Dunning-Kruger -vaikutus: kuviteltu huonommuus ja paremmuus

29.3.2017

Dunning-Kruger -vaikutus, eli ylivertaisuusvinouma, on ajattelun vääristymä, jonka voisi kiteyttää seuraavalla tavalla: hölmöt ihmiset kuvittelevat olevansa älykkäämpiä kuin mitä he todellisuudessa ovat, ja älykkäät ihmiset kuvittelevat olevansa hölmömpiä kuin mitä he todellisuudessa ovat. Tai ehkä olisi osuvampaa sanoa: tietämättömät ihmiset uskovat varmasti tietävänsä paljon ja he jotka tietävät paljon, tuntevat olevansa tietämättömiä.

Tämän erikoisen vaikutuksen havaitsivat David Dunning ja Justin Kruger, kaksi pohjois-amerikkalaista Cornell Universityn tutkijaa. Ensin mainittu on psykologian professori, joka eräänä päivänä törmäsi uutiseen joka jätti hänet ymmälleen. Kyseessä oli tapaus, jossa 44-vuotias mies nimeltään McArthur Wheeler syyllistyi ryöstöön. Uutinen kertoi hänen ryöstäneen kaksi pankkia ilman naamiota keskellä kirkasta päivää. Hänet saatiin kiinni vain muutaman tunnin kuluessa.

Se mikä kiinnitti Dunningin huomion oli varkaan selitys hänen valitsemastaan tavasta suorittaa ryöstö. Hän kertoi, että ei ollut käyttänyt naamiota, mutta oli kuitenkin levittänyt sitruunamehua kasvoilleen. Hän oli toivonut tämän tekevän hänet näkymättömäksi turvakameroille.

Miksi hän uskoi moista humpuukia? Jotkut hänen ystävistään olivat “opettaneet” hänelle tämän tempun ja hän oli vahvistanut sen toimivuuden: hän oli levittänyt sitruunamehua ja ottanut sitten kuvan. Hän näki, että kuvaan ei tullut hänen kasvojaan. Tietenkin samainen sitruuna esti häntä näkemästä, ettei hän ollut kohdistanut kameraa kasvoihinsa, vaan kattoon. “Miten kukaan voi olla noin typerä?” kysyi David itseltään.

Dunning-Kruger -kokeilu

Käytyään pitkiä keskusteluja tämän varkaan käytöksestä, esitti Dunning kysymyksen, joka toimisi olettamuksena tutkittaessa asiaa pidemmälle: Onko mahdollista, että taitamaton ihminen ei ole tietoinen omasta taitamattomuudestaan juuri siitä johtuen? Tämä kysymys kuulosti melkoiselta sanahirviöltä, mutta kävi epäilemättä järkeen.

Mies pullossa

Tällöin hän ehdotti, että hänen paras oppilaansa, nuori Justin Kruger, tekisi virallisen selvityksen asiasta. Tällä tavoin he kokosivat joukon vapaaehtoisia tehdäkseen kokeilun. Kultakin osallistujalta kysyttiin, miten tehokkaana he itseään pitivät kolmella eri alueella: kielioppi, looginen päättely ja huumori. Sitten osallistujia testattiin heidän todellisten kykyjensä tason selvittämiseksi näillä osa-alueilla.

Kokeilun tulokset vahvistivat sen, mitä Dunning ja Kruger olivat jo epäilleet. Itse asiassa testihenkilöt, jotka olivat määritelleet itsensä “erittäin taitaviksi” kullakin osa-alueella, saivat kokeissa kaikkein huonoimmat tulokset. Ja päinvastaisesti ne osallistujat, jotka olivat aliarvioineet itseään, saavuttivat kokeissa parhaat tulokset.

Nykypäivänä on varsin yleistä nähdä ihmisiä, jotka puhuvat ilmeisellä auktoriteetilla asioista, joista he ovat perillä erittäin pintapuolisesti. Samaan aikaan todelliset asiantuntijat eivät yleensä ole yhtä ehdottomia toteamuksissaan, sillä he ovat tietoisia siitä miten suunnatonta tieto on ja miten vaikeaa on vakuuttaa jotakuta täydellä varmuudella.

Dunning-Kruger -vaikutuksen analyysi

Tämän tutkimuksen järjestäjät eivät huomanneet ainoastaan kyseisen kognitiivisen vääristymän olemassaoloa, vaan he ymmärsivät lisäksi että kaikkein taitamattomimmat ihmiset olivat taipuvaisia aliarvioimaan kaikkein taitavimpia. Näin ollen taidottomimmat olivat paljon turvatumpia ja heillä oli suurempi riittävyyden tuntu, omasta tietämättömyydestään huolimatta. Tai kenties juuri siitä johtuen.

Mies kirjan alla

Kun kokeilu oli suoritettu vetivät tutkijat neljä johtopäätöstä, joista Dunning-Kruger -vaikutus koostuu:

  • Ihmiset eivät pysty tunnistamaan omaa kyvyttömyyttään.
  • Heillä on taipumus olla tunnistamatta muiden ihmisten kyvykkyys.
  • Heillä ei ole kykyä tulla tietoisiksi siitä laajuudesta, missä määrin he ovat kyvyttömiä tietyllä osa-alueella.
  • Jos heitä koulutetaan parantamaan kyvykkyyttään, pystyvät he tunnistamaan ja hyväksymään oman aiemman kyvyttömyytensä.

Kun tämän vääristymän vaikutus näihin ihmisiin oli todennettu, oltiin edelleen vastausta kysymykseen siitä, mistä tämä ilmiö johtui. Dunning ja Kruger totesivat, että kognitiivinen vääristymä ilmeni, koska kyvyt jonkin tekemiseksi oikein ovat samat kuin ne kyvyt, joita tarvitaan suoriutumisen arviointiin. Toisin ilmaistuna: miten voit tajuta jonkin olevan väärin, jos et edes tiedä miten tehdä kyseinen asia oikein?

Mies pyörä sateenvarjot

Myös erinomaisesti suoriutuneilla ihmisillä ilmeni kognitiivista vääristymää. Tässä tapauksessa tutkijat vahvistivat, että tällöin tuotettiin havainnon virhe, joka tunnetaan “valheellisena yhteisymmärryksenä”. Tällainen virhe käsittää ihmiset, joilla on taipumus yliarvioida yksimielisyyden määrää muiden kanssa.

Varmasti olet joskus kokenut tilanteen, jossa kaksi ihmistä päätyy riitaan ja sen ratkaistakseen päättää lopulta kysyä neuvoa kolmannelta, erimielisyyden ulkopuoliselta ihmiseltä. Nämä kaksi osapuolta pitävät oletusarvoltaan tätä henkilöä neutraalina osapuolena, joka voi ratkaista riidan. Tässä pätee valheellinen yhteisymmärrys, kun kaksi alkuperäistä osapuolta ovat vakuuttuneita siitä, että puolueeton tarkkailija on samanlainen kuin he itse.

Jotakin vastaavaa tapahtuu ihmisille, joilla on korkea suoriutumistaso jossain aktiviteetissa. Heille se on niin helppoa tehdä, että he eivät näe mitään syytä epäillä, etteikö suurin osa ihmisistä voisi tehdä sitä yhtä hyvin kuin he.