Mitä on presenteismi työpaikalla?

25.4.2019

Yritykset ovat nyt jonkin aikaa kärsineet toistuvien poissaolojen vitsauksesta. Monet työntekijät eivät ole suostuneet työaikatauluihinsa, joten he saapuvat töihin myöhässä tai eivät saavu lainkaan. Tämä on johtanut hälyttäviin menetyksiin, mutta nyt sillä on jo uusi muoto. Nyt on tullut pinnalle uusi trendi, joka on jopa huonompi kuin edeltäjänsä: presenteismi.

Mitä tämä on? Työpaikan presenteismi tarkoittaa töissä käymistä, mutta kuluttaen aikaa tehden asioita joilla ei ole tekemistä työn kanssa. Tällä on tekemistä työelämän ja henkilökohtaisen elämän tasapainon kanssa. Työntekijöiden on vietävä lapsensa kouluun ja pidettävä huolta sairaista perheenjäsenistä, ja paljon muuta.

Motivaation puute, turhautuminen ja heikot suhteet työtovereihin ovat yleisiä syitä sekä poissaoloihin että presenteismiin. Suuri ero tässä on siinä, että presenteismissä työntekijä pitää kiinni työaikataulustaan, vaikka hän ei aina tekisikään töitä.

lukee eikä tee töitä

Mikä aiheuttaa presenteismiä?

Taloudellinen kriisi edistää presenteismiä. Työpaikan menettämisen pelko saa monet motivoimattomat työntekijät päättämään, etteivät he jätä työpäiviä välistä, vaikka se tarkoittaisikin ikäviä, turhautuneita ja tylsiä päiviä. Monet heistä pitävät pidennettyjä lounastaukoja tai menevät ulos tupakalle, käyttävät internetiä muihin tarkoituksiin kuin työhön, lukevat kirjoja tai pelaavat videopelejä.

Presenteismi ei vaikuta vain yhtiön produktiivisuuteen, mutta myöskin työntekijöiden terveyteen. Motivaation ja tavoitteiden puute voi aiheuttaa pettymystä työllisyyttä kohtaan, mikä puolestaan voi toimia masennuksen aiheuttajana. Tämä sama tapahtuu työntekijöiden kanssa, jotka menevät töihin sairaina. Kollegoiden altistaminen sairauksille on turhaa ja vaarallistakin.

“Monet kädet ja sydämet ja mielet edistävät yleisesti kenen tahansa merkittävää menestystä.”

-Walt Disney-

Valitettavasti jotkut yritykset pakottavat työntekijänsä tekemään palkatonta ylityötä, jotta he eivät saa potkuja. Tällainen käytös on häpeällistä ja todella kyseenalaista, laillisesti puhuen. Mutta työntekijä hyväksyy tämän koston pelossa. Tällöin presenteismi on hyvinkin mahdollista, sillä eihän työntekijällä ole motivaatiota työntekoon.

katsoo puhelinta eikä tee töitä

Onko presenteismiin olemassa ratkaisua?

Työntekijän presenteismiin, tai ainakin suureen osaan sitä, on olemassa ratkaisu. On kuitenkin hankalaa langettaa sanktioita tai soveltaa tiukkaa aikataulupolitiikkaa. Päinvastoin, tämä saa aikaan vain entistä enemmän stressiä, ahdistusta ja pettymystä työntekijöissä. Tällä tavalla he tulisivat laiminlyömään työtä jollain muulla tavalla. Tämän lisäksi yritykset ottaisivat riskin rankaista ihmisiä, jotka ovat jo motivoituneita.

Mutta konkreettiset toimenpiteet, jotka keskittyisivät työntekijän palautteeseen, voisivat johtaa positiivisempiin vaikutuksiin. Puhumme nyt sosiaalisesta tunnustamisesta, ryhmän tunnustamisesta ja yksilön tunnustamisesta. Jos työntekijöistä tuntuu että muut arvostavat heidän työtään, he voivat olla taas motivoituneita. Yrityksen todellakin kannattaa huomata hyvät suoriutumiset, eikä vain ne huonot.

Riippuen työntekijöiden asemasta ja vastuullisuudesta, ohjelmat jotka rohkaisevat vapaaseen ilmaisuun ja luovuuteen, voivat myös olla hyödyksi. Näissä tapauksissa pyritään muuttamaan asennetta, ei vain sääntöjen noudattamista pelosta. Mitä miellyttävämpi työpaikka, sitä paremmat tulokset. 

Joustavammat aikataulut on myös hyvä tapa sovittaa yhteen työelämä ja perhe-elämä, mikä myös vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon epäsuorasti. Työpaikka, joka sallii tasapainon työelämän ja yksityiselämän välillä johtaa epäilemättä edistyksiin. Työntekijät tulevat olemaan tästä kiitollisia, etenkin jos yritys ei ole aikaisemmin tarjonnut joustavuutta.

Jos työntekijä on tyytyväinen työhönsä (vaikka vain vähänkin), niin positiiviset muutokset tulevat lisääntymään. On paljon järkevämpää keskittyä auttamaan työntekijöitä helpottamaan tilanteitaan kuin soveltaa äärimmäistä politiikkaa. Ammatillinen terveys ja turvallisuus ovat Maailman terveysjärjestön mukaan kansalaisoikeuksia. Vaarallinen työ voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa henkilön henkiseen ja fyysiseen terveyteen.