Logo image
Logo image

Lasten rutiinien tärkeys

2 minuuttia
Lasten rutiinien tärkeys
Viimeisin päivitys: 29 elokuuta, 2017

Arvostettu itävaltalainen kouluttaja ja psykiatri Rudolf Dreikurs totesi, että “Rutiini on lapselle sitä mitä seinät ovat talolle; ne tuovat rajoja ja ulottuvuuksia elämään. Yksikään lapsi ei tunne oloaan mukavaksi tilanteessa, jossa hän ei tiedä tarkalleen mitä odottaa. Rutiinit luovat turvallisuuden tunnetta. Vakiintuneet rutiinit tarjoavat myös järjestelmällisyyttä, josta myös vapaus saa alkunsa.”

Dreikurs pystyi kehittämään metodin lasten ymmärtämiselle ja opettamiselle, joka osoittaa kuinka lasten kyvyt voivat edistää yhteistyötä ilman rangaistuksia ja palkkioita.

Dreikursin mukaan huono käytös kumpuaa kunnioituksen puutteesta siinä sosiaalisessa ryhmässä, johon ihminen kuuluu. Kun tätä ilmenee lapsen psyykkeen kehityksessä, virheelliset tavoitteet, kuten riittämättömyys, voima, kosto ja huomio alkavat nousta myös esille.

Lasten rutiinit ja tavat

Jatkamme samalla linjalla kuin Dreikurs. On selvää, että kasvatus ilman vastuuta ja lapsuudessa koettua turvallisuuden tunnetta luo tulevaisuuden aikuisia joilla on vakavia käyttäytymisongelmia.

Some figure

Mutta miten voimme esitellä lapsillemme turvallisuuden, rajojen ja tietämyksen maailman? Rutiinien ja tapojen kautta. Tällä tavoin voimme tarjota lapsille rauhanomaisen vakaan ympäristön, jossa he voivat oppia rakentamalla ja kehittää turvallisen ja tietoisen persoonan.

Mikä on tapa?

Tapa on vakauden mekanismi, joka mahdollistaa yksilön taitojen kehittymisen. Se viittaa asenteisiin, käytöstapoihin ja tapoihin, jotka johtavat erilaisten tilanteiden oppimismallien muodostumiseen, aina kengännauhojen sitomisesta opiskeluajan järjestämiseen.

Mikä on rutiini?

Rutiini viittaa henkilökohtaiseen tapaan, joka on todella kätevä ilman muutoksia ja joustavuutta. Se voi olla niinkin yksinkertainen juttu kuin hampaiden harjaaminen ruokailun jälkeen.

Rutiinien ja tapojen hyödyt

Sekä tavat että rutiinit ovat elintärkeitä lapselle. Sen lisäksi että ne ovat välttämättömiä vakaalle ja rauhalliselle ympäristölle jossa lapsi voi tuntea itsensä turvalliseksi, ne myös tarjoavat lapselle mielekkyyttä, pysyvyyttä ja sitkeyttä, mikä on erittäin hyödyllistä aikuisiän kehityksen kannalta.

Kun lapset tekevät jotain jonka he tuntevat läpikotaisin, he tuntevat itsensä rauhallisiksi ja kykeneväisiksi tekemään asioita. On myös tärkeää huomata, etteivät vauvat tunne ympäröivää maailmaa syntyessään. Ensimmäiset kuukaudet elämästä ovat ympäristön tutkimista. Vanhemmat ja huoltajat ovat lapsien ensimmäisiä oppaita elämässä. On välttämätöntä järjestää vakaa kasvuympäristö, jossa aikataulut, rutiinit, tavat ja toiminnot toistuvat, kunnes lapsi alkaa sisäistämään taitoja ja voi suorittaa asioita turvallisesti lähes tiedostamattaan.

Some figure

Vanhempien antama järjestelmällisyys antaa lapselle mahdollisuuden kehittää omia mallejaan. Tällä tavoin lapset tutustuvat maailmaan vähitellen ja muuttavat sen turvalliseksi ja vakaaksi paikaksi.

Rutiinit ovat elintärkeitä lapsen fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle. Lapset tarvitsevat aikataulut syömiselle, nukkumiselle, hygienialle sekä kaikille muille perustoiminnoille.

Johdonmukaisin tapa välttää lastemme käytösongelmia tulevaisuudessa on ympäröidä heidät turvallisella maailmalla, ja mahdollistaa sen turvallinen tutkiminen. Näin he voivat löytää ja kehittää taitojaan vakautensa ansiosta, jonka tottumukset ovat tuoneet elämään.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.