Mitä käsite "post-truth" tarkoittaa?

Mitä käsite "post-truth" tarkoittaa?
Roberto Muelas Lobato

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Roberto Muelas Lobato.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Käsite “post-truth” on tullut muotiin viime vuosina. Tämä käsite mainitaan aina silloin tällöin ilman, että ymmärrämme täysin sen merkitystä. No, otamme nyt tehtäväksemme selittää, mitä sillä tarkoitetaan.

Käsite “post-truth” tarkoittaa totuuden harkittua ja tahallista vääristämistä. Käsite “post-truth” merkitsee siis toisin sanoen ihmisten uskomusten ja tunteiden manipuloimista, jotta pystyttäisiin vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja ihmisten asenteisiin.

“Post-truth” tarkoittaa ihmisten tunteiden hyödyntämistä, jotta voitaisiin muuttaa ihmisten ajatuksia ja piilottaa tosiasioita. Politiikka on tunnetuin ala, jossa tätä käsitettä on yleisimmin käytetty. Tästä syystä on luotu termejä, kuten “populistinen diskurssi“, “valeuutinen” tai “tekaistu uutinen”, joihin käsite “post-truth” liittyy. Myöhemmin tässä artikkelissa selitämme nämä termit ja selvitämme myös niiden taustalla olevat psykologiset syyt, jotka auttavat meitä tämän ilmiön ymmärtämisessä.

Käsitteen “post-truth” käyttö

Totesimme, että voit löytää “post-truth” -piirteitä poliittisista puheista. Monet poliitikot ovat käyttäneet tätä ilmiötä hyväkseen saadakseen ihmisten kannatusta puolelleen. Yksi yleisimmin käytetyistä keinoista on populistinen puhe. Populistiset puheet villitsevät suuria joukkoja ihmisiä, koska niissä luvataan mahdottomia asioita. Niissä luvataan toimintatapoja, jotka on suunnattu “ihmisiltä ihmisille” tai tarjotaan yksinkertaistettuja ratkaisuja heidän kaikkiin ongelmiinsa.

Toisaalta nykyään on olemassa paljon valeuutisia. Tämä johtuu siitä, että ihmiset hyödyntävät sosiaalisia verkostoja ja internetiä. Valeuutisilla tarkoitetaan virheellisiä uutisia, jotka ovat tahallaan levitettyjä. Tällaisia paikkansapitämättömiä uutisia kutsutaan myös nimityksellä uutisankka. Niitä kutsutaan myös huhuiksi, joita käytetään tahallisesti disinformaatiota sisältävissä kampanjoissa. Niillä tarkoitetaan tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tiedotusta.

Meitä pommitetaan nykyisin hyvin suurella määrällä tietoa. Tämä tietotulva aiheuttaa meille ylikuormitusta. Sen johdosta meidän on hyvin vaikea varmistaa, ovatko tosiasiat paikkansa pitäviä vai eivät. Tämä vaikuttaa osaltaan siihen, että alamme lopulta uskoa joitakin virheellisiä uutisia ja otaksumme niiden pitävän paikkansa.

käsite post-truth on valehtelua

Miksi käsite “post-truth” on niin houkutteleva ilmiö?

Seuraavaksi ihmettelemme sitä, miksi “post-truth” on niin houkutteleva ilmiö. Kummastelemme myös sitä, miksi jotkut poliittiset puheet ja valheelliset uutiset saavat meidät uskomaan niihin.

Suurimmaksi osaksi “post-truth” on houkutteleva ilmiö siksi, että se on kertovaa tekstiä. Poliittinen propaganda ja valeuutiset sisältävät monia piirteitä, jotka lisäävät niiden houkuttelevuutta. Näihin piirteisiin sisältyvät viestien yksinkertaisuus ja koherenssi. Ne levittävät hyvin yksinkertaisia selityksiä, jotka ovat helposti ymmärrettäviä ja sen lisäksi niissä tuntuu olevan järkeä.

“Post-truth” on ilmiö, joka perustuu dikotomioihin, kuten “kaikki on joko mustaa tai valkoista” ja “jos et ole meidän puolellamme, olet meitä vastaan”. Nämä käsitteen “post-truth” yksinkertaistetut piirteet saavat sen vaikuttamaan houkuttelevalta etenkin joidenkin ihmisten mielestä. Tämä  koskee erityisesti henkilöitä, jotka tuntevat itsensä häkeltyneiksi, hämmentyneiksi ja epävarmoiksi. Nämä ominaisuudet altistavat heidät kognitiiviselle sulkemiselle. Kognitiivisen sulkemisen tarve ilmenee epävarmuutena.

Tämän lisäksi nämä ihmiset tuntevat yleensä itsensä uhatuiksi, nöyryytetyiksi tai merkityksettömiksi. Sulkemisen vuoksi heillä on voimakas tarve lisätä elämänsä merkityksellisyyttä. Epävarmuus saa yksilön etsimään tietoa, joka vaikuttaa totuudenmukaiselta ja riittävän yksinkertaiselta.

Psykologiset keinot käsitteen “post-truth” ymmärtämiseen

Kuten olemme edellä selittäneet, on olemassa kaksi psykologista tekijää, jotka tekevät meistä alttiimpia käsitteelle “post-truth” ja sen kerronnalliselle sisällölle. Nämä tekijät ovat korkea kognitiivisen sulkemisen tarve ja kasvanut motivaatio elämän merkityksellisyyden etsimiseen. Nämä tekijät yhdistävät henkilöitä, jotka kokevat olevansa globalisaation häviäjiä. He ovat niitä, jotka tuntevat itsensä syrjäytyneiksi nopeasti muuttuvassa maailmassa. He ovat myös niitä, joiden on vaikea löytää omaa paikkaansa tässä maailmassa.

epätoivoinen mies

Ihmiset, joilla on nämä ominaisuudet, tuntevat itsensä eksyneiksi ja hämmentyneiksi. Heidän tapansa tehdä asioita ei toimi enää nykypäivän maailmassa. Teknologia on tehnyt heidän taidoistaan vanhentuneita ja on samalla heikentänyt heidän työllistymisen mahdollisuuksiaan. Sen seurauksena nämä ihmiset tuntevat itsensä nöyryytetyiksi ja aliarvostetuiksi.

He takertuvat tämän vuoksi epätoivoissaan “post-truth” -ilmiön kerronnallisiin piirteisiin. Ne saavat heidät tuntemaan itsensä vähemmän epävarmoiksi ja antavat heille toivoa siitä, että he tuntevat jälleen kerran olonsa mahtavaksi. Nämä “post-truth” -kerronnan luomat lupaukset siitä, että he ovat kyvykkäitä, saavat heidän ongelmansa hälvenemään ja tarjoavat heille uudenlaisen varmuuden tunteen.

Vaikka internetin käyttö on lisännyt valeuutisten määrää, se myös toisaalta antaa käyttöömme keinoja niiden tunnistamiseen. On olemassa tälle asialle vihkiytyneitä nettisivustoja, joiden tarkoituksena on nimenomaan paljastaa virheelliset uutiset. Esimerkki tällaisesta nettisivustosta on Maldito Bulo.

On myös olemassa oppaita, joiden avulla voi tunnistaa virheellisen uutisen todellisesta uutisesta. Niihin kuuluvat muun muassa seuraavat neuvot: Katso ensiksikin, kuka on uutisen kirjoittaja, sillä valeuutisille on tyypillistä se, että kirjoittajan nimeä ei mainita. Sinun tulisi myös tarkistaa, että sama uutinen on julkaistu eri tiedotusvälineissä. Sinun tulisi myös tarkistaa, onko uutinen ideologisesti värittynyt vai esitetäänkö asiat siinä puolueettomasti ja tasapuolisesti useista eri vinkkeleistä. Tämän lisäksi sinun pitäisi pyrkiä kehittämään kriittisen ajattelun taitojasi niin, että “post-truth” ei pääsisi johtamaan sinua harhaan.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.