Käytännöllisen henkilön viisi ominaisuutta

Käytännöllisen henkilön viisi ominaisuutta
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 06 helmikuuta, 2019

Käytännöllinen henkilö keskittyy suorittamaan konkreettisia toimintoja, ja hänellä on taipumusta saavuttaa selkeästi hyödyllisiä tavoitteita enemmän tai vähemmän välittömillä vahvikkeilla. Ihmisille, jotka toimivat ja ajattelevat tällä tavalla, sillä millä ei ole mitään arvoa, ei ole mitään hyötyä – tai jos siinä on olemassa pienikin riski.

Käytännölliselle henkilölle prosessilla tai metodilla ei ole yhtä paljon väliä kuin tuloksella. Jos tulos tuo mukanaan hyötyjä, on todennäköistä, että keinot saavuttaa ne ovat oikeutettuja. Heille ajatusten, tunteiden tai arvojen abstrakti maailma ei käy paljon järkeen. He ajattelevat, että jos se toimii, niin hyvä niin. Jos se ei toimi, heidän on tutkittava niitä prosesseja nähdäkseen mitä on tapahtunut.

 “Modernisuuden haaste on elää ilman illuusioita ja ilman harhakuvitelmia.

-Antonio Gramsci-

Periaatteessa voimme ajatella, että käytännöllisellä henkilöllä ei ole lainkaan epäilyjä, mutta asian laita ei ole tämä. Heille konkreettiset tulokset ovat yksinkertaisesti perustellumpia kuin spekulaatiot tai aikomukset. Joillain tavoilla he pelkäävät tätä jälkimmäistä, koska he tietävät sen olevan pelkkää puhetta, joka ei koskaan muutu teoiksi.

Käytännöllisen taipumuksen omaavat ihmiset saavat aikaan todella relevantteja vaikutuksia, etenkin vaikeuksien ja kriisien aikana. On olemassa useita tilanteita, joissa toiminnalla on väliä, ei arvailemisella tai spekuloimisella. Jos henkilö kokee sydänkohtauksen, tai hänen yhtiönsä romahtaa, jonkun on ryhdyttävä toimiin. Tässä vaiheessa käytännöllinen henkilö paljastaa hänen suurimman potentiaalinsa. Heillä on myös muita mielenkiintoisia ominaisuuksia, joita käsittelemme seuraavaksi.

miehen keho on öinen maisema

1. Käytännöllinen henkilö on realisti

Käytännöllisellä henkilöllä on todella maanläheinen käsitys todellisuudesta. He havaitsevat tilanteen tai henkilön keskeiset osat helposti. Tämän perustan pohjalta he määrittelevät kuinka he sopivat heidän suunnitelmiinsa ja he toimivat, eivätkä he takerru yksityiskohtiin.

Enemmän kuin vain sen tarkastelemista kuinka asiat voisivat olla, he tarkastelevat sitä, kuinka ne todellisuudessa ovat. Tästä tulee heidän käyttäytymisensä taustalla oleva ääni. He voivat olla tylsiä, tai joskus myös hieman teräviä, mutta he pitävät jalkansa tukevasti maassa. Ihanteelliset ja täydelliset maailmat eivät ole paikkoja, joissa he liikkuvat.

2. He ovat päättäväisiä

Kun henkilö on käytännöllinen, he asettavat itselleen selkeitä tavotteita ja he seuraavat niitä. Emme huomaa heidän olevan epäileviä, spekuloivan, tai olevan epävarmoja. Tottakai he voivat olla pohdiskelevaisia, mutta he valitsevat ajatukset helposti ja muuttavat ne teoiksi. He suosivat asioiden kokeilemista todellisuudessa sen sijaan, että he pelaisivat henkisiä pelejä.

Kaikki tämä tekee heistä todella päättäväisiä ihmisiä. He eivät pidä kiertelemisestä ja kaartelemisesta. Kuten olemme sanoneet, he suosivat heidän tavoitteidensa ja projektien pätevyyden tarkastelemista, eikä vain ajatusten tarkastelemista. He kykenevät muuttamaan suuntaa kun konkreettinen todellisuus osoittaa heidän kulkevan väärään suuntaan, sillä he eivät ole kiintyneitä muotoon tai tapoihin, kunhan he edelleen katsovat kohti samaa tavoitetta, jonka he ovat itselleen asettaneet.

käytännöllinen henkilö keksii keinot

3. He ottavat  riskejä

Riskien visualisoiminen, niiden määritteleminen, niiden testaaminen ja niiden huomioon ottaminen liian yksityiskohtaisesti ei ole asia, joka kiinnostaisi käytännöllistä henkilöä. He ymmärtävät, että mitkä tahansa olosuhteet sisältävät lopulta edessä olevia ylä- ja alamäkiä. Tämä ei pysäytä heitä.

Tällaiset ihmiset pitävät katseensa tuloksissa. He tietävät, että tietyn pisteen saavuttamiseksi on oleellista ottaa riskejä ja olla valmis tekemään virheitä. Tämä ei sumenna heidän mieltään. He luottavat siihen, että heillä on aina jokin toinen tie saman pisteen tavoittamiseksi. Siksi he eivät luovuta kun he kohtaavat epäonnistumisia.

4. He eivät ole riippuvaisia ylistyksistä tai kritiikistä

Ei ole mitään yhtä epäkäytännöllistä kuin eläminen muiden hyväksynnän mukaan. On olemassa ihmisiä, jotka haluavat vääristää ja muuttaa tapojaan vain tullakseen muiden hyväksymäksi, ja he voivat jopa omaksua asemia, jotka ovat heitä vastaan. Näin ei tapahdu käytännöllisen henkilön kanssa.

Päinvastoin, käytännöllisen perspektiivin omaavat ihmiset ovat tietoisia siitä, että jokainen toiminto on altis kritiikille. He eivät ole riippuvaisia muiden hyväksynnästä voidakseen toimia. Tässä mielessä he eivät kuluta liikaa energiaa yrittääkseen miellyttää muita. 

kädessä maalia ja käsi tavoittelee kuumailmapalloa

5. He tietävät kuinka priorisoida: he tekevät töitä hierarkioiden kanssa ja he pitävät niistä kiinni

Käytännölliset ihmiset ovat toiminnan ihmisiä. Mutta jotta toiminta olisi menestyksekästä, niiden on oltava järjestyksessä ja selviä. Tekojen ketju johtaa hyviin tuloksiin, kun tiedämme kuinka priorisoida asiat tärkeysjärjestykseen. 

Priorisoinnin taito tarkoittaa hyvää havaintokykyä nähdäkseen, mitkä teot tarvitsevat eniten huomiota. Tämä sisältää sen näkemisen, mikä on tehtävä ensin voidakseen tehdä muista helpompia ja mahdollisia. Käytännöllinen ajattelija on hyvä priorisoimaan ja seuraamaan tätä priorisoimisen järjestystä.

Emme todennäköisesti löydä henkilöä joka on täysin käytännöllinen, tai myöskään henkilöä joka olisi täysin spekulatiivinen. Meillä kaikilla on piirteitä kummastakin ominaisuudesta, toisesta enemmän ja toisesta vähemmän, ja me kaikki sovellamme niitä eri tavalla eri tilanteissa. Kumpikin näistä perspektiiveistä on todella arvokas ja tarjoaa eri hyötyjä. Ne ovat täydentäviä, ja ne eivät ole poissulkevia. Oli tapaus mikä tahansa, totuus on, että tämä auttaa meitä kaikkia edistämään tätä käytännöllistä puolta hieman, etenkin kun kohtaamme vaikeuksia, jotka vaativat välitöntä ratkaisua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


    • Lievens, F., & Chan, D. (2010). Practical intelligence, emotional intelligence, and social intelligence. In J. L. Farr & N. T. Tippins (Eds.), Handbook of employee selection (pp. 339–359). Routledge/Taylor & Francis Group.
    • Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2000). Practical intelligence and its development. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace (pp. 215–243). Jossey-Bass. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807947.018

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.