Japanilaisten kurinalaisuuden kolme pääperiaatetta

Japanilaisten salaisuus kurinalaisuuteen koostuu kolmesta periaatteesta: järjestys, siisteys ja täsmällisyys. Lue lisää tästä artikkelista!
Japanilaisten kurinalaisuuden kolme pääperiaatetta
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Japanilaisille kurinalaisuus on oleellisen tärkeää, ja se täytyykin juurruttaa lapsiin jo varhaisessa iässä. Tämän ja korkean moraalinsa ansiosta japanilaiset onnistuvat pitämään yllä järjestystä. Japanilaisten kurinalaisuus on tunnettu muuallakin maailmassa.

Japanilaisten hienostuneet tavat tekevät itse asiassa usein vaikutuksen länsimaalaisiin. Huomiomme kiinnittyy myös siihen, miten he asettuvat maailmanmarkkinoille teknologiayrityksillään, jotka ovat yhtä lailla vakavaraisia kuin tuottoisiakin.

Ihailemme myös heidän kykyään palautua vastoinkäymisistä. Näin tapahtui niin toisen maailmansodan kuin Fukushiman ydinvoimalakatastrofinkin jälkeen. Japanilaiset ovat sitkeitä, kestäviä ja kurinalaisia.

Tarve antaa panoksensa työlle ja yhteisön hyvinvoinnille on sellainen seikka, joka kieltämättä herättää huomiota maailmalla ja saa ihmiset asettamaan itselleen kovia odotuksia. Kovat odotukset ovat kuitenkin saaneet aikaan ahdistusta, stressiä ja vuosi vuodelta kasvavat itsemurhaluvut.

 

japanilainen kalastaja putoamassa veneestä

Japanilaisten kurinalaisuus: kolme pääperiaatetta

Jo pelkästään japanin kieli herättää paljon huomiota. Siihen kuuluu ainutlaatuisia ilmaisuja, joita ei ole missään muissa kielissä. Tällainen on esimerkiksi tarve antaa tunnustusta muille ja heidän työpanokselleen: “Otsukaresama desu” (kiitos ahkerasta työpanoksestasi). Tätä ilmaisua käytetään mm. kun halutaan antaa tunnustus toisen työstä tai vaivannäöstä.

Näin ollen kurinalaisuus on kuin juuri, joka ravitsee kaikkea. Se auttaa kykyjen kehittämisessä, ja on Japanissa jopa arvostetumpaa kuin älykkyys. Kolme pääperiaatetta japanilaisten kurinalaisuuteen ovat:

1. Järjestys

Järjestys auttaa meitä säästämään aikaa ja kehittymään tehokkaammiksi. Hyvin järjestelty koti henkii harmoniaa. Koulussa, jossa jokaisella oppilaalla, opettajalla ja työntekijällä on omat selkeät tehtävänsä, voidaan suorittaa päivittäiset askareet tehokkaammin. Siten oman ympäristön hallinta mahdollistaa tehtävien optimoimisen ja valmiuden vastata haasteisiin nopeasti.

Ei pidä sivuuttaa sitä seikkaa, että Japanissa johtajat ovat perillä lähes kaikista päivittäisten tehtävien yksityiskohdista. Heille on tärkeää, että jokainen työntekijä sitoutuu työhönsä täysillä.

 

Marie Kondo ja japanilaisten kurinalaisuus

2. Siivoaminen

Siivoamisessa on japanilaisessa kulttuurissa kyse muustakin kuin vain lian poistamisesta pinnoilta. Se on myös keino palauttaa tasapaino takaisin elämään. Marie Kondon metodi talojen siivoamisesta ja järjestelystä on hyvin tunnettu. Mikä tahansa likainen ja sotkuinen vaikuttaa hyvinvointiin ja jopa mieleen. Tämän vuoksi on syytä palauttaa tiloihin harmonia seuraavin keinoin.

Japanissa tätä kutsutaan 5S-metodiksi:

  • Seiri: Heitä menemään kaikki käyttökelvoton tai mitä et halua.
  • Seiton: Kaikelle täytyy löytyä oma erityinen tilansa.
  • Seiso: Jokainen, mukaanlukien lapset, on velvollinen pitämään kaikki tilat puhtaina.
  • Seiketsu: Siivoamiselle täytyy asettaa yleiset säännöt ja standardit, jotka kaikki ymmärtävät.
  • Shitsuke: Tämä tarkoittaa myös kurinalaisuutta ja viittaa yllä mainittujen kohtien noudattamiseen päivittäin.

3. Täsmällisyys

Kurinalaisuuteen kuuluu oleellisesti myös täsmällisyys. Tämä käsite ei tarkoita pelkästään aina ajoissa olemista, vaan myös sitä, että elämme linjassa tarkoituksemme kanssa, asetamme tavoitteen ja saavutamme sen. Siihen kuuluu päivittäisten tavoitteiden asettamista ja niiden nopeaa ja tehokasta saavuttamista.

japanilainen iltarusko on kaunis

 

Nämä ulottuvuudet johtavat aivan liian korkeisiin odotuksiin. Siitä puheenollen, on tiedossa, että monet alle 30-vuotiaat nuoret  japanilaiset päätyvät itsemurhaan kun he eivät kykene täyttämään näitä odotuksia.

Kenenkään ei tulisi mennä tällaisiin äärimmäisyyksiin kohdatessaan painostavia odotuksia, jotka rajoittavat vapautta ja heikentävät elämänlaatua. Voimme ottaa opiksi japanilaisten kurinalaisuudesta, mutta heidän arvonsa tulisi suhteuttaa jokaiseen asiayhteyteen sopivissa määrin. Meidän tulisi inspiroitua heidän korkeasta moraalistaan ja lannistumattomuudestaan. Psykologista äärimmäisyyksiin menoa tulisi kuitenkin välttää.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Japanilainen 5S-metodi elämän harmonisoimiseksi
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Japanilainen 5S-metodi elämän harmonisoimiseksi

5S-metodi koostuu viidestä periaatteesta, jotka parantavat elämänlaatua. Nämä periaatteet perustuvat kahteen rakenteeseen: järjestykseen ja puhtaut...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Blocker, Gene (2001) Japanese Philosophy. Sunny Press

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.