Opi anteeksipyytämisen taito

Opi anteeksipyytämisen taito

Viimeisin päivitys: 26 marraskuuta, 2017

Missä tahansa ja minkä tahansa tilanteiden keskellä olemmekin, me joudumme päivittäin alttiiksi konflikteille. Niiden ratkaisemiseksi meidän on pohdittava mitä itse asiassa tapahtui. Meidän on myös ymmärrettävä, että jokainen ihminen on ainutkertainen kokonaisuus. Me teemme virheitä yhä uudelleen, vaikka se ei olisikaan tarkoituksemme. Anteeksipyytämisen taito on osa elämää, ja sen oppiminen on oleellista elämäntaitojemme kehittämisen kannalta.

Jotkut ihmiset uskovat, että anteeksipyytäminen tarkoittaa heikkoutta. Näin ajatellessamme ylpeydestä tulee este anteeksipyytämisen prosessille. Vaikka tietäisimmekin tehneemme virheen, meillä ei ole pienintäkään aikomusta korjata tilannetta. Sen sijaan meillä on usein taipumus peitellä sitä. Olimmepa kuinka tietoisia tahansa omista virheistämme tai epäonnistumisistamme, meille on silti kaikkein tärkeintä, ettemme näytä haavoittuvuuttamme – emme missään olosuhteissa.

“Hyvässä anteeksipyynnössä on kolme osaa: “anna anteeksi”… “se oli minun syytäni”…  ja “kuinka voin tehdä asian paremmin ensi kerralla?”

-Randy Paush-

Toinen este anteeksipyytämisen taidon oppimiselle on pelko siitä, kuinka toinen osapuoli siihen reagoi. Meillä ei ole mitään varmuutta siitä, kuinka tuo toinen ihminen vastaa anteeksipyyntöömme. Tämä synnyttää meissä pelkoa. Juuri tuo epävarmuus on se tekijä, joka halvaannuttaa meidät ja saa meidät välttelemään vastuuta teoistamme sekä niiden seurauksista. Tunnemme syyllisyyttä tekemämme virheen johdosta, ja se passivoi meidät.

Opi anteeksipyytämisen taito kasvotusten

Ei ole helppoa tunnustaa, että kaikki tekevät virheitä, joilla on vaikutus toisiin ihmisiin. Tämä on totta varsinkin siinä tapauksessa, jossa ajattelemme virheitä epäonnistumisina. Mikäli sen sijaan myönnämme virheiden sisältävän mahdollisuuden kasvuun, tarinasta tulee aivan toisenlainen.

Avoimet kämmenet

Oppiaksemme anteeksipyytämisen taidon on joka tapauksessa parasta puhua toiselle osapuolelle kasvotusten. Mikäli haluat, voit silti kirjoittaa etukäteen heille viestin, jossa tunnustat ja myönnät virheesi.  Näin olet jo astunut ensimmäisen askeleen. Olet lähestynyt toista osapuolta korvaamatta olennaista – henkilökohtaisen tapaamisen – tarvetta. Tämä askel on perustavanlaatuinen ja osoittaa katumuksesi aitouden.

Ennen kuin pyydät anteeksi, on hyvä käydä lävitse tapahtunutta pohdiskelevan prosessin avulla. Ei ole aina helppoa saada selville, missä virhe tapahtui. Oliko kyse jostakin, mitä sinä teit? Oliko se ehkä jotain, mitä sanoit? Oliko kyse siitä tavasta, jolla asian ilmaisit, vai viestin asiasisällöstä? Mitä vahinkoa olet aiheuttanut tuolla virheellä? Kun olet panostanut tilanteeseen etukäteen vastaamalla näihin kysymyksiin, anteeksipyyntösi arvo nousee vielä entisestään.

On tärkeätä, että omistat aikaa ihmiselle, jolta olet pyytämässä anteeksi. Sanoillasi ei ole paljoakaan painoa, mikäli vaikutat kärsimättömältä. Tämän lisäksi se saattaa viestittää, ettei tuo päätös syntynyt sinussa luonnollisesti. Se voi vaikuttaa ennemminkin jonkun tai jonkin painostuksen tuloksena syntyneeltä päätökseltä.

Anteeksipyytämisen taito edellyttää nöyryyttä

Nöyryyden harjoitteleminen merkitsee sen ymmärtämistä, että olet tehnyt virheen. Se kertoo, että olet hyväksynyt sen tosiasiana. Se edellyttää sinulta myös halua nähdä vaivaa aiheuttamasi vahingon korjaamiseksi. Anteeksipyyntö toimii itse asiassa symbolisen korjaamisen välineenä. Joissakin tapauksissa sinun on kuitenkin mentävä vielä pidemmälle ja hyvitettävä käytöksesi jollain konkreettisemmalla tavalla.

Miehen mieli ja linnut

Älä kuitenkaan unohda, että ryhtisi ja eleesi ovat myös tärkeitä viestinnän osa-alueita. Viesti, jota ne ilmentävät, tulkitaan yleisesti ottaen vilpittömämpänä kuin se, jonka muodostat sanojesi avulla. Parasta on, että kehonkielesi kommunikoima viesti on samoilla linjoilla kuin se viesti, jonka haluat välittää. Kun haluat viestittää anteeksipyyntösi aitoutta, muista katsoa toista osapuolta silmiin. Yritä myös välttää käsivarsiesi ristimistä. Tällä tavoin autat luomaan avoimemman ilmapiirin sujuvalle keskustelulle, etkä rajoita empatian osoittamista puolustavan kehonkielen välityksellä.

Pyri aina viestimään lämpöä ja luottamusta. Voit saavuttaa tämän fyysisen lähelläolon avulla. Voimakas, mutta ystävällinen kädenpuristus, ja kosketus olkapäälle tai käsivarrelle auttaa kommunikoimaan tätä. Tai mikset antaisi vaikka ystävällistä halausta? Nämä ovat vain joitakin vaihtoehtoja. Kaikki riippuu tietenkin myös tuon toisen yksilön persoonallisuudesta ja tunnesiteen vahvuudesta välillänne.

Kun olet saanut aikaan molemminpuolisen läheisyyden ilmapiirin, sinulla on mahdollisuus selittää oma osuutesi asiaan. On tärkeää eritellä tarkalleen, kuinka sinun mielestäsi teit virheen ja hakea vahvistusta toiselta osapuolelta siitä, että hän näkee tilanteen samoin. Kuuntele, mitä toinen osapuoli haluaa sanoa yrittämättä ennakoida hänen vastauksiaan. Esitä, mitä haluat tehdä tilanteen korjaamiseksi. Jaloutesi ja rohkeutesi tilanteen kohtaamiseen ovat parhaita takeita sille, että anteeksipyyntösi tulee hyväksytyksi.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.