Michel Foucault'n 5 vaikuttavaa sitaattia

Michel Foucault'n 5 vaikuttavaa sitaattia
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 07 toukokuuta, 2018

Lähes kaikki Michel Foucault’n sitaatit ovat syvällisiä ja hämmentäviä. Tämä on tietenkin odotettavissakin, jos otetaan huomioon että hän oli nykyaikakauden suuri ranskalainen filosofi. Hänen ajatuksillaan on suuri historiallinen vaikutus.

Michel Foucault syntyi Poitiersissa (Ranskassa) vuonna 1926. Pariisissa hänestä tuli filosofi ja hän asui siellä kuolemaansa asti vuonna 1984. Hän löysi tärkeimmän inspiraation ajatuksilleen Martin Heideggeristä ja Friedrich Nietzschestä. Hän myös perusti ajatuksensa aika elävästi Sigmund Freudin teorioihin.

“En ole profeetta. Minun tehtäväni on tehdä ikkunoita sinne, missä oli ennen seinät.”

-Michel Foucault-

Foucault teki itsensä tunnetuksi maailmalla työllään “Sanat ja asiat“. Kuitenkin myöhemmät teokset, kuten “Tarkkailla ja rangaista“, “Turvallisuus, alue, väestö” ja “Seksuaalisuuden historia” olivat myös erittäin vaikuttavia. Näistä olemme ottaneet viisi mielenkiintoista lausetta, jotka haluamme jakaa kanssasi.

1. Yksi Michel Foucault’n sitaateista tiedosta ja vallasta

Suhde tiedon ja vallan välillä on aihe, joka nousee usein esiin Michel Foucault’n sitaateissa. Tämä on yksi hänen tunnetuimmista sitaateistaan:

“Valtataistelun historia ja niin sen todellisten olosuhteiden käyttö ja ylläpito, on edelleen lähes täysin piilossa. Tieto ei ole osa tätä: sen ei pitäisi olla tiedossa.”

maapallo kädessä

Foucault tarkoitti tällä, että tieto palvelee valtaa. Sen tärkein tehtävä on piilottaa muoto jolla valtaa käytetään, hankitaan ja ylläpidetään. Kuten hän sanoo: “Sen ei pitäisi olla tiedossa“. Tämä on syy, miksi me puhumme suurista vallankäyttäjistä ja heidän töistään, mutta yleensä ei mainita mitään heidän teoistaan, manipuloinnista ja myös usein hyväksikäytöstä, jota kaiken tämän takana tapahtuu.

2. Koulutusjärjestelmä Foucault’n mukaan

Koulutusjärjestelmän aihe näkyy useissa Michel Foucault’n sitaateissa. Tälle ranskalaiselle filosofille tämä on ala, joka liittyy läheisesti valtaan. Hän toteaa:

“Kaikki koulutus on poliittinen tapa ylläpitää tai muuttaa puheiden pätevyyttä, sillä tiedolla ja voimalla jota ne merkitsevät.”

Huomaa, että hän ei puhu koulutuksesta yleensä, vaan koulutusjärjestelmästä. Näiden kahden asian välillä on suuri ero. Koulutusjärjestelmän tavoitteena on alistaa puheen alaa, tietoa ja valtaa vallassa oleville järjestelmille. Sen rooli Foucault’n mukaan on tavalla tai toisella “kesyttää” yksilö niin, että se palvelee järjestelmää.

3. Moraali, vallan muoto

Foucault arvostelee moraalia toisena vallan ilmauksena, joka pyrkii ikuistamaan ylivallan suhteet. Itse asiassa sitä voidaan pitää vallan muotona, joka on jopa hurjempi ja armottomampi kuin toiset. Tuomiot annetaan ja rangaistukset langetetaan moraalista. Hylkääminen tai poissulkeminen päätetään ja sovelletaan, mikä on sopusoinnussa sen omien parametrien kanssa.

piru ja enkeli

Näin ollen yksi Michel Foucault’n sitaateista menee näin: “Sinun täytyy olla sankari kohdataksesi tämän ajan moraali.” Tämän aikakauden moraali voi päättää yksilön. Esimerkkejä on historiassa runsaasti. Ne osoittavat, että Foucault on oikeassa. Itse asiassa suvaitsemattomuutta sitä vastaan mitä yhteiskunta pitää “moraalittomana”, on monta kertaa kautta historian viety äärimmäisyyksiin.

4. Vankila ja hänen analogiansa

Foucault’lle on olemassa ilmeinen analogia kahden sellaisen alueen välillä, jotka näyttävät olevan hyvin erilaisia toisistaan. Tässä suhteessa tämä vaikuttava filosofi kysyy mielenkiintoisen kysymyksen.

“Mikä on niin hämmästyttävää siinä, että vankilamme muistuttavat tehtaita, kouluja, varuskuntia ja sairaaloita, jotka kaikki puolestaan muistuttavat vankiloita?”

Ei vain tässä kysymyksessä, mutta suuressa osassa hänen työstään, Foucault ehdottaa että on olemassa kolme aluetta, joilla vallan osoitetaan olevan paljaampi kuin muualla: vankilat, sairaalat ja kasarmi. Näissä kolmessa tilassa ihminen on täysin viranomaisen vallan armoilla. Sama pätee kuitenkin myös muissa paikoissa, kuten tehtaissa ja luokkahuoneissa. Ainoa ero on, että näissä kahdessa viimeisessä sen ilmentymä on hienovaraisempaa.

5. Valta ja sen käyttö

Kuten näette, monet näistä Michel Foucault’n sitaateista pyrkii alistamaan nykyajan vallan koordinaatteja. Nämä pohdinnat osoittavat, että alistamista käytetään nyt pääasiassa ideologisella tasolla, joka sisältää moraalin, koulutuksen ja joitakin arvoja tai vasta-arvoja. Tämä ei sulje pois sitä seikkaa, että valtaa käytetään myös kehoon, ei niinkään fyysisesti kuin aatteellisena rangaistuksena.

shakkinappulat

Yksi Michel Foucault’n sitaatti, joka syntetisoi hänen mukaansa valtaa, on “Valtaa, lyhyesti sanottuna, käytetään ennemmin kuin omataan.” Tällä hän tarkoittaa sitä, että valta ei ole määritelty asema tai yksinkertaisesti tila. Mikä tekee siitä vaikutusvaltaisen, on sen tehokas toteutus.

Michel Foucault oli suuri ajattelija, joka mullisti tavan jolla muu maailma näkee todellisuuden. Hänen panoksensa ihmiskuntaan oli vertaansa vailla. Hän onnistui ymmärtämään sen hyvin hienovaraisen logiikan, joka on läsnä arkipäivän tilanteissa. Foucault’n filosofia on vapauden diskurssi.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.