Jacques Lacan: 9 erikoista lausetta

Jacques Lacan: 9 erikoista lausetta
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Kirjoittanut Edith Sánchez

Viimeisin päivitys: 11 lokakuuta, 2022

Jacques Lacan heijastaa useissa lauseissaan teorioitansa. Hänellä on joitakin 1900-luvun monimutkaisimmista, syvimmistä ja mielenkiintoisimmista näkökulmista.

Lacan oli ranskalainen lääkäri, psykiatri ja psykoanalyytikko, joka kääntyi pois puhdasoppisesta psykoanalyysistä. Vaikka hän sanoi aina, että hänen teesinsä olivat vastaus Sigmund Freudille, Lacan esitteli uusia elementtejä, kuten kielen ja matematiikan teoriaa.

Psykoanalyysi ei ole luonteeltaan oppi eikä monoliittinen teoria. Jotkut väittävät, että psykoanalyysiin on niin monta lähestymistapaa kuin on psykoanalyytikoitakin. Siitä huolimatta koko historian aikana on ollut erilaisia ​​koulukuntia, kuten Lacanin koulukunta.

Tänään Lacanin koulukunnan psykoanalyysi on edelleen relevantti. Se on epäilemättä yksi historian kiistanalaisimmista. Se on myös yksi ihailtavimmista ja eniten ajatuksia herättävistä. Emme todennäköisesti vielä ymmärrä sitä täysin. On kuitenkin syytä mainita joitakin Lacanin lauseita, jotka tiivistävät osan hänen ajattelustaan. Tässä on joitakin niistä.

”Kuten Picasso sanoi kerran, hänen ympärillään olevien järkytykseksi – en etsi, vaan löydän.”

-Jacques Lacan-

1. Totuus ja petos

Lacanilla on näennäisesti ristiriitaisia ​​lauseita, kuten seuraavaa: ”Totuus on virhe, joka pakenee harhaluuloa ja joka saavutetaan väärinkäsityksestä.” Tämän ajattelijan kohdalla, se mikä kiertää päivittäin ihmisten välillä, ei ole totuus. Kyse ei ole siitä, että jokainen koittaa huijata muita, vaan siitä että he sivuuttavat oman totuutensa. Siksi he eivät voi ilmaista sitä.

nainen ja maski

On kuitenkin aikoja, jolloin totuus niin sanotusti “pakenee” meistä. Kun esimerkiksi sanomme jotain vahingossa. Tai kun puhumme ajattelematta. Pinnallisesti näyttää siltä, että tämä on virhe ja aiheuttaa väärinkäsityksen, mutta todellisuudessa se on totuus, joka avautuu askel askeleelta ja antaa valoa tilanteeseen.

2. Alitajunta ja kieli

Kielen teoria, joka oli hyvin suosittu 1900-luvulla, vaikutti voimakkaasti Jacques Lacaniin. Lacan esitteli puhtaasti kielellisiä käsitteitä Freudin klassiseen psykoanalyysiin. Yksi tärkeimmistä käsitteistä on: “Alitajunnan rakenne on samanlainen kuin kielen.”

Lacanille alitajunta toimii kuin se olisi kieli. Tämä tarkoittaa, että ymmärtääkseen sitä, ohjeet ovat samantapaisia kuin kielen tulkinnassa käytettävät ohjeet. Esimerkiksi unelmat tulisi tulkita metaforiksi tai metonyymeiksi.

3. Rakkaus

Rakkaus on Lacanille kaikkein toistuvin teema. Hänen näkökulmansa on arvoituksellinen ja kiehtova. Yksi hänen tunnetuimmista sanonnoistaan on: “Rakkautta on antaa sitä mitä sinulla ei ole jollekin jota ei ole olemassa.”

Jacques Lacan: peitetyt kasvot

Lacanille rakkaus ja se, mitä me kutsumme “todellisuudeksi”, ovat moniselitteisiä. Niiden kesken, jotka rakastavat toisiaan, on lupaus, joka on oikeastaan ​​väärä: täydentää itseäsi ja antaa itsellesi onnea. Vaikka tätä sitoumusta ei nimenomaisesti mainita, se loistaa romanttisten suhteiden syvyydessä. Siksi Lacan sanoo, että annat mitä sinulla ei ole.

Samalla toista henkilöä ei havaita todellisella tavalla. Toisen henkilön ominaisuudet vastaavat alitajunnassa olevia asioita. Et todellakaan rakasta toista ihmistä, vaan rakastat kuvaa, joka sinulla on hänestä. Siksi hän päättää lauseen sanomalla “jota ei ole olemassa”.

4. Rakkaus ja itsesi pettäminen

Rakkaus on Lacanille ennen kaikkea sanoista syntynyt sidos. Jos sanaa ei ole, se, mikä on olemassa, on rakastuminen. Eli kuvitteellinen viehätys. Vaikka seksuaalinen halu kääntää toisen tyydytyksen kohteeksi, rakkaus ylittää sen. Se käsittelee toista olentona, ei objektina.

Rakastaminen on siis olla toisen. Hänen vikansa ja heikkoutensa hyväksytään. Kun se ylittää yksinkertaisen halun olla rakastettu, rakkaus muuttuu aktiiviseksi lahjaksi. Tämä rakkaus on kuitenkin rajallista, mikä on vahvistettu yhdessä Lacanin lainauksista: ”Kun rakas ihminen menee liian pitkälle, kun hän pettää itsensä ja johtaa itsensä harhaan, rakkaus ei enää seuraa.”

Kun rakkautta on, rakastaa toisen olemusta. Toista rakastaa, vaikka hän pettäisi itseään. Kuitenkin, kun tämä pettäminen menee liian pitkälle, siihen pisteeseen että ihminen on häiriintynyt, tunne katoaa. Toisin sanoen, lopetat niiden rakastamisen, jotka pettävät itseään, huijaavat itseään ja eivätkä enää ole se henkilö, jota rakastit.

5. Psykoanalyytikon eettinen asema

Yksi Lacanin lainauksista menee näin: ”Pyydän sinua kieltäytymään siitä, mitä tarjoan sinulle, koska se ei ole sitä.” Tämä lause viittaa pääasiassa psykoanalyytikon ja hänen potilaidensa väliseen suhteeseen. Lacan ei kutsunut asiakkaitaan “potilaiksi”, vaan käytti termiä “analysoitava”. Tämä johtuu siitä, että hän näki asiakkaansa aktiivisina psykoanalyysissä.

Jacques Lacan: linnut

Analysoitava ei ole täysin tietoinen siitä, mitä hän etsii psykoanalyysissä. Lisäksi psykoanalyytikon ja analysoitavan välinen yhteys esiintyy eri muodoissa koko prosessin ajan. Analysoitavan sanat eivät ole niitä, jotka kuvaavat heidän totuuttaan. Ja nämä sanat ovat mitä hän tarjoaa tässä prosessissa.

Lainaus liittyy siis psykoanalyytikon eettiseen asemaan. Heidän on hylättävä se, mitä analysoitava tarjoaa, koska se on virheellistä. Tämä on yksi niistä Jacques Lacanin lauseista, jotka viittaavat psykoanalyyttiseen prosessiin ja jotka kuvaavat sitä ennen kaikkea eettisenä perustana.

6. Syyllisyys ja halu

Jacques Lacanin lainauksia ei ole suunniteltu helpottamaan lukijoiden ymmärrystä. Siksi monet niistä ovat mutkikkaita. Useimmat eivät sovellu kirjalliseen analyysiin, mutta ehdottavat tai viittaavat muihin merkityksiin.

”Ainoa asia johon voimme olla syyllisiä on se, että olimme antaneet toiselle periksi.” Tämä on yksi Lacanin lainauksista, joita on tulkittu monin eri tavoin. Lauseen ymmärtämiseksi meidän on ensin sanottava, että Lacanin osalta kolikon toisella puolella on vika ja toisella puolella vastuu. Syy on “super-egon” moittiminen tai järjetön tietoisuus velvollisuudesta. Vastuullisuus on ennen kaikkea tietoisuutta kohteen todellisesta halusta.

Siksi tämä lause tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin ei ole tietoisuutta halusta, syyllisyyttä esiintyy aina. Tunnistamalla mitä todella haluat, otat vastuuta. Jos joku ottaa vastuuta halustaan, ei kiistä sitä tai luovuta sitä, syyllisyys häviää.

7. Luotettavuudesta

Luotettavuus on ikuinen teema. Jacques Lacanin lauseissa, jotka viittaavat aiheeseen, on teksti: ”Voisiko olla mitään sellaista, joka oikeuttaa luotettavuuteen, lukuun ottamatta lupausta? Monta kertaa luvattu sana on kuitenkin pantattu kevyesti. Jos hän ei vaadi sitä tällöin, on todennäköistä, että hän oli mukana hyvin harvoin.”

kahdet kasvot

Sana on Lacanin koko teorian keskeinen akseli. Tässä tapauksessa se yhdistää luotettavuuden suoraan sanaan. Näyttää siltä, ​​että tämä rakastava luotettavuus ei ole luonnollinen eikä spontaani asia. Päinvastoin, se on vain olemassa, jos sitoutuminen uskollisuuteen annetaan sanojen kautta.

Pari ei saisi olettaa, että luotettavuus on osa luonnollista suhdetta. Ei myöskään ole järkevää, että lupaa olevansa uskollinen, jos ei ensin analysoi todellisia mahdollisuuksia täyttää lupausta.

8. Puute ja rakkaus

Jacques Lacan sanoo: “Voit rakastaa jotakuta, ei vain sen takia mitä hänellä on, vaan kirjaimellisesti sen takia mitä häneltä puuttuu.” Rakkaus on suunnattu toisen sisäiseen olemukseen. Sen erityispiirteisiin. Ja myös kaikkeen mitä siitä puuttuu. Et rakasta ”osissa”. Tunne liittyy koko toisen olemukseen.

Lacanin lauseessa avainsana on “kirjaimellisesti”. Periaatteessa tämä viittaa molempien sukupuolten seksuaaliseen erilaistumiseen. Miehillä on mitä naisilla ei ole fyysisesti: fallos. Samalla miehillä ei ole sitä, mitä naisilla on: heidän anatomiansa, kyky saada lapsia.

Siksi toisen puutetta kirjaimellisesti rakastetaan. Mies naista, koska tällä ei ole fallosta, fyysisesti. Nainen rakastaa miestä, koska hänellä ei ole sitä, mitä miehellä on. Vaikka toisaalta tämä selitys voidaan kääntää myös symboliselle tasolle.

9. Jacques Lacan ja taide

Taide on toinen yleinen teema Lacanin teoriassa. Psykoanalyysin kannalta ainoa onnistunut alitajuinen puolustusmekanismi on sublimaatio. Sen kautta vaistonvaraiset impulssit muuttuvat voimassa oleviksi kulttuurituotteiksi. Taide, tiede ja kaikki luova toiminta ovat sublimaation tulosta.

Jacques Lacan

Taiteesta Jacques Lacan sanoo: ”Kaikille taiteille on ominaista tietty tapa järjestäytyä tyhjiön ympärille.” Tämä tarkoittaa, että sublimoitu pakenee tajunnasta. Et todellakaan tiedä mitä se on. Se on jotain, jota ei voi ilmaista sanoilla. Tyhjiö, jonka ympärille luominen on järjestetty.

Vaikka Jacques Lacanin lauseet ja kaikki hänen teoriansa eivät varmasti ole helposti ymmärrettävissä, ne sisältävät syvällisen tietämyksen. Tämä on ollut vaatimaton yritys perehtyä näihin arvoituksiin, mutta se ei tietenkään selitä yhtä ihmismielen kirkkaimmista lähestymistavoista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Caamaño, V. C., & Cochia, S. (2011). El amor según Lacan:“sucia mezcolanza” o “división irremediable”. In III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.