Syklotymia: oireet, aiheuttajat ja hoitotavat

Syklotymia: oireet, aiheuttajat ja hoitotavat
Francisco Pérez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Francisco Pérez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Syklotymian määrittelevänä piirteenä ovat krooniset mielialan vaihtelut tai muutokset. Voitaisiin sanoa, että se on kuin kaksisuuntaisen mielialahäiriön “pikkuveli”.

Syklotymiasta kärsivien ihmisten mielialan vaihteluihin kuuluu lukuisia erillisiä hypomanian ja masennuksen oireita. Mutta pääpiirre on se, että hypomanian oireet ovat määrältään, vakavuudeltaan, laajuudeltaan tai kestoltaan riittämättömät täyttämään manian kriteerit.

Samoin tapahtuu myös masennusoireiden kanssa. Masennuksen oireet eivät ole riittävät määrältään, vakavuudeltaan, laajuudeltaan tai kestoltaan täyttämään vakavan masennuksen kriteerejä. Muutoin kyseessä olisi kaksisuuntainen mielialahäiriö. Samankaltaiset, mutta vähemmän vakavat oireet ovat syitä siihen miksi jotkut ihmiset kutsuvat syklotymiaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön “pikkuveljeksi”.

Hypomanian ja masennuksen oireet

Hypomanialla viitataan manian kaltaiseen, mutta vähemmän intensiiviseen tilaan. Hypomania on psykiatrinen kohtaus, jossa tapahtuu tilapäisiä ärsytyksen tai innostuksen tunteita. Sitä kuvataan usein vähemmän intensiiviseksi tai “riittämättömäksi” manian muodoksi.

murtunut nainen

Hypomanian oireisiin kuuluu kohonnut mieliala, jota kestää useiden päivien ajan. Siihen kuuluu myös levottomuutta, lyhentynyttä nukkumisaikaa, yliaktiivisuutta sekä liioiteltua itsevarmuutta, joista kaikki poikkeavat merkittävästi potilaan aikaisempaan henkiseen tilaan verrattuna. Toisin kuin manian kanssa, sairaalaan meneminen ei ole yleensä tarpeen hypomanian suhteen.

Mitä tulee syklotomian masennusoireisiin, ne ovat usein samankaltaisia kaikkien masennuksesta kärsivien ihmisten oireiden kanssa. Nämä oireet eivät kuitenkaan ole normaalisti yhtä huomattavia tai voimakkaita kuin vakavan masennuksen oireet.

Syklotymian oireet

Oireiden tulee olla jatkuvia sairauden kahden ensimmäisen vuoden ajan, eli niiden täytyy siis olla läsnä useimpina päivinä. Lasten ja nuorten kohdalla niiden tulee olla jatkuvia vuoden ajan kahden vuoden sijaan.

Lisäksi potilaat eivät saa olla oireettomia yli kahden kuukauden ajan. Yli kaksi kuukautta kestävät oireettomat jaksot tarkoittavat tällöin sitä, että henkilöllä ei ole syklotymiaa. Oireet eivät saa myöskään sopia vakavan masennuksen, manian tai hypomanian kriteereihin.

Kyseessä ei myöskään ole syklotymia, jos mielialan vaihtelun kaava selittyy paremmin skitsoaffektiivisella häiriöllä, skitsofrenialla, harhaluuloisuushäiriöllä tai muilla samankaltaisilla psykoottisilla sairauksilla. Se ei siis periaatteessa saisi sopia minkään muun mielialahäiriön määriteltyihin kriteereihin.

Toisaalta on tärkeää olla sekoittamatta syklotymiaa psykoaktiivisten lääkkeiden tai muun lääkityksen aiheuttamaan mielialan vaihteluun. Oikeanlaisen diagnoosin saaminen on aivan yhtä tärkeää, sillä jotkin aineet (lääkkeet) voivat laukaista samankaltaisia oireita.

Kuten useimmat psykologiset sairaudet, potilaalla täytyy olla kliinisesti merkittäviä mielialan muutoksia tai vajaatoimintaa, jotta hänellä voitaisiin diagnosoida syklotymia. Mielialan muutokset voivat vaikuttaa tai haitata potilaan sosiaalista elämää, työtä tai muita hänen päivittäisen elämänsä tärkeitä tapahtumia.

Syklotymian diagnoosin kriteerit

DSM-5-luokituksen mukaan seuraavien diagnoosikriteerien tulee tapahtua, jotta syklotymia voitaisiin diagnosoida:

  • Vähintään kahden vuoden ajan kestäviä (lasten ja nuorten kohdalla vuoden ajan) hypomanian oireiden kausia, jotka eivät sovi hypomanian kriteereihin sekä lukuisia masennusoireiden kausia, jotka eivät sovi vakavan masennuksen kriteereihin.
  • Hypomanian ja masennuskausien tulee kestää aikaisemmin mainitun kahden vuoden aikana yli puolet ajasta ja vähintään kuuden peräkkäisen kuukauden ajan.
  • Oireet eivät ole koskaan sopineet vakavan masennuksen, manian tai hypomanian kriteereihin.
  • Oireet eivät selity paremmin skitsoaffektiivisella häiriöllä, skitsofrenialla, harhaluuloisuushäiriöllä tai millään muulla samankaltaisella psykoottisella sairaudella.
  • Oireet eivät saa johtua aineiden (esimerkiksi lääkkeiden) psykologisista vaikutuksista tai muista sairauksista (esimerkiksi kilpirauhasen liikatoiminnasta).
nainen katsoo kattoon

Tämän sairauden kanssa on usein hankala elää ja se on melko krooninen. Sen lisäksi syklotymiasta kärsivillä potilailla on 15-50 % suurempi riski kehittää myöhemmin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kuten olemme huomanneet, syklotymia liittyy kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Yksi suuri ero on siinä, etteivät hypomanian oireet eikä masennusoireet sovi manian tai vakavan masennuksen kriteereihin.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.