Logo image
Logo image

Kuinka "tunnenappulat" vaikuttavat parisuhteeseen

2 minuuttia
Kuinka usein huomaat reagoivasi liian voimakkaasti negatiiviseen huomautukseen? Hiljattain suoritetut tutkimukset tarkastelivat niin sanottuja "tunnenappuloita" ja sitä mitä tapahtuu, kun niitä painellaan.
Kuinka "tunnenappulat" vaikuttavat parisuhteeseen
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut Sonia Budner
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Tänään aiomme puhua herkistä kohdista, joita useimmilla ihmisillä on. Nämä “tunnenappulat” vaikuttavat moneen elämänalueeseen. Eniten ongelmia ne aiheuttavat ihmissuhteissa. Ne voivat tehdä meistä aggressiivisempia kuin mitä haluaisimme olla. Joissain tapauksissa ne saattavat saada meidät jopa räjähtämään.

Nämä tunnenappulat ovat joillekin ihmisille ongelmallisempia kuin toisille. Niistä tietoisena oleminen ja niiden hallitseminen on hyvä tapa taata hallinta sellaisissa tilanteissa, joissa tunnet tulevasi torjutuksi tai hyökätyksi, olipa tuo tilanne sitten todellinen tai kuviteltu.

Ihmisillä, jotka ovat todella herkkiä kritiikkiä kohtaan ja jotka reagoivat erittäin voimakkaasti muiden jakamiin mielipiteisiin, on kaikkein herkimmät tunnenappulat. Psykologian asiantuntijat sanovat näistä piirteistä kärsivien ihmisten olevan “herkkiä torjuntaa kohtaan”. Nämä ihmiset olettavat, että muut eivät pidä heistä, tai että heidät tullaan torjumaan aina tai lähes aina.

Long Islandin yliopiston suorittaman tutkimuksen mukaan nämä ihmiset ovat varmoja, että he tulevat torjutuksi ja että kohtaan hyökätään sosiaalisissa tilanteissa. Siksi he ovat erityisen varuillaan ja etsivät signaaleja, jotka viittaavat torjuntaan.

Some figure

Nappuloiden painelu

Näiden tunnenappuloiden tahallinen tai tahaton painaminen johtaa melkein välittömästi epätoivoisiin ja negatiivisiin reaktioihin. Se voi johtaa esimerkiksi välttelevään käytökseen, kostotoimenpiteisiin tai psyykkiseen etääntymiseen.

Jos henkilö ei ala ajan kuluessa hallitsemaan omia tunnenappuloitaan, hän voi alkaa etääntymään muista ihmisistä, tai muut voivat alkaa etääntymään hänestä. Tällaiset ihmiset pelkäävät ihmissuhteita, sillä he pelkäävät torjutuksi tulemista. Tästä syystä myös muut alkavat välttelemään heitä, johtuen heidän liioitelluista reaktioistaan.

Kierteen katkaiseminen

Jos pystyt muuttamaan tiettyjä käyttäytymiskaavojasi, voit myös tuhota torjutuksi tulemisen pelon ja molemminpuolisen välttämisen ihmissuhteissasi. Tätä Kevin Meehanin tutkijaryhmä yritti analysoida tutkimuksessaan: kuinka muuttaa tätä dynamiikkaa ja katkaista kierre. 

Tutkimuksen vapaaehtoiset olivat 228 opiskelijaa, joiden puhelimiin tarjottiin sovellusta. Tavoitteena oli, että he käyttäisivät tätä sovellusta määritelläkseen päivän aikana tuntemansa tunteet. He pystyivät tallentamaan sovellukseen muitakin tapahtumia, joita heidän ympäristössään tapahtui.

Sovelluksen avulla saaduilla tiedoilla tutkijaryhmä loi perussuunnitelman, ja he valitsivat yhden opiskelijoista jatkamaan tutkimusta. Tämä vapaaehtoinen oli saanut korkeimmat pisteet torjuntaherkkyydessä. Tiimi arvioi tämän opiskelijan tiedot.

Vaikutti siltä, että kohdehenkilön osoittama korkea herkkyys oli saanut aikaan kognitiivisen ennakkoasennoitumisen kehityksen. Tämä ennakkoasenne vallitsi sellaisia dominoivia ihmisiä kohtaan, joiden kanssa kohdehenkilö oli tekemisissä. Tämä sai opiskelijan käyttäytymään jopa vihamielisesti heitä kohtaan.

Tämä sai opiskelijan omaksumaan tiettyjä tapoja, joilla hän kalibroi liioiteltuja reaktioita painamalla tunnenappuloitaan. Ensimmäisen analyysin jälkeen vaikutti siltä, että hänen oli helpompaa omaksua lämmin asenne hänen tuntemiaan ihmisiä kohtaan kuin tuntemattomia kohtaan.

Some figure

Erinomainen lähtökohta

Tämä tutkimus antaa uusia ja mielenkiintoisia näkökohtia mielipiteille herkkien ihmisten käyttäytymis- ja tunnekaavoille. Lisätutkimukset voisivat tarjota terapeuteille relevanttia ja hyödyllistä tietoa, joita he voisivat soveltaa todellisissa ongelmissa.

Mikä tärkeintä, tämä tutkimus vahvistaa sen, että useimmiten tunnenappulat ovat oikea ongelma, sillä ne luovat tilanteita, joita eniten pelkäämme. Näin ne voivat tuhota lopulta jopa ihmissuhteita.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Meehan, Kevin B; Cain, Nicole M; Roche, Michael J; Clarkin, John F; De Panfilis, Chiara (2018) Rejection Sensitivity and Self-Regulation of Daily Interpersonal Events. Journal of Contemporary Psychotherapy. 126. 109-115. 10.1016/j.paid.2018.01.029.
  • Jill Lobbestael, Arnoud Arntz & Reinout W. Wiers (2008) How to push someone’s buttons: A comparison of four anger-induction methods, Cognition and Emotion, 22:2, 353-373, DOI: 10.1080/02699930701438285
  • Krauss Whitbourne, Susan (2019) Are Your Emotional Hot Buttons Affecting Your Relationships? A new study shows how being overly sensitive impacts your closest ties. Psychology Today

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.