Logo image
Logo image

Éric Sadin ja tekoälyn haasteet

3 minuuttia
Filosofi Éric Sadin varoittaa riskeistä, joille maailma avautuu tekoälyn viimeaikaisen kehityksen vuoksi. Hän huomauttaa erityisesti vaarasta, että ihmiset joutuvat muiden voimien kuin oman omantunnon hallintaan.
Éric Sadin ja tekoälyn haasteet
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Kirjoittanut Edith Sánchez
Viimeisin päivitys: 06 heinäkuuta, 2023

Éric Sadin on ranskalainen filosofi, joka on herättänyt suurta kiinnostusta syvällisillä pohdinnoillaan meitä kaikkia koskettavasta ilmiöstä: tekoälystä. Tälle ajattelijalle kysymys ei ole yksinkertaisesti teknologisesta edistyksestä, vaan sivilisaation murtumisesta sellaisena kuin me sen tunnemme. Hän ei epäröi väittää, että tekoäly on 2000-luvun tärkein filosofinen haaste.

Sadin toteaa, että teknologian kehitys on ollut eksponentiaalista viime vuosina. Aluksi se liitettiin toiminnalliseen tiedon käsittelyyn, varsinkin kun volyymi oli erittäin suuri. Nykyään tämän asiantuntijan mukaan teknologia pystyy kuitenkin “luomaan totuuksia” ja hallitsemaan ihmisten toimia.

Lisäksi filosofi väittää, että tekoälystä on tulossa yhä älykkäämpää, ja ihmiset, joihin se vaikuttaa, eivät ole siitä vain kiinnostuneita, vaan se kiehtoo heitä suuresti. Itse asiassa, se kiehtoo suurinta osaa meistä.

“Tekoäly on tästä lähtien eräänlainen superego, jolla on totuuden intuitio ja jota kutsutaan ohjaamaan elämäämme kaikissa olosuhteissa kohti suurinta mahdollista tehokkuutta ja mukavuutta.”

-Éric Sadin-

Éric Sadin ja tekoäly

Meidän on tehtävä selväksi, että Sadin ei ole “antiteknologinen” ajattelija. Hän analysoi uusien teknologioiden vaikutuksia sivilisaation puitteissa ja tunnistaa niiden tuomat haasteet. Yksi hänen huolenaiheistaan on se, että monien laitteiden tehtävänä ei ole enää “auttaa” meitä ihmisinä, vaan pikemminkin “korvata” meidät.

On selvää, että tämänhetkinen teknologinen vimma todennäköisesti muuttuu. Mutta sen pysäyttäminen on erittäin epätodennäköistä sen tuomien kilpailuetujen vuoksi. Sadin uskoo, että olemme lähellä transhumanismin ulottuvuuksia. Siksi suurin haaste on ihmisaivojen ja tietokoneen välinen fuusio, joka synnyttää ylivertaisen todellisuuden: superälyn.

Transhumanismin puitteissa elämämme odotetaan olevan paljon pidempi. Ylläpidämme hyvää fyysistä ja henkistä terveyttä useiden vuosien ajan. Lisäksi kognitiiviset kykymme ovat poikkeuksellisen hyvät. Kaikki tämä kuulostaa hyvältä. Mutta ongelma on, että tätä ohjataan yksilöllisen tietoisuuden ulkopuolelta. Tämä tarkoittaa, että “täydellistä maailmaa” hallitsee yksilön ulkopuolinen omatunto ja intressit.

Some figure
Yksi tekoälyyn liittyvistä huolenaiheista on, että se korvaa täysin ihmiset työpaikalla.

“Algoritmisen elämän” kolme ulottuvuutta

Éric Sadin väittää, että siihen, mitä hän kutsuu “tietoisuuden digitalisaatioksi” tai “algoritmiseksi elämäksi”, liittyy kolme ulottuvuutta. Yksi niistä on ontologinen ja liittyy olemiseen; toinen on episteeminen ja liittyy totuuksien tuottamiseen. Viimeisenä on eettis-poliittinen ulottuvuus. Tämä liittyy ihmisen eettiseen käyttäytymiseen ja voimaan.

Yksi Sadinin varoittamista suurista riskeistä on se, että tekoälystä on tullut totuuksien tuottaja. Algoritmit osaavat analysoida tilanteita, tehdä johtopäätöksiä ja ehdottaa reittejä. Yksinkertaisimman esimerkin antaa sosiaalinen media. Algoritmit päättävät henkilön kysymysten tai arvioiden perusteella, mitä tietoja hänelle pitäisi näyttää ja mitä ei.

Tätä tapahtuu kaikilla aloilla, myös tieteessä. Sadin uskoo, että uusi järjestelmä on vihitty käyttöön, algoritmisen totuuden järjestelmä. Se on universaali. Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun jotain tällaista on tapahtunut. Se vastaa episteemistä ulottuvuutta ja sillä on monia seurauksia.

Some figure
Tämä ranskalainen filosofi korostaa, kuinka riskialtista on antaa teknologian hallita jokapäiväistä elämäämme.

Todellinen ja neutraali

Sadin väittää myös, että tämä uusi versio maailmasta johtaa “todellisuuden katoamiseen”. Hänelle todellisuus luo epävarmuutta ja asettaa rajoja. Mutta tässä uudessa “täydellisessä” maailmassa, joka on rakennettu teknologioiden avulla, se pyrkii poistamaan epävarmuutta. Toisin sanoen poistamaan todellisuuden.

Toinen vaara on se, että kaikki nämä edistysaskeleet esitetään suurelle yleisölle “neutraaleina”. Ikään kuin tällä rakenteella ei olisi muuta tarkoitusta kuin helpottaa ja parantaa ihmisten elämää. Näin ei kuitenkaan ole. Tiedämmekin jo, että algoritmit tekevät meistä hyviä asiakkaita, mutta vaisuja äänestäjiä.

Lopuksi Éric Sadin varoittaa meitä eräästä kiistattomasta tosiasiasta: me muutamme sivilisaatiota. Kuten aina, tämä tuo etuja, mutta myös riskejä. Ne, jotka ovat implisiittisiä tekoälyn maailmassa, ovat erittäin tärkeitä. Siksi meidän ei pidä unohtaa niitä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Corvalán, J. (2018). Inteligencia artificial: retos, desafíos y oportunidades – Prometea: la primera inteligencia artificial de Latinoamérica al servicio de la Justicia. Artigos – Rev. Investig. Const., 5(1). https://www.scielo.br/j/rinc/a/gCXJghPTyFXt9rfxH6Pw99C/abstract/?lang=es
  • Mazo Monsalve, C. (2011). Claves para la información ciudadana en la era digital. Revista Q: Educación Comunicación Tecnología, 6(11). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3989821
  • Sadin, É. (2019). La inteligencia artificial: el superyó del siglo XXI. Nueva sociedad, (279), 141-148. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/10.TC_Sadin_279.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.