Rakastuneen miehen kehonkieli

7.3.2019

Me kaikki tiedämme, että keskivertomiehen on vaikea ilmaista todellisia tunteitaan. Vaikka tämä ei olekaan yhtä julistettua kuin muutama vuosikymmen sitten, on edelleen miehiä, joilla vaikuttaa olevan vaikeuksia yhdistyä omaan tunnekieleensä. Tämä on yksi niistä syistä, miksi kehonkieli on niin tärkeää: Se paljastaa sen, mitä emme kykene ilmaisemaan sanoin. 

Kommunikoimme aina muiden kanssa. Joskus teemme tämän sanoin, ja muulloin löydämme muita tapoja ilmaista itseämme. Totuus on, että joskus tunnekielemme kykenee antamaan enemmän informaatiota itsestämme kuin sanamme. Tässä artikkelissa kuvailemme rakastuneen miehen kehonkieltä.

Sanaton viestintä on kaikkein vilpittömin viestinnän muoto. Se voi kuitenkin olla kaikkein epäselvin. Toisaalta rakkaus on yksi niistä tunteista, joka voi estää sanallisen viestintämme johtuen sen intensiivisyydestä, ja siksi se saa meidät luottamaan enemmän omaan kehoomme.

Seuraavaksi kuvailemme rakastuneen miehen kehonkieltä.

“Kommunikaation tärkein asia on kuulla se, mitä ei sanota.”

-Peter Drucker-

Katseet ovat aina paljastavia

Kun miehet ja naiset rakastuvat, heillä on taipumusta osoittaa aitoa loistetta silmissään. On tavallista, että silmämme loistavat, kun näemme jotain mistä pidämme. Keskitymme vain siihen mikä meitä kiinnostaa, ja tämä tekee kyynelrauhasistamme stimuloidumpia kuin tavallisesti. Tämä selittää erityisen kirkkauden henkilön silmissä tällaisessa tilanteessa.

Tämä ei ole kuitenkaan ainoa mainittava asia. Yksi rakastuneen miehen paljastavimmista kehonkielen elementeistä on hänen kiinnittynyt katseensa. Tämä katse seuraa rakastumisen kohdetta minne tämä ikinä meneekään, katse etsii rakkaudenkohteen väkijoukosta.

Näiden lisäksi miehen katseessa on eräs muu paljastava puoli: hän katsoo rakkauden kohteen huuliin. Sillä ei ole väliä onko tämä hiljaa vai puhuuko hän. Kun on kyse rakastuneesta miehestä, tällainen katse kertoo kaiken. Sanoille ei ole tarvetta.

rakastuneen miehen katse

Kasvot ovat myös osa kehonkieltä

Miehen katseen lisäksi on myös olemassa kasvojen ilmeet, jotka voivat paljastaa miehen mielenkiinnon. Esimerkiksi kulmakarvojen kohottaminen. Jos mies kaartaa kulmakarvojaan ollessaan seurassasi, hän on mahdollisesti kiinnostunut sinusta.

Tämä sama pätee myös hänen hymyynsä. Rakkaus saa meidät hymyilemään aamusta iltaan. Tämä hymy on periaatteessa tapa ilmasta kuinka hyvä olomme on silloin, kun saamme olla rakkaamme kanssa.

On myös tavallista, että rakastunut mies imitoi mielenkiintonsa kohteen kasvonilmeitä. Miehet tekevät näin huomaamattaan. Hän imitoi sitä, mistä hän pitää. Hän ei huomaa kopioivansa naisen ilmeitä, sillä hän keskittyy vain siihen kuinka olla suhteessa häneen.

katseet kohtaavat

Muut eleet, jotka saattavat paljastaa hänen todelliset tunteensa

Kun mies on kiinnostunut naisesta, hän voi osoittaa lukuisia tiedostamattomia eleitä, joilla on tekemistä hänen henkilökohtaisen ulkomuotonsa kanssa. Hän saattaa esimerkiksi alkaa koskettamaan hiuksiaan. Tämän lisäksi hän saattaa korjata kravattiaan, takkiaan, tai mitä vain muuta vaatekappalettaan, heti kun hänen kiinnostuksen kohde astuu huoneeseen. Tämä on tapa valmistautua, jotta myös hänen rakkautensa kohde pitäisi häntä viehättävänä.

Seuraava todella yleinen ele on pitää kättä naisen selän alaosassa. Monet ihmiset saattavat pitää tätä elettä vanhanaikaisena ja omistushaluisena. Tämä on kuitenkin todella perinteinen ele, joka paljastaa miehen todelliset tunteet.

Tämän lisäksi on mahdollista huomata miehen nojaavan eteenpäin kun hän puhuu naiselle. Jos mies seisoo naisen tavatessaan, hän työntää rintansa ulos ja pyrkii seisomaan suorassa. Tämä on osoitus voimakkaasta asemasta. Hän on valmis saamaan sen, minkä haluaa.

Useissa tapauksissa rakastuneen miehen kehonkieli on juuri sellainen, jonka kuvailimme tässä artikkelissa. Tämä paljastaa viehätyksen, ihailun ja mielenkiinnon. Tiedämme miehen todella rakastavan naista, kun hän kuuntelee tätä huolellisesti, tukee häntä, ja on valmis kiinnittämään huomiota hänen haluihinsa ja tarpeisiinsa.

Maailman ensimmäinen kieli oli kehonkieli, ja koska tämä kieli on kysymysten kieli, jos rajoitamme näitä kysymyksiä, ja jos kiinnitämme huomiota vain sanotun tai kirjoitetun kielen arvoihin, pyyhimme pois suuren osan ihmiskielestä.”

-Paulo Freire-

  • Baró, T. (2012). La gran guía del lenguaje no verbal. Cómo aplicarlo en nuestras relaciones para lograr el éxito y la felicidad.