Logo image
Logo image

Optimistisuuden arvo

3 minuuttia
Optimistisuuden arvo
Viimeisin päivitys: 29 marraskuuta, 2016

 

Olemme aina kuulleet miten optimismi voi auttaa meitä olemaan menestyneempiä elämässä. Joka tapauksessa on mahdollista, että me emme ole saaneet kovinkaan montaa loogista vastausta sille, miksi näin on. Tai me emme välttämättä tiedä tarkoin miten olla optimistisia.

Viime vuosina tutkijat ovat pyrkineet ymmärtämään paremmin, mitkä vahvuudet ja taidot johtavat suurempaan henkilökohtaiseen tyydytykseen ja täyteen elämään. Näiden tutkimusten mukaan, optimistisuus on ehdottomasti yksi listalle kuuluvista asioista!

Mitkä ovat optimistisuuden hyödyt?

Optimistisilla ihmisillä on taipumus kärsiä harvemmista depressiivisistä ongelmista. Ilmeisesti optimismi auttaa suojelemaan meitä kehittämästä toivottoman näkökulman, joka on perin luonteenomaista masennukselle. Optimismi “pehmentää iskua,” jonka vaikeuksien vaikutus aiheuttaa. Samaan aikaan se auttaa meitä näkemään itsemme ihmisinä, jotka ovat kyvykkäämpiä kohtaamaan konfliktitilanteita ja selviytymään kärsimyksestä.

Optimismi vaikuttaa lisäksi auttamaan ihmisiä kehittämään harvempia fyysisiä sairauksia. Nähtävästi optimismi auttaa meitä kun koittaa aika kohdata stressaavia tilanteita ja se kuittaa stressin terveydellemme aiheuttamat vahingolliset vaikutukset.

Yhtälailla optimismi voi edistää parempaa akateemista ja urheilullista suoritusta, sekä ammatillista mukautumista. Sen läsnäolo auttaa meitä selviytymään vastoinkäymisistä, samalla kun se myös sallii meidän rakentaa kunnianhimoisia tavoitteita ja unelmia, jotka pitävät meidät motivoituneina ja keskittyneinä niiden saavuttamiseen.

Miten optimistinen ihminen käyttäytyy? 

Pessimistiset ja optimistiset ihmiset käyttävät erilaisia strategioita, kun koittaa aika kohdata stressaavia tilanteita. Optimistiset ihmiset käyttävät paljon tehokkaampia ja rakentavampia mekanismeja kohdatessaan konfliktitilanteita.

Optimistinen ajattelutapa tekee meistä taipuvaisempia ratkaisemaan käsillä oleva ongelma suoraan. Samaan aikaan se estää meitä esimerkiksi putoamasta tyypilliseen virheeseen koettaa “unohtaa” tai “paeta” tuolta kivuliaalta tai ahdistavalta tekijältä, mikä vaihtoehtona ei todellakaan auta meitä löytämään kyseiseen konfliktiin ratkaisua.

Optimistit näyttävät kulkevan kohti heitä vaivaavan ratkaisua helpommin. He kokevat olevansa kyvykkäämpiä, omaavansa enemmän kontrollia ja todennäköisyyden onnistua. Täten he tekevät töitä kovemmin parantaakseen suoritustaan ja ajatellakseen vähemmän omaa epämukavuuttaan. He hakevat useampia ja parempia ratkaisuja. Pessimisti taas on taipuvainen keskittymään niihin negatiivisiin tunteisiin, joita ongelma heissä aiheuttaa. He jäävät jumiin kierteeseen, josta on vaikea päästä irti ja joka ei johda minkäänlaiseen ratkaisuun.

Mutta… Miten minä voin olla todellinen optimisti? 

Tässä näyttäisi olevan suuresti kyse odotuksista. Optimisteilla on taipumus odottaa myönteisiä tuloksia elämässään, uskoen yleisesti ottaen että “kaikki tulee olemaan hyvin,” vaikka he saattavatkin käydä läpi kovia aikoja. Me kehitämme tämän ajatusmallin perustuen siihen, miten me tulkitsemme menneisyyden tapahtumia.

Optimistisilla ihmisillä on tapana lukea myönteiset tapahtumat pysyvien ja yleismaailmallisten syiden ansioksi, jotka he yleensä yhdistävät itseensä. Esimerkiksi saadessaan ylennyksen töissä, laskee optimisti tämän johtuvan siitä, että elämä on reilua ja he todellakin ovat päteviä. Tämä auttaa heitä pitämään yllä myönteisiä uskomuksia, jotka kutsuvat heitä lähemmäksi maailmaa, ihmisiä, kokemaan elämän vailla pelkoa ja luottamaan omiin kykyihinsä.

Vastavuoroisesti heillä on taipumus laskea kielteiset tapahtumat ulkoisten, väliaikaisten ja tiettyjen tekijöiden ansioksi. Esimerkiksi vihamielinen asenne heidän kumppaniltaan tai ystävältään voidaan laskea sen ansioksi, että tällä on ehkä ollut huono päivä ja hän on ollut vihamielinen ajattelemattaan. Tämän kaltainen selitys kutsuu meidät antamaan tuolle toiselle ihmiselle toisen mahdollisuuden. Tämä lähestymistapa on paljon kivuttomampaa ja helpompaa hallita, kuin ajatella jokaisen olevan julma ja että meidän sisimmässämme on jotain pahaa. Näin ollen optimisti asettaa tämän kielteisen tapahtuman syyn jonkin ohimenevän piikkiin. Huomenna on uusi päivä!

Vaikka meidän menestyksemme riippuu monista tekijöistä, niin vaikuttaisi siltä että voi olla hyödyksi vaihtaa meidän pessimistiset selityksemme omista kokemuksistamme optimistisiin. Sen toivominen, että asiat sujuvat parhain päin voi todellakin tehdä meidän elämästämme hieman helpompaa ja paljon menestyksekkäämpää!

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.