Logo image
Logo image

Lapsen passiivinen emotionaalinen laiminlyönti: kasvaminen näkymättömänä

4 minuuttia
Lapset, jotka tuntevat olevansa näkymättömiä ja ikään kuin heillä ei olisi merkitystä, saattavat kärsiä passiivisesta emotionaalisesta laiminlyönnistä. He huomaavat tämän tosiasian usein vasta aikuisiän saavutettuaan.
Lapsen passiivinen emotionaalinen laiminlyönti: kasvaminen näkymättömänä
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Onko pahempi jäädä kokonaan huomiotta vai olla jatkuvasti kritisoitu? Tähän kysymykseen ei ole helppo vastata, koska molemmat osoittavat selvää hyväksikäyttöä. Yksi esimerkki on passiivinen emotionaalinen laiminlyönti lapsuudessa, joka on eräänlaista psyykkistä väkivaltaa, jossa lapsi kasvaa olettaen, että hänen tunteensa, ajatuksensa ja tarpeensa eivät ole tärkeitä.

Tällä kokemuksella on tuhoisa vaikutus lapsen psykososiaaliseen kehitykseen. Nämä lapset ovat näkymättömiä vanhempiensa silmissä. Heidän kasvatusmenetelmät perustuvat laiminlyöntiin, olemattomaan viestintään ja hoitavan sekä ravitsevan rakkauden puuttumiseen.

Nämä lapset ovat sisältä rikki ja tuntevat olonsa todella yksinäiseksi. Se, että heidän vanhempansa eivät huomioi heitä, saa heidät tuntemaan olonsa mitättömäksi. Harvat tuntemukset ovat ihmiselle yhtä haitallisia kuin se, että tämä ei tunne olevansa tärkeä kenellekään.

Emotionaalinen laiminlyönti voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa tyypissä ilmenee erilaisia aggressioita, kuten kritiikkiä, halventamista tai manipulointia. Passiivisessa tyypissä on yksinkertaisesti välinpitämättömyyttä.

Some figure
Passiivinen emotionaalinen laiminlyönti perustuu lapsen kaikkien tunnetarpeiden huomiotta jättämiseen.

Mitä on passiivinen emotionaalinen laiminlyönti?

Passiivinen emotionaalinen laiminlyönti on lapsen emotionaalisten ja psykososiaalisten tarpeiden laiminlyömistä. Se tarkoittaa, että lapsi tuntee itsensä näkymättömäksi ja olettaa, että hänen tunteillaan ja tarpeillaan ei ole merkitystä hänen vanhemmilleen. Kaikki, mitä lapsi tuntee, tekee tai ilmaisee, jää huomaamatta, sitä ei vahvisteta eikä sille anneta mitään merkitystä.

On tärkeää erottaa passiivinen laiminlyönti aktiivisesta. Aktiivista emotionaalista laiminlyöntiä esiintyy esimerkiksi silloin, kun vanhemmat arvostelevat lapsiaan ja mitätöivät heidän tunteensa kertomalla, että he ovat heikkoja, koska he itkevät. On myös tavallista, että he aliarvioivat tai pilkkaavat lapsiaan heidän pelkojensa tai huolenaiheidensa vuoksi ja leimaavat heidän puheensa pelkäksi hölynpölyksi. He alentavat lapsiaan.

Toisaalta passiivisessa emotionaalisessa laiminlyönnissä on tuskin mitään vuorovaikutusta ja paljon laiminlyöntiä. Vanhemmat ovat läsnä, mutta henkisesti poissa. He eivät anna kiintymystä eivätkä kritisoi, tue tai alenna.

Katsotaanpa lisää tämäntyyppisen laiminlyönnin ominaisuuksia.

Lapset, jotka on kasvatettu passiivisen emotionaalisen laiminlyönnin alla, kehittävät huonon itsetunnon ja todella kriittisen itsekäsityksen. He tuntevat olevansa erehtyväisiä ja ikään kuin heissä olisi jotain vialla, koska he eivät ole saaneet vanhempien huomiota ja vahvistusta.

Surua, kyyneleitä, pelkoja ja turhautumista

Passiivinen emotionaalinen laiminlyönti on psykologista laiminlyöntiä. Loppujen lopuksi isän tai äidin on turha olla läsnä, jos he eivät lohduta itkevää lastaan. Lisäksi vanhemmista ei ole mitään hyötyä, jos lapsi ei voi kertoa heille, että häntä kiusataan koulussa.

Yksi asia, jonka nämä pojat ja tytöt pian oppivat, on se, että heidän tunteillaan ja ongelmillaan ei ole vanhempien silmissä merkitystä. Vanhemmat eivät huomaa lastensa tunteita, eivät kiinnitä lapsiin huomiota kun nämä tuntevat olonsa turhautuneeksi, eivätkä he ole juurikaan kiinnostuneita siitä, mistä mistä heidän lapsensa pitävät ja mistä eivät. Tämä muuttaa lasten identiteettiä, itsetuntoa ja minäkäsityksen kehitystä.

Vanhemmat, jotka osoittavat passiivista emotionaalista laiminlyöntiä, tuntevat olonsa epämukavaksi aina, kun heidän lapsensa purskahtaa itkuun, on surullinen tai saa raivokohtauksen. Tällaisissa tilanteissa he mieluummin jättävät lapsen huomiotta ja jättävät hänet rauhaan päästäkseen siitä itse yli.

Huono viestintä

Yksi passiivisen emotionaalisen laiminlyönnin ominaisuuksista on kommunikaatiotapa perheessä. Kaikki keskustelu on pinnallista, kiireistä ja vailla sisältöä ja tunteita. Koskaan ei ole aitoa kiinnostusta oppia tuntemaan lasta ja kuuntelemaan mitä hän ajattelee tai millaisia unelmia hänellä on.

Arkielämää leimaa rutiinit. Ne määräytyvät vanhempien tarpeiden mukaan, sillä ne ovat tärkeämpiä ja yleensä etusijalla.

Lasten on ratkaistava ongelmansa itse

Vanhempien emotionaalinen laiminlyönti vaikuttaa selvästi haitallisesti lapsen psykososiaaliseen ympäristöön. He oppivat varhaislapsuudessaan, että kukaan ei auta heitä ratkaisemaan heidän vaikeuksiaan, olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä tahansa. Tämä emotionaalisen tuen puute lapsuudessa ja nuoruudessa johtaa syvään yksinäisyyteen.

He olettavat, että heidän on ratkaistava kaikki vaikeutensa ja ongelmansa itse. Lisäksi he kehittävät usein tiettyä sosiaalista epäluottamusta. Tämä johtuu siitä, että he olettavat, että kukaan ei välitä siitä mitä heille tapahtuu, ja että on parasta käsitellä elämän vaikeudet itse.

Some figure
Monet ihmiset saavuttavat aikuisuuden kun he vasta ymmärtävät joutuneensa passiivisen emotionaalisen laiminlyönnin uhreiksi.

Mitä vaikutuksia tällaisella laiminlyönnillä on pitkällä aikavälillä?

Illinoisin yliopisto ja Ohion yliopisto tekivät mielenkiintoisia tutkimuksia fyysisestä ja emotionaalisesta laiminlyönnistä, sekä aktiivisesta että passiivisesta. Tutkijat väittivät, että pitkällä aikavälillä on riski kehittää useampi kuin yksi psyykkinen häiriö.

Masennus, traumaperäinen stressihäiriö, taipumus riippuvuuksiin ja riskialtis käyttäytyminen… Tällaisen lapsuudessa ja nuoruudessa koetun dynamiikan vaikutus on vakava ja jatkuva. Se muuttaa sitä tapaa, jolla ihminen näkee itsensä. Hän usein piilottaa tunteensa ja tukahduttaa ne olettaen, että mikään, mitä hän tuntee, ei ole tärkeää.

Harvat tapahtumat voivat olla vahingollisempia ihmiselle kuin kasvaminen emotionaalisen laiminlyönnin olosuhteissa. Juuri tuossa elämänvaiheessa psyykkiset tuet, joiden avulla lapset voivat luoda positiivisen ja pätevän kuvan itsestään, vahingoittuvat.

Tästä syystä on erittäin yleistä, että kun nämä henkilöt saavuttavat aikuisuuden, he tulevat täysin tietoisiksi siitä, että jokin ei ole kunnossa. Vääristyneen kasvatuksen uhriksi joutuminen, jossa kukaan ei ole antanut heille läsnäoloa tai vahvistanut heidän tarpeitaan ja tunteitaan, aiheuttaa vakavia seurauksia.

Nämä ovat sisäisiä vammoja, jotka on hoidettava ammattilaisavun kanssa. Kärsivien ei tule epäröidä pyytää apua elämänsä ja itsensä korjaamiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Cohen JR, Menon SV, Shorey RC, Le VD, Temple JR. The distal consequences of physical and emotional neglect in emerging adults: A person-centered, multi-wave, longitudinal study. Child Abuse Negl. 2017 Jan;63:151-161. doi: 10.1016/j.chiabu.2016.11.030. Epub 2016 Dec 4. PMID: 27923183; PMCID: PMC5282706.
  • Müller LE, Bertsch K, Bülau K, Herpertz SC, Buchheim A. Emotional neglect in childhood shapes social dysfunctioning in adults by influencing the oxytocin and the attachment system: Results from a population-based study. Int J Psychophysiol. 2019 Feb;136:73-80. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2018.05.011. Epub 2018 Jun 1. PMID: 29859994.
  • Kumari V. Emotional abuse and neglect: time to focus on prevention and mental health consequences. Br J Psychiatry. 2020 Nov;217(5):597-599. doi: 10.1192/bjp.2020.154. PMID: 32892766; PMCID: PMC7589986.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.