Hyvien tekojen todistamisen hyödyt

Hyvien tekojen todistamisen hyödyt

Viimeisin päivitys: 17 kesäkuu, 2016

Hyvän teon todistamisella on valtavan suuri vaikutus ihmisiin. Täydellisen pyyteettömät ja epäitsekkäät teot herättävät rauhan ja levollisuuden tunteita niissä, jotka näkevät ne, tunteita jotka jäävät kaiverretuiksi heidän mieliinsä ja kestävät ajan paineen niiden yhtäkkisen ja odottamattoman luonteen vuoksi.

Mutta miksi on niin hyödyllistä todistaa hyviä tekoja? Mikä itse asiassa saa meidät tuntemaan olomme hyväksi, kun me näemme muiden työskentelevän pyyteettömästi muiden hyväksi ja eduksi?

“Jokainen hyvä teko on vahvuuden osoitus.”
-Miguel de Unamuno-

Sydän kädestä toiseen

Hyvän teon näkeminen täyttää meidät rauhalla ja kiitollisuudella

Aidon hyvän teon todistaminen välittää rauhan ja onnellisuuden tunteen, joka kestää ajan hampaissa. Jotkin noista teoista, vaikka ovatkin ilmeisen merkityksettömiä pinnaltaan, voivat viipyä meidän muistoissamme pitkään ja päätyä toimimaan meille inspiraation lähteinä vaikeina aikoina.

Kun me olemme hyvän teon todistajia, me saatamme käydä läpi mitä Abraham Maslow kutsui “huippukokemuksiksi,” noita kummastuksen, ihmetyksen ja oikein olemisen tuntemuksia, jotka saavat meidät kokemaan olomme mittaamattoman kiitollisiksi siitä, että olemme elossa.

Uudistettu usko ihmisluontoon

Jonathan Haidt kutsuu noita kokemuksia “euforiaksi” ja kuvailee niitä lämmön tunteena rinnassa, laajentumisen tuntemuksena sydämessä, suurempana toiveena ja haluna auttaa sekä lisääntyneenä yhteyden tunteena muiden kanssa.

Haidt uskoo, että hyvä teko on korkealuokkaisemman tai paremman ihmisluonnon ilmentymä. Hyvä teko, joka tuo muassaan uusitun uskon ihmisyyden yleisluontoon, tarjoaa toivon pilkahduksen kaiken päivittäisen elämän jatkuvan kaaoksen ja konfliktin keskellä.

Altruismi tekee meistä inhimillisempiä

Haidtin mainitsema yhteyden tunne on tärkeä. Altruismi ylittää ja kukistaa sen erillisyyden tunteen, jota me usein koemme ihmisolentoina. Epäitsekkyys ilmiönä yhdistää meidät toinen toisiimme.

Itse asiassa puhdas altruismi on mahdollista, koska kaikkein syvimmällä tasolla jokainen ihminen on osa samaa tietoisuuden verkostoa.

Ihminen, joka tekee altruistisen eli epäitsekkään teon, tulee varmasti olemaan jonkin ja jonkun toisen hyvän teon vastaanottavassa päässä, ja kun me olemme tuon teon todistajia, niin myös meistä tulee osa tuota verkostoa.

Toisin sanoen hyvillä teoilla on positiivisia vaikutuksia jopa kolmeen eri suuntaan: siihen ihmiseen joka sen tekee, siihen ihmiseen joka sen vastaanottaa sekä siihen ihmiseen joka sen todistaa.

“Kauniit sielut ovat ainoita, jotka tietävät kaiken hyväntahtoisuuden mahtavuudesta.”
-François Fénelon-

Pieni hymyilevä tyttö

Hyväntahtoisuus on hyväksi immuunijärjestelmälle

Useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvällä teolla on myönteinen vaikutus yksilön immuunijärjestelmään sekä serotoniinin tuotantoa lisäävä vaikutus aivoihin.

Serotoniini on luonnollinen aivojen välittäjäaine, joka vastaa meidän mielialamme säätelystä ja auttaa meitä ahdistuksen hallinnassa. Serotoniinia pidetään “hyvän olon” aineena, koska se toimii mielihyvän tuotannon välineenä aivoissa.

Yhden viime vuosien kiehtovimman tutkimuksen tulokset osoittivat, että yksinkertainen hyvä teko leviää yhdeltä ihmiseltä toiselle, kohottaen ja parantaen merkittävästi immuunijärjestelmän toimintoja sekä lisäten serotoniinin tuotantoa niin siinä ihmisessä joka teon tarjoaa, kuin ihmisessä joka sen vastaanottaa.

Kaikkein yllättävintä tämän tutkimuksen tekijöille oli sen todistaminen, että ihmiset jotka todistavat hyvän teon, kokevat yhtälaisen vahvistuksen ja lujittamisen immuunijärjestelmässään sekä nousun serotoniinin tuotannossaan.

Kiltteydellä parempaan oloon

Kiltteyden ja hyväntahtoisuuden hyödyt eivät rajoitu ainoastaan immuunisysteemin vahvistamiseen ja serotoniinin tuotantoon. Tutkimus osoitti, että ne jotka säännöllisesti suorittavat hyviä tekoja, kokevat stressin lieventymistä, kroonisen kivun vähentymistä ja jopa helpotusta heidän unettomuuteen liittyvissä ongelmissaan.

Christine Carter kertoo, että ihmiset jotka työskentelevät vapaaehtoisina kokevat yleensä vähemmän kipua ja vaivoja kuin ihmiset, jotka eivät sitoudu vastaavaan toimintaan.

Muille avun tarjoaminen yleisesti ottaen suojelee meidän terveyttämme kaksi kertaa tehokkaammin kuin aspiriinin tarjoama suoja sydänsairauksia vastaan.