Logo image
Logo image

Sofrologia: tapa paeta jokapäiväistä stressiä

3 minuuttia
Sofrologia: tapa paeta jokapäiväistä stressiä
Kirjoittanut Francisco Pérez
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Sana sofrologia tulee kreikan kielestä. Se koostuu sanoista sos (harmonia), fren (tietoisuus) ja logos (oppi, järki). Kyseessä on tieteenhaara, jonka alkuperä on Espanjassa. Sen päätavoite on nähdä kuinka voimme lisätä henkisten kapasiteettiemme positiivista puolta.

Meidän on venyteltävä lihaksiamme ja harjoiteltava niitä, eikö niin? Samalla tavalla meidän on myös harjoitettava ja kehitettävä henkisiä kykyjämme. Sofrologia on olemassa auttaakseen meitä kehittämään potentiaaliamme niin paljon kuin mahdollista. Se käsittelee tasa-arvoisesti meidän henkisiä ja fyysisiä puoliamme.

Sofrologia on luokiteltu kunnianhimoisesti ’’ihmistietoisuuden tieteeksi’’, mutta monet ihmiset näkevät sen myöskin rentoutustekniikoiden ryhmänä. Sofrologia on siis tieteellinen ala, joka voi auttaa meitä rentoutumaan stressaavissa tilanteissa.

Mitä tarkoitamme, kun sanomme stressi?

Tiedemiesten mukaan stressi on jotain, mitä elimistömme tuottaa jatkuvasti. Itse asiassa elimistö, joka ei tuota stressiä, on kuollut. Me haluamme, että elimistössämme on aina edes hieman stressiä. Mutta emme puhu nyt sellaisesta stressistä, mistä ihmiset puhuvat kun he sanovat olevansa stressaantuneita.

Some figure

Stressi on periaatteessa elimistön epämääräinen tapa reagoida kaikkeen, mitä pyydämme sitä tekemään. Kyseessä on fysiologinen ja psykologinen reaktio. Tämän mukana tulee myöskin ruoansulatukseen ja rauhasiin liittyviä muutoksia, sekä kardiovaskulaarisia muutoksia.

Monet ihmiset ajattelevat, ettei ole mitään, tai ei ainakaan paljon, mitä he voivat tehdä stressinsä suhteen. Haasteiden ja tunteiden hallitseminen on ehdottomasti taito. Se on taito, jota voimme kehittää.

Kuinka sofrologia auttaa meitä stressin kanssa?

Sofrologia luotiin ensimmäisen kerran 1960-luvulla Alfonso Caycedon toimesta. Hän oli kolumbialainen psykiatrian lääkäri, joka työskenteli Madridissa. Hän hoiti potilaitaan joogan, buddhalaisuuden ja zen-filosofian harjoituksilla.

Näin sofrologia päätyi myös olemaan tapa ehkäistä ja vähentää stressiä, ja se toimi myöskin polkuna kohti suurempaa itsetietoisuutta. Mutta emme voi ymmärtää sofrologiaa vain oppimalla teoriaa. Totuus on, että kokemus on aina paras tapa oppia, etenkin tämän harjoituksen suhteen.

Caycedo-metodi

Caycedo-metodi on kuin sofrologian käytännöllinen puoli. Se saa suurimman osan inspiraatiostaan itämaisista tieteenhaaroista, kuten joogasta, buddhalaisuudesta ja zen-filosofiasta. Alfonso Caycedo omaksui ne sopimaan nykymaailman näkemyksiin ja elämäntapoihin.

Mitä Caycedo-metodi tarkalleen tarkoittaa? Tarkastelkaamme sitä seuraavaksi.

Some figure

Caycedon dynaaminen rentoutus

Caycedon dynaaminen rentoutus on sofrologiassa käytetty päämetodi. Se sisältää rentoutustekniikoita, muiden fyysisten harjoitusten ja henkisten strategioiden ohella. Niillä kaikilla on erityisiä tavoitteita, kuten jokapäiväisen stressin hallitseminen.

Kun harjoitamme tätä, yritämme oppia katsomaan sisäämme. Ensiksi alamme olemaan tietoisia omasta kehostamme. Seuraavaksi liikumme kohti mieltämme, ja päädymme viimeiseksi tunteisiimme.

Tämä tietoisuuden prosessi auttaa meitä hallitsemaan fyysistä jännitystä, ajatuksia ja epämiellyttäviä tunteita paremmin. Kun teemme tätä, opimme muuttamaan negatiiviset tapamme positiivisiksi. Ajan myötä asenteemme rauhoittuu, ja meistä tulee enemmän tietoisia omista, ja myös muiden ihmisten arvoista.

Caycedon dynaaminen rentoutusmetodi koostuu kahdestatoista tasosta, jotka muodostavat johdonmukaisen ja järjestelmällisen metodologian. Päätavoitteena on kehittää, vähä vähältä, ruumiillista, henkistä, emotionaalista,  käytöksellistä, aksiologista ja sosiaalista itsetietoisuutta. Lopullisena tavoitteena on vähentää stressiä.

Tämä suoritetaan käyttämällä rentoutustekniikoita, hengitysharjoituksia ja psykofyysisiä strategioita. Tarkoituksena on voida elää rauhallista elämää, luoda positiivisia tapoja ja kehittää eksistentiaalisia arvoja.

Some figure

Tarkat tekniikat

Näiden tekniikoiden suorittamiseen menee tavallisesti noin 10-15 minuuttia. Käytämme näitä tekniikoita tehdäksemme töitä asioiden eteen, joilla on tekemistä menneisyytemme, nykyhetkemme ja tulevaisuutemme kanssa. Positiivisia kokemuksia on myös korostettava.

Ajatelkaamme, kuinka negatiivisen tunteen kokemisella voi olla negatiivisia vaikutuksia mielen ja ruumiin väliseen tasapainoon. Samalla tavalla myös positiivinen emotionaalinen kokemus vaikuttaa meihin. Sofrologian tavoite on auttaa meitä keskittymään päivämme positiiviseen puoleen.

Se opettaa meitä kokemaan itsemme positiiviset puolet (positiivinen somatisaatio) ja olemaan tietoisia kaikista pienistä, mutta positiivisista hetkistä, jotka tapahtuvat joka päivä. Caycedon mukaan, kun työnnämme mitä tahansa positiivista kohti tietoisuuttamme, sillä on positiivinen vaikutus jokaiseen osaan meistä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.