Jean Leplanchen elämäkerta: filosofiasta psykoanalyysiin

Jean Laplanche loi yhdessä Jean-Bertrand Pontaliksen kanssa historian tarkimman ja täydellisimmän psykoanalyysin sanakirjan. Lisäksi hän käänsi suuren osan Freudin teoksista ranskaksi ja hänet myös tunnetaan yhtenä suurimmista psykoanalyysin edistäjistä.
Jean Leplanchen elämäkerta: filosofiasta psykoanalyysiin

Viimeisin päivitys: 22 toukokuuta, 2020

Jean Laplanche oli yksi kuuluisimmista psykoanalyytikoista 1900-luvulla. Hänen nimensä yhdistetään usein International Dictionary of Psychoanalysis –sanakirjaan (Psykoanalyysin kansainvälinen sanakirja), jonka hän kehitti yhdessä Jean-Bertrand Pontaliksen kanssa vuonna 1967. Tästä sanakirjasta tuli perusteellinen osa hänen alaansa. Nykyään se on myöskin olennainen viitekohta ymmärtääksemme Freudin työtä ja hänen viimeisimpiä kehityksiään.

Jean Laplanche tunnetaan myös siitä, että hän kehitti lukuisia teoksia, jotka ovat uskollisia freudilaisille avainkäsitteille. Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä tutkimasta Freudin teorioiden tärkeimpiä puolia, etenkin viettelyteorian puolia, ja myöskin hänen omia töitään psykoseksuaalisuuden kehittämisessä.

Sen sanominen että viettely on tärkeää lapselle, ei ole teoriaa vaan pelkkä väite.

– Jean Laplanche –

Hän julkaisi yhden tärkeimmistä teoksistaan, New Foundations for Psychoanalysis, vuonna 1987. Siinä hän pyrki erittelemään psykoanalyysin muista hänelle tutuista tieteistä analysoimalla lukuisten kirjailijoiden tulkintoja. Hän teki eron psykoanalyysin ja biologian, kielitieteiden ja antropologian välille. 

Jean Laplanche oli tärkeä psykoanalyytikko.

Jean Laplanche: lapsuus ja nuoruus

Jean Laplanche syntyi Pariisissa 21. kesäkuuta 1924. Hänen isänsä oli kotoisin Burgundysta ja hänen äitinsä Champagnesta, joten ei ollut lainkaan ihmeellistä, että hänen vanhempansa työskentelivät viinitilalla ja viinintuotannossa. Hän vietti lapsuutensa Beaunen maalaismaisessa ympäristössä, Burgundyn viinipääkaupungissa.

Nuoresta iästä lähtien hän osallistui katolisiin ryhmiin, jotka olivat vasemmistolaisia organisaatioita ja joiden ensisijainen tavoite oli yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Toisessa maailmansodassa vuonna 1943 hän oli mukana Ranskan vastarintaliikkeessä, ja hän toimi salaisten viestien välittäjänä.

Sodan loputtua Laplanche oli perustamassa ryhmää nimeltä Socialisme ou Barbarie, (sosialismi tai barbarismi ) yhdessä Cornelius Castoriadiksen ja Claude Lefortin kanssa. He aloittivat kirjoittamaan salaista aikakauslehteä tuolla samalla nimellä. Tässä lehdessä he kritisoivat radikaalisti Stalinia ja vasemmistoliikkeen totalitaarista puolta. Jean Leplanche ei koskaan lakannut olemasta poliittinen taistelija, ja ihmiset usein muistavat hänet hänen aktiivisesta osallistumisestaan vuoden 1968 toukokuun tapahtumiin Ranskassa.

Ensiluokkainen koulutus

40-luvulla Jean Laplanche opiskeli École Normale Supérieuressa Pariisissa. Tämä oli yksi arvovaltaisimmista filosofian kouluista. Yksi hänen opiskelutovereistaan oli Michel Foucault. Laplanche, samoin kuin Gaston Bachelard, Jean Hyppolite ja Maurice Merleau-Pontykin, oli loistava opiskelija.

Hän viimeisteli filosofian tutkintonsa vuonna 1950. Tämän jälkeen hän oli yhteydessä Rudolph Lowensteiniin, joka esitteli hänet psykoanalyysin maailmaan. Sitten hän suoritti opintoja Harvardin yliopistossa. Tuona aikana hänen mielenkiintonsa psykoanalyysia kohtaan kasvoi niin paljon, että hän pyysi Lacques Lacanilta psykoanalyyttista hoitoa palattuaan Eurooppaan. Jonkin ajan päästä Lacan rohkaisi häntä opiskelemaan lääketiedettä, ja Laplanche kuunteli hänen ehdotustaan.

Myöhemmin Laplanche työskenteli psykiatrisissa sairaaloissa Pariisissa harjoittelijana. Tämä oli kokemus, joka auttoi häntä kirjoittamaan tutkielman hänen lääketieteelliseen tutkintoonsa vuonna 1959 nimellä ”Hölderlin ja isän kysymys.” Hän liittyi myös kansainväliseen psykoanalyyttiseen yhdistykseen. Vuonna 1961 hän alkoi työskennellä Sorbonnessa professorina.

Mielen rattaat.

Oma polku

Jean Laplanche työskenteli Jacques Lacanin kanssa palatessaan freudilaiseen ajatteluun. Vuonna 1964 hän jätti lacanilaisen mallin kokonaan taakseen, sillä hän ja Lacan aikoivat palata Freudiin, mutta päätyivätkin lopulta rakentamaan yksinomaan lacanialaista mallia. Laplanchen kantaa seuraavien muiden psykoanalyytikkojen avulla hän perusti Association Psychanalytique de France -yhdistyksen.

Myöhemmin hänestä tuli Paris VII:n -yliopiston psykoanalyyttisen ja psykopatologisen tutkimuskeskuksen johtaja.

Laplanchen mielenkiinto psykoanalyysia kohtaan pysyi vahingoittumattomana, mikä rohkaisi häntä pysymään uskollisena freudilaisille käsitteille. Jean Laplanche ei kuitenkaan koskaan lakannut olemasta kriittinen näitä käsitteitä kohtaan. Hän itse asiassa uskoi, että Freudin fokus oli yksinomaan biologinen.

Ollessaan jonkin ajan erossa Lacanista ja Freudista, Laplanche esitti viettelyteoriansa ja muita eri lähestymistapoja psykoanalyyttiselle prosessille. Vuosien 1970 ja 1994 välillä hän piti myös seminaareja, jotka on julkaistu teosten sarjassa nimeltä Problématiques, joka on myös käännetty monelle eri kielelle. Jean Laplanche vieraili myös Latinalaisessa Amerikassa kolme kertaa, ja siellä hän esitti tärkeimmät opetuksensa alueen psykoanalyytikoille.

Lopulta tämä kurinalainen mies, jolla oli kuitenkin hyvä huumorintaju, menehtyi vuonna 2012 samassa kylässä, jossa hän vietti lapsuutensa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että hän kuoli samana päivämääränä kun Freud syntyi, eli 6. toukokuuta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • San Miguel, M. (2004). El psicoanálisis: una teoría sin género. Masculinidad/feminidad en la obra de Sigmund Freud. La revisión de Jean Laplanche. Universidad Pontificia comillas de Madrid. Revista de Psicoanálisis, (6).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.