Logo image
Logo image

Introvertin käyttäytymisen erilaiset muodot

3 minuuttia
Jonathan Cheek ja Jennifer Grimes ovat tutkijoita, jotka ovat tunnistaneet introvertin käyttäytymisen erilaiset muodot ja osoittaneet, että mieltymyksiä ja käyttäytymistyyppejä on monia erilaisia. Heidän tekemästään tutkimuksesta voimme huomata, että introvertin käyttäytymisen perinteiset määritelmät ovat hyvin epätarkkoja.
Introvertin käyttäytymisen erilaiset muodot
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Introvertin käyttäytymisen määritelmä on paljon muutakin kuin vain ihmisen omaksuma asenne sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Voimme nähdä tämän tarkastelemalla Susan Cainin “The Quiet Revolution” –sivuston 10 kysymyksen introvertti-ekstrovertti -testiä. Testissä kuvaillut introvertin ominaisuudet osoittavat, että introvertin määritelmä on onneksi päivittynyt.

Introvertin luonteen tutkiminen on jo pitkän aikaa ollut muutakin kuin vain tyypillisen vertailun tekemistä, kuten “Haluan olla yksin/Haluan olla ihmisten seurassa”. Introverttiin käyttäytymiseen voi liittyä aivan yhtä monia, tai jopa useampia, vivahteita kuin ekstroverttiin käyttäytymiseen.

Introverteillä voi olla sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa tiettyjä mieltymyksiä, joita ei aina ole tarjolla. Siitä syystä he saattavat suosia kotona pysymistä.

He saattavat nauttia muiden ihmisten seurasta, mutta eri tavalla kuin ekstrovertit. Ja heidän mieltymyksensä tiettyjä aktiviteetteja kohtaan voi ennen kaikkea vaihdella ajan kuluessa aivan yhtä lailla kuin muidenkin ihmisten kohdalla.

Some figure

Introvertin käyttäytymisen erilaiset muodot

Carl Gustav Jung loi 1920-luvulla erotuksen introverttien ja ekstroverttien välille. Sen olemassaolosta huolimatta sitä alettiin käyttää psykologiassa laajemmin vasta 1940-luvulla.

Persoonallisuudesta alettiin tekemään uusia tutkimuksia. Jung tunnisti myös kolmannen persoonallisuustyypin, vaikka hän ei koskaan luokitellutkaan sitä.

Nykyään meillä on käytössä termi ambivertti. Se voidaan sijoittaa introvertin ja ekstrovertin välille. Ambiverteillä on monella tapaa kummankin maailman parhaat puolet. He pystyvät käyttämään introvertin ja ekstrovertin vahvuuksia olosuhteista riippuen.

Monet asiantuntijat, kuten aikaisemmin mainitsemamme Jonathan Cheek ja Jennifer Grimes, ovat käyttäneet paljon aikaa introvertin käyttäytymisen erilaisten muotojen tutkimiseen ja tunnistamiseen. Ensimmäisenä listalla on kaikista tutuimmalta kuulostava tyyppi: sosiaaliset introvertit.

1. Sosiaaliset introvertit

Tämä profiili muistuttaa eniten laajalle levinnyttä introvertin käsitettä. Tällaiset ihmiset arvostavat enemmän kotona lukemista kuin ulkona käymistä.

Sosiaalinen introvertti arvostaa asuinympäristöään ja läheisiä ihmissuhteitaan todella paljon. He menevät ennemmin ulos pitkäaikaisten ystäviensä kanssa kuin musiikkifestivaaleille.

Vaikka monet ihmiset pitävätkin introverttiä luonnetta samana asiana kuin ujous, on näiden termien välillä merkittävä ero. Ujot ihmiset tuntevat ahdistusta ollessaan huomion keskipisteenä (tai kun sen tapahtuminen on mahdollista), sosiaaliset introvertit tuntevat olonsa paremmaksi pienissä ryhmissä, joissa ärsyketaso ja muutokset eivät välttämättä ole niin suuria. 

2. Sisäänpäin kääntyneet introvertit

Toinen Cheekin ja Grimesin määrittelemä introverttityyppi on “sisäänpäin kääntynyt introvertti”. Tällaisen introvertin keskipiste on sisäisempi. Toisin kuin sosiaaliset introvertit, sisäänpäin kääntyneillä introverteillä ei ole mitään ongelmia sosiaalisen vuorovaikutuksen kanssa.

Tällaisen introvertin käyttäytymisen pääominaisuus on se, että he ovat laajan sisäisen maailman omaavia ihmisiä. He pystyvät uppoutumaan fantasiamaailmaansa ja heidän mielikuvituksensa tekee heistä todella luovia.

Professori Cheek väitti, että tällaiset introvertit “pystyvät uppoutumaan sisäiseen fantasiamaailmaansa, mutta eivät neuroottisella tavalla, vaan pikemminkin mielikuvituksellisella ja luovalla tavalla”.

Yksi Cheekin antama esimerkki on Harry Potter -kirjasarjasta tuttu Luna Lovekiva. Hänen sisäinen hulluutensa, joka tekee hänestä sekä mysteerisen että häiriintyneen, määrittelee täydellisesti sisäänpäin kääntyneen introvertin.

Some figure

3. Varautuneet introvertit

Jonathan Cheekin esittelemä kolmas introverttityyppi määritellään ennemminkin tällaisten ihmisten tekojen kuin ajattelutavan perusteella. “Varautuneet introvertit” ajattelevat asioiden tekemistä hitaampaan tahtiin kuin muut ihmiset. He myös tekevät asioita tietoisemmin ja harkitsevammin.

Varautuneet introvertit ajattelevat mieluummin ennen kuin puhuvat tai toimivat, ja asioiden aloittaminen voi kestää pidempään. Professori Cheek sanoo: “En ole ikinä aikaisemmin pohtinut introverttiä luonnetta tällä tavoin ja olen kiinnostunut näkemään, mitä tulevaisuuden tutkimukset paljastavat varautuneista introverteistä ja kuinka se korreloituu muiden tyyppien kanssa”. 

Heillä kestää jonkin aikaa ennen kuin he tekevät mitään, he suunnittelevat kaiken päivän aikana tekemänsä ja haluavat pitää tilanteen hallinnassa. Toisin kuin ahdistuneilla introverteillä (lue seuraava kategoria), heillä ei ole välttämättä tarvetta tuntea epävarmuutta millään tavoin. He ovat vain ihmisiä, jotka analysoivat maailmaa huolellisesti, eivätkä toimi impulsiivisesti.

 4. Ahdistuneet introvertit vai sosiaalisten tilanteiden pelko?

Professori Cheek huomauttaa myös toisenlaisesta introverttityypistä, ahdistuneista introverteistä. He saattavat esittää väitteitä, kuten “oloni tuntuu vaivautuneelta, kun olen vieraiden ihmisten ympäröimä” tai “vaikka olenkin ystäväporukassa, tunnen oloni todella yksinäiseksi ja levottomaksi”.

Tällaisten ihmisten kanssa on toisinaan vaikea erottaa introverttiä käyttäytymistä sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivistä ihmisistä.

Introvertin käyttäytymisen pohtiminen

Introvertit ovat yksinäisyydestä nauttivia ihmisiä ja heillä on usein aktiivinen sisäinen elämä. Heillä on vapaamielisempi lähestymistapa henkilökohtaista kasvua kohtaan ja he tuntevat olonsa uupuneiksi ympäristöissä, joissa ärsykkeitä on paljon.

Tyypilliset ominaispiirteet vaihtelevat ihmisestä riippuen, mutta yleisesti ottaen heillä kaikilla on melko samanlaiset persoonallisuudet.

Yllättävää on se, kuinka rikastuttavia kaikki nämä erilaiset introverttityypit voivatkaan olla. Ekstroverteillä on aina ollut tapana hyötyä siitä olettamuksesta, että heidän oma elintapansa on psykologisesti terve tapa.

Cainin ja Demblingin kaltaiset tutkijat ovat kuitenkin osoittaneet introvertin käyttäytymisen olevan vaihtelevaa ja mukautuvaa.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.