Mustasukkaisuuden kontrolloiminen avoimissa suhteissa

26.3.2016

Mustasukkaisuus ja avoin parisuhde kulkevat käsi kädessä. Usein mustasukkaisuus on suurin este tämän tyyppisten suhteiden toimimiselle ja se on niiden suurin haittavaikutus. Mustasukkaisuuden tunteminen saattaa tuntua ulkopuolisen katsojan silmissä oudolta, sillä avointen suhteiden tarkoitus on nimenomaan että kumpikin osapuoli on vapaa tekemään mitä tahtoo, eikä mustasukkaisuudelle ole perusteita. Todellisuudessa vain harvat ihmiset eivät koe ollenkaan mustasukkaisuutta, sillä se on yksi ihmisen perustunteista.

Usein avoimiin suhteisiin päätyvät ihmiset ovat liberaaleja ja moderneja, eivätkä usko siihen, että tulevat kokemaan mustasukkaisuutta tai että kumppani saattaa tuntea sitä. On tärkeää panna merkille, että mustasukkaisuutta esiintyy lähes kaikissa parisuhteissa, myös avoimissa parisuhteissa, ja tämä täytyy vain hyväksyä. Jos harrastat avoimia suhteita, on hyvä valmistautua mustasukkaisuuden tunteisiin ja kohdata ne kehittävillä strategioilla.

Suurin osa ihmissuhdeasiantuntijoista on sitä mieltä, että mustasukkaisuus on luonnollinen reaktio, joka voi johtaa paisuneessa muodossa epäloogiseen ja haitalliseen käyttäytymiseen.

Myös yksiavioiset pariskunnat käsittelevät mustasukkaisuuden ja epävarmuuden tunteita, mutta mustasukkaisuus avoimissa suhteissa voi kehittyä väkeväksi ja haitalliseksi.

Mitä mustasukkaisuus on?

Mustasukkaisuus viittaa yleensä pelkoon muutoksesta parisuhteessa, kontrollin tai vaikutusvallan menettämisen pelkoon, menetyksen pelkoon ja hylätyksi tulemisen pelkoon. Se heijastaa kokijan omia epävarmuuksia ja sitä, miten kumppanin teot vaikuttavat omaan arvontunteeseen ja rakastettavuuteen.

Mustasukkaisuuden takana piilee usein jotain paljon syvempää. Usein se kumpuaa jostakin toteuttamattomasta tarpeesta tai pelosta. Näiden negatiivisten tunteiden kohtaaminen on tärkein askel kohti kateuden saattamista päivänvaloon ja sen käsittelyä – tämä poistaa kaiken sen negatiivisen voiman, joka mustasukkaisuudella voi ihmiseen olla.

Avoimessa suhteessa on tiettyjä keinoja, joilla mustasukkaisuuden saa hallintaansa, mikä takaa pidemmän, onnellisemman suhteen.

Näin käsittelet mustasukkaisuutta avoimessa suhteessa

Pääse eroon stigmasta

Avoimia suhteita kritisoidaan, kauhistellaan ja tuomitaan yhä, ja ne vaikuttavat monelle huonoilta päätöksiltä. Avoimia suhteita leimataan perinteisiä suhteita herkemmin, vaikka niistä puhutaan nykyisin avoimemmin ja niistä on tullut suositumpia. Avoimen suhteen kumpikin osapuoli tuntee yleensä olonsa syylliseksi, kun kumppani on mustasukkainen. Usein se voi vaikuttaa henkilökohtaiselta epäonnistumiselta.

Määritä toimintaohjeet

Vaikka suhde olisi avoin, ei se tarkoita sitä, ettei siihen sisälly sääntöjä. Jokainen pariskunta luo omat sääntönsä, ja siksi onkin tärkeää määrittää myös avoimen suhteen rajat.

Opi huolehtimaan itsestäsi

Avoimessa suhteessa kummankin kumppanin täytyy huolehtia itse itsestään ja ottaa vastuu tekemisistään. On opittava rauhoittumaan ja säätelemään tunteitaan. Pystyäksesi käsittelemään mustasukkaisuuden tunteet rakentavasti, tulee sinun ammentaa itseluottamuksestasi, joka kumpuaa rakkaudesta itseesi, ei vain toisen rakkaudesta sinuun. Sinun on arvostettava ja kunnioitettava itseäsi.

Turvallisuus

Koettu mustasukkaisuus pitää käsitellä yhdessä. Kun olet mustasukkainen, kerro siitä kumppanillesi – pitäkää auki kunnollinen keskusteluyhteys ja kertokaa toisillenne rehellisesti ajatuksistanne ja tunteistanne. Älä vähättele toisen tunteita, sillä tämä vain johtaa tilanteen pahenemiseen. Avoimissa suhteissa toisen kuuntelu on erityisen tärkeää, heidän vakuuttelunsa ja tyynnyttelynsä johtaa onnelliseen ja rehelliseen suhteeseen, jossa kumpikin osapuoli tietää, missä mennään. Pitäkää yllä suhteen turvallisuus.

Mustasukkaisuuden positiivisten puolien arvostaminen

Kun mustasukkaisuus nostaa päätään, on hyvä hetki tutkia sen syntyyn vaikuttavia asioita. Jos tunne tuntuu jatkuvan ja riistäytyvän käsistä, on ehkä aika miettiä, haluatko todella olla parisuhteessa kumppanisi kanssa. Mustasukkaisuus johtaa uskomusten uudelleenarviointiin ja kypsymiseen ihmisenä.