotaan, että tiettyjen algoritmien ansiosta tätä tietoa hyödyntämällä voidaan luoda tietokoneistettu profiili, joka kommunikoi hyvin samalla tavalla kuin edesmennyt henkilö. Voitko kuvitella? Mitä mieltä olet tällaisesta mahdollisuudesta?